Eettisten sääntöjen tarkoituksena on edistää sisäisen tarkastuksen ammattietiikkaa. Ne koskevat sekä henkilöitä että sisäisen tarkastuksen palveluja tuottavia yksiköitä ja ovat luonteeltaan velvoittavia.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

IIA:n eettisissä säännöissä on kaksi kokonaisuutta

Eettiset säännöt ovat välttämättömiä ja sopivat sisäisen tarkastuksen ammattikunnalle, koska sisäisen tarkastuksen arvostus perustuu luottamukseen siitä, että riskienhallinnan ja valvonnan sekä johtamis- ja hallintotavan arviointi ja varmistus on objektiivista. IIA:n eettiset säännöt sisältävät sisäisen tarkastuksen määritelmän lisäksi kaksi tärkeää osa-aluetta:

  • periaatteet, jotka ovat olennaisia sisäisen tarkastuksen ammatille ja toiminnalle.
  • käyttäytymissäännöt, jotka kuvaavat sitä käyttäytymistä, jota sisäisiltä tarkastajilta odotetaan. Nämä säännöt auttavat periaatteiden käytäntöön soveltamisessa. Niiden tarkoituksena on ohjata sisäisiä tarkastajia toimimaan eettisesti kestävällä tavalla.

Lue lisää eettisistä säännöistä ja periaatteeista