‹ Takaisin

Toimiva sisäinen valvonta ja riskienhallinta auttavat korruptiontorjunnassa

Korruptio nakertaa yleistä luottamusta ja vaikuttaa haitallisesti yhteiskunnan eri tasoilla. Useat kansainväliset tutkimukset osoittavat, että korruptiolla on epäedullisia seurauksia, jotka mm. heikentävät kansalaisten perusoikeuksia, lisäävät eriarvoisuutta ja hidastavat organisaatioiden taloudellista kehitystä. Korruption keskeisiä riskialueita ovat muun muassa rakennusala, julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut, yhdyskuntasuunnittelu, poliittinen päätöksenteko ja rahoitus. Syvemmin tarkasteltuna korruptioilmiöt sisältävät sääntöjen vastaisia elementtejä, joiden keskiössä korostuvat sekä epäeettiset toimintatavat että puutteelliset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan rakenteet.

Tämä vuonna oikeusministeriön käynnistämän ja koordinoiman ”Sano ei korruptiolle” -kampanjan keskeisenä tavoitteena on kannustaa organisaatioita sitoutumaan korruptionvastaiseen toimintaan, huomioimaan sisäisessä valvonnassaan erilaiset korruption riskit sekä kehittää organisaation eettistä toimintaa (https://korruptiontorjunta.fi/etusivu).

Sisäiset tarkastajat ry on ollut mukana OM:n kampanjassa ja nostanut aktiivisesti korruptiontorjuntaan liittyviä teemoja ja aiheita esiin. Vuonna 2019 IIA Global on erityisesti korostanut riippumattoman sisäisen tarkastuksen asemaa ja tehtävää korruption torjunnassa ja päivittänyt väärinkäytöstarkastuksiin liittyvää ohjeistustaan. Suomen IIA:n koulutus- ja seminaaritapahtumissa sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan, hyvään hallintotapaan sekä eettiseen toimintaan liittyvät luennot ovat saanet hyvän vastaanoton ja herättäneet monipuolista ammatillista keskustelua jäsenistössä.

Korruptiontorjunta vaatii yhteistyötä ja jatkuvaa kehittämistyötä läpi koko organisaation.  Sisäinen tarkastus tukee tarkastus-, arviointi- ja konsultointityöllään yhteisten päämäärien saavuttamista ja haluaa osaltaan ennaltaehkäistä epäeettisen toiminnan mahdollisuuksia organisaatioissa ja yhteiskunnassa.

Hyvää korruptionvastaista päivää!

Advocacy -toimikunta,

Hannu Kananen

Vuonna 2003 YK:n yleiskokous hyväksyi korruptionvastaisen yleissopimuksen. Sopimuksen perusteella joulukuun 9. päivänä vietetään vuosittain kansainvälistä korruptionvastaista päivää, jonka tarkoitus on lisätä tietoisuutta korruption eri ilmenemismuodosta.

LINKIT

https://theiia.fi/?s=korruptio

https://theiia.fi/?s=fraud

https://theiia.fi/?s=ethics

https://theiia.fi/?s=eettinen

https://www.un.org/en/events/anticorruptionday/index.shtml

https://korruptiontorjunta.fi/etusivu