‹ Takaisin

Miksi sisäisen tarkastajan tulee ymmärtää organisaation eettistä kulttuuria?

Miksi sisäisen tarkastajan tulee ymmärtää organisaation eettistä kulttuuria?

Yrityskulttuurilla on valtava merkitys yrityksen menestykselle – niin hyvässä kuin pahassa. Kulttuuri kertoo meille usein paremmin kuin kirjalliset säännöt siitä, mikä organisaatiossa on sallittua ja mikä ei, minkälaisesta toiminnasta palkitaan ja minkälaisesta rangaistaan.

Yrityskulttuuri yhä useammin sisäisen tarkastajan agendalla

Sisäisellä tarkastajalla on haaste: Kovien, perinteisten kontrollien (kirjalliset säännöt ja tekniset kontrollit) toimivuutta on helpompi tarkastella kuin kulttuurin vaikutusta organisaation toimintaan. Eettisen kulttuurin arviointi ja tarkastaminen on kuitenkin yhä useammin sisäisen tarkastuksen agendalla. Sisäisen tarkastuksen tulee kyetä myös perustelemaan johdolle, miksi kulttuurin ymmärtäminen on tärkeää – minkälainen merkitys eettisellä kulttuurilla on organisaation menestykselle. Lisäksi sisäisen tarkastuksen tulee oppia menetelmät, miten tarkastaa kulttuuria.

Miten kulttuuria arvioidaan?

Kulttuuria voi arvioida havainnoinnin, kyselyiden, haastatteluiden ja erilaisten työkalujen avulla. Kysymyksiin, joiden avulla eettisen kulttuurin ymmärtämiseen päästään pureutumaan, kuuluvat muun muassa seuraavat:

  • Miten palkitsemisjärjestelmät ohjaavat yksilöiden käyttäytymistä?
  • Minkälaisesta toiminnasta todellisuudessa palkitaan ja rankaistaan?
  • Miten organisaatiossa viestitään tavoitteista ja keinoista niihin pääsemiseksi?
  • Onko organisaatiossa määritelty eettiset toimintaperiaatteet? Miten näiden käytännön toteutumista mitataan tai arvioidaan? Miten hyvin henkilöstö on tietoinen periaatteista ja kokee ne omakseen?
  • Miten johdon sitoutuminen eettisiin periaatteisiin näkyy käytännön tasolla?
  • Tukeeko kulttuuri vaikeiden asioiden ja/tai epäkohtien esiin nostamista?
  • Miten mahdollisista väärinkäytöksistä voidaan raportoida? Tuleeko ilmoituksia koskaan?

Vaikka eettisen kulttuurin arvioiminen ei olisikaan itsenäisenä tarkastuskohteena agendalla, tarkastajan on tärkeää jokaisen tarkastustoimeksiannon yhteydessä ymmärtää eettisen kulttuurin tilaa. Kulttuurin ymmärtäminen auttaa myös riskiperusteisen tarkastussuunnitelman laatimisessa. Siellä missä eettisessä kulttuurissa on havaittu potentiaalisia hälytysmerkkejä, voi olla tarpeen lisätä tarkastusta.

Haluatko oppia lisää?

Haluatko ymmärtää syvällisemmin, miten voimme kulttuuria tarkastella ja tarkastaa? Miten voimme johtajina tai sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan ja compliancen ammattilaisina osaltamme edistää oman organisaatiomme kulttuuria oikeaan suuntaan? Osallistumalla Eettisen kulttuurin ymmärtäminen ja arviointi -koulutuspäivään, saat varmasti uusia ajatuksia oman organisaatiosi eettisyyden kehittämiseen ja tarkastamiseen sekä maineriskin hallintaan – tämä on myös loistava mahdollisuus verkostoitua ja jakaa ajatuksia muiden osallistujien ja alan ammattilaisten kanssa tämän erittäin ajankohtaisen teeman puitteissa. Lämpimästi tervetuloa! Kouluttajina toimivat eettisen kulttuurin kokeneet  asiantuntijat Karri Sunnarborg Novetoksesta ja Niina Ratsula Code of Conduct Companysta. Karri oli puhumassa kevätseminaarissa samasta aiheesta keräten hurjan määrän positiivista palautetta puheenvuorollaan.

Osallistu koulutukseen ja ansaitse pakollisia eettisen koulutuksen CPE-pisteitä!

Osallistumalla Eettisen kulttuurin ymmärtäminen ja arviointi -koulutuspäivään, saat 6 CPE-pistettä, joilla täytät IIA:n sertifikaattien edellyttämät eettisen koulutuksen vaatimukset vuodelta 2018. Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 18.9.2018! Voit ilmoittautua kurssille täältä. Lisätietoja koulutuspäivästä saat toimistolta (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi) taikka suoraan kouluttajilta (niina.ratsula(at)codeofconduct.fi).