‹ Takaisin

Vuoden 2021 Sisäinen tarkastaja -palkinnon saajasta pyydetään ehdotuksia jäsenistöltä

IIA Finlandin missiona on edistää sisäisen tarkastajan ammatillista osaamista ja ammattikunnan arvostusta. Advocacy -toimikunta on keskustellut aiheesta, ja päätynyt edistämään ammattikunnan arvostusta IIA Finlandin jäsenistön keskuudessa pyytämällä ehdotuksia vuoden 2021 Sisäinen tarkastaja –palkinnon saajaksi.

Vuoden Sisäinen tarkastaja –palkinto voidaan myöntää yhdelle sisäiselle tarkastajalle tai tarkastusryhmälle tunnustuksena erinomaisesta tarkastustyöstä, kuten esim. merkittävästä vaikuttavuudesta strategisten havaintojen ja toteuttamiskelpoisten suositusten muodossa, onnistuneista saavutuksista työssä tai merkittävästä panoksesta sisäisen tarkastuksen kehittämiseen sisäisten tarkastajien yhteisössä, esimerkiksi kehittämällä yhteistyötä ja elinikäistä oppimista.

Kelpoisuusehtoina nimetyn ehdokkaan tulee osoittaa erinomaista johtajuutta/vaikuttavuutta (leadership), hyvän hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuntemusta, organisaation ja sen toimialan tuntemusta sekä sitoutuneisuutta sisäisen tarkastuksen ammattiin. Voidakseen olla ehdokkaana kandidaatin tulee olla IIA:n jäsen ja olla sitoutunut noudattamaan IIA:n code of ethicsiä ja ammatillisia standardeja.

Jokaiselle jäsenelle lähetetään 31.8.2021 tästä tarkempaa tietoa erillisessä sähköpostissa.