Eettisten sääntöjen tarkoituksena on edistää sisäisen tarkastuksen ammattietiikkaa. Ne koskevat sekä henkilöitä että sisäisen tarkastuksen palveluja tuottavia yksiköitä ja ovat luonteeltaan velvoittavia.

IIA:n eettisissä säännöissä on kaksi kokonaisuutta:

  • periaatteet, jotka ovat olennaisia sisäisen tarkastuksen ammatille ja toiminnalle.
  • käyttäytymissäännöt, jotka kuvaavat sitä käyttäytymistä, jota sisäisiltä tarkastajilta odotetaan. Nämä säännöt auttavat periaatteiden käytäntöön soveltamisessa. Niiden tarkoituksena on ohjata sisäisiä tarkastajia toimimaan eettisesti kestävällä tavalla.

Code of Ethics – Eettiset säännöt vuodelta 2009

IIA:n eettiset säännöt vuodelta 2000

Eettisyys -video

Eettisten sääntöjen soveltamisohjeet