‹ Takaisin

Yhdistyksen Syysseminaari – Vuoden 2022 Sisäinen tarkastaja – Lämmin onnittelu!

– Progress through Sharing –

-Tämä yllä oleva toistui perusteluissa.-

IIA Finlandin missiona on edistää sisäisen tarkastajan ammatillista osaamista ja ammattikunnan arvostusta. Tämän innoittamana Advocacy -toimikunta aloitti vuonna 2021 Vuoden sisäinen tarkastaja -valinnan tradition. Laaditun valintaprosessin ja kriteeristön avulla jäsenistömme voi keskuudestaan ehdottaa sopivia kandidaatteja.

Vuoden sisäinen tarkastaja –palkinto voidaan myöntää yhdelle sisäiselle tarkastajalle tai tarkastusryhmälle tunnustuksena erinomaisesta tarkastustyöstä. Nimetyn ehdokkaan tulee osoittaa hyvän hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuntemusta, organisaation ja sen toimialan tuntemusta sekä sitoutuneisuutta sisäisen tarkastuksen ammattiin.

Tänä vuonna IIA Finlandin hallitus päätti valintakriteereissä painottaa sisäisen tarkastuksen piirissä tehtyjä innovaatioita; uusia työtapoja, teknologian uudenlaista hyödyntämistä tai muita uudistuksia. Saatujen laadukkaiden ehdotuksien joukosta Joonas Värtinen, CIA, CGEIT valittiin Vuoden sisäinen tarkastaja 2022 – palkinnon saajaksi, minkä lisäksi IIA Finlandin Terveydenhuollon pienryhmä päätettiin palkita kunniamaininnalla.

Joonaksen ansioiksi luettiin muun muassa vertaismentoroinnin parhaiden käytäntöjen esiintuonti IIA Finlandin seminaareissa ja artikkeleissa, aktiivinen osallistuminen ammattikunnan kehittämiseen tähtääviin koulutuksiin puhujana (esim. STAK II Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi™) sekä keskeinen rooli seminaaritoimikunnan ja data-analytiikkaryhmän toiminnassa. Lisäksi Joonas on aktiivisesti osallistunut hallitustyöskentelyyn IIA Finlandissa ja toiminut kouluttajana ja puhujana myös muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa, jolloin tunnettuutta on saatu laajennettua sisäisten tarkastajien ulkopuolellekin.

Terveydenhuollon pienryhmän toiminnan perustana on kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakaminen omassa ryhmässä ja sidosryhmissä. Ryhmä tekee omalla työllään sisäisen tarkastuksen ammattia tunnetuksi ja edistää ammatillista kehittymistä. Pienryhmä käsittelee tapaamisissaan julkishallinnon ja erityisesti sote-sektorin ajankohtaisia ilmiöitä ja uudistuksia kuten Whistleblowing -ilmoituskanavan lainsäädännön valmistelua ja käyttöönottoa, IPPF-uudistusta ja data-analytiikan hyödyntämistä sisäisen tarkastuksen työssä.

Ryhmä on lisäksi osallistunut lausuntojen, muiden esitysten sekä muistioiden valmisteluun yhteistyössä muiden tarkastustoimijoiden kanssa. Pienryhmä kutsuu eri viranomaisasiantuntijoita kertomaan ajankohtaisista aiheista ja tulevista lainsäädäntöuudistuksista sote-sektorilla ja pyrkii näin ennakolta vaikuttamaan yhdistyksen ja sisäisen tarkastuksen tunnettuuteen ja sisäisen tarkastuksen huomioon ottamiseen julkishallinnon lainsäädännössä. Ryhmän jäsenet ovat tehneet sisäisen tarkastuksen kehittämistyötä niin omissa organisaatioissaan kuin ammatillisissa verkostoissaan, mukaan lukien pohjoismainen ja kansainvälinen yhteistyö.

Lämmin onnittelu!