‹ Takaisin

Vuoden 2023 Sisäinen tarkastaja -tunnustus – Lämmin onnittelu!

-Missiona sisäisen tarkastuksen ammatillisen osaamisen ja ammattikunnan arvostuksen edistäminen-

IIA Finland myöntää Vuoden sisäinen tarkastaja -palkinnon vuosittain sisäiselle tarkastajalle tai tarkastusryhmälle tunnustuksena erinomaisesta tarkastustyöstä. Nimetyn ehdokkaan tulee osoittaa hyvän hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuntemusta, organisaation ja sen toimialan tuntemusta sekä sitoutuneisuutta sisäisen tarkastuksen ammattiin.

Tänä vuonna IIA Finlandin hallitus päätti painottaa valintakriteereissä yhteistyökyvykkyyttä, saavutuksia sisäisen tarkastuksen ammatissa, innovaatioita ja uusia ammatillisia ideoita, jatkuvaa (mm. teknistä) kehittämistä, osallistumista sisäisen tarkastuksen ammattikunnan kehittämiseen, ammattikunnan tai ammatin tunnettuuden edistämistä sekä Progress through sharing – parhaiden käytäntöjen jakamista.

Vuoden 2023 Sisäinen tarkastaja -tunnustus jaettiin nyt 3. kerran yhdistyksen vuotuisessa ja perinteisessä, 50. Syysseminaarissa. Saatujen laadukkaiden ehdotuksien joukosta Heli Iirola, CIA, CFE valittiin Vuoden sisäinen tarkastaja 2023 – tunnustuksen saajaksi. Vuoden sisäinen tarkastus 2023 – kunniamaininta myönnettiin UPM sisäinen tarkastus -tiimille – kunniamaininnan vastaanotti UPM:n tarkastusjohtaja Arto Tenhula, CIA, CFE, KHT.

Palkitsemisperusteluissa Helin ansioina tuotiin esiin mm. se, että hän tukee ja ylläpitää aktiivisesti yhteistyötä erityisesti valtioneuvoston sisäisten tarkastuksien ja VM:n hallinnonalan tarkastusten välillä, keskustelee aktiivisesti ja jakaa tarkastuskokemusta muiden tarkastajien kesken. Yhteistyön tukeminen sujuvoittaa sisäisen tarkastuksen työtä ja lisää tarkastajien luottamusta tekemiseensä, joka on erityisen tärkeätä pienille sisäisen tarkastuksen yksiköille.

Helillä on erityinen vastuu ja panos valtioneuvoston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan sisäisen tarkastuksen jaoston pj:na julkishallinnon sisäisen tarkastuksen kehittämisessä. Hänen vetämänään sisäisen tarkastuksen jaostossa on valmisteltu monta julkishallinnossa jaettua sisäiseen tarkastukseen liittyvää ohjeistusta ja kannanottoa, jotka lisäävät osaltaan sisäisen tarkastuksen tunnettuutta.

UPM sisäinen tarkastus toimii riippumattomasti ja objektiivisesti. Tiimi on organisoitu liiketoiminnoittain ja funktioittain, ja tämä rakenne osaltaan mahdollistaa tiiviin yhteistyön yhtiön vastuujohtajien ja avainhenkilöiden kanssa. Sisäisen tarkastuksen tiimi tekee yhteistyötä eri alan asiantuntijoiden ja tarkastuskollegoiden kanssa, mm. IIA:n yhdistysten kautta useassa toimikunnassa Suomessa ja ulkomailla. Yhteistyökyvykkyys nähdään tiimissä keskeisenä menestystekijänä.

UPM sisäisen tarkastuksen saaman palautteen perusteella tarkastusasiakkaat ja tarkastusvaliokunta ovat olleet keskimäärin erittäin tyytyväisiä sisäisen tarkastuksen työhön. Tiimi tekee 1-2 vuoden välein ammatillisen IPPF -viitekehyksen (IPPF = The International Professional Practices Framework) mukaisen strategiapäivityksen ja hyödyntää osaamisen kehittämisen saralla rotaatiota ja lyhyitä ulkomaan komennuksia – tälläkin hetkellä kaksi sisäistä tarkastajaa on näillä toimeksiannoilla. Sisäisten tarkastajien ammatillisen osaamisen perusvaatimuksena pidetään ammatillisia sertifikaatteja; tiimistä löytyvät mm. CIA, CFE, CISA, KHT, CCSA, HHJ sertifikaatit.

LÄMMIN ONNITTELU!