‹ Takaisin

Yhdistyksen 65. vuotisjuhlaseminaari – Vuoden 2021 Sisäinen tarkastaja

IIA Finlandin Advocacy toiminnan tarkoituksena on edistää ammattikunnan tunnettuutta ja pyrkiä kohottamaan sen profiilia. Tämä voi tapahtua eri tavoilla; sidosryhmiä tapaamalla, artikkeleita kirjoittamalla tai esimerkiksi vastaamalla lausuntopyyntöihin. Advocacy toimikunta pyrkii koordinoimaan tätä toimintaa, ja tunnistamaan uusia toimintatapoja. Osana tällaista keskustelua päädyimme siihen, että meidän tulee ammattikuntana arvostaa omaa ammattiamme, jotta voimme kertoa siitä myös sidosryhmillemme. Tämä on perusta kaikelle Advocacy työlle.

Tämän ajatuksen innoittamana Advocacy toimikunta päätti aloittaa Vuoden sisäinen tarkastaja -valinnan tradition. Laadimme valintaprosessin ja kriteeristön joiden avulla jäsenistömme voisi keskuudestaan ehdottaa sopivia kandidaatteja. IIA Finlandin hallitus hyväksyi menettelytavan, ja Advocacy toimikunnan tehtäväksi jäi prosessin mukaisesti valita kandidaatti, joka parhaiten täyttää laaditut kriteerit. Valitun henkilön tuli muun muassa osoittaa erinomaista johtajuutta, sekä hyvän hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuntemusta. Yhtenä kriteerinä oli myös panos sisäisen tarkastuksen kehittämiseen sisäisten tarkastajien yhteisössä, esimerkiksi kehittämällä yhteistyötä ja elinikäistä oppimista.

Saimme laadukkaita ehdotuksia, joiden joukosta valinta oli kuitenkin selkeä. Parhaiten laadittuihin kriteereihin vastasi Markus Kiviaho, joka valittiin saamaan Vuoden sisäinen tarkastaja 2021 -arvonimi. Markuksella on pitkäaikainen ura sisäisessä tarkastuksessa. Hän on myös toiminut aktiivisesti Sisäiset tarkastajat ry:ssä ja sen toimikunnissa ja hallituksessa. Hän on toiminut kouluttajana paitsi yhdistyksen kursseilla, myös muun muassa Tampereen Yliopistossa. Lämpimät onnittelut Markus!