‹ Takaisin

Yhdistyksemme tukee maakuntien tarkastustoimintojen järjestämistä – muutamia kohtia huomioitavaksi hallintosääntöä laadittaessa

Meneillään olevan maakuntauudistuksen myötä, maakuntalakiesityksen mukaisesti, maakuntahallituksen tulee järjestää riippumaton sisäinen tarkastus. Maakuntien järjestämisen tueksi olemme laatineet muistion, jossa suositellaan muutamia kohtia huomioitavaksi hallintosääntöä laadittaessa.

Maakuntien hallinnon järjestämistä varten Kuntaliitto julkaisi keväällä 2018 ensimmäisen luonnoksen maakuntien hallintosääntömallista. Sisäiset tarkastajat ry esitti Kuntaliitolle korjausehdotuksia kohtiin, joissa käsitellään tarkastus- ja arviointitoimintaa, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa – pääset näitä asioita käsittelevään muistioon tästä.

Olemme halunneet myös aikaisemmin vaikuttaa siihen, että maakunnassa järjestettävä sisäinen tarkastus olisi mahdollisimman laadukas, ammattitaitoinen ja yhdenmukainen eri maakunnissa. Vuoden 2017 lopussa julkaisimme maakuntauudistusta varten Maakunnan sisäisen tarkastuksen järjestämisperiaatteet.  Ja yhteistyössä eri tarkastusyhdistysten ja VTV:n kanssa toteutimme roolien selkeyttämiseksi Tarkastus- ja arviointitoimijoiden roolit -muistion. Nämä edellä mainitut työt on julkaistu myös Alueuudistus.fi-sivustolla.

Yhdistys kouluttaa mielellään sisäisen tarkastuksen ammatillisten standardien sisällöstä ja sisäisen tarkastuksen järjestämiseen liittyen. Vastaamme ja annamme mielellämme lisätietoa näihin periaatteisiin ja sisäisen tarkastuksen kysymyksiin liittyen. Yhteydenotot yhdistyksen toimistoon esim. sähköpostitse osoitteeseen sisäiset.tarkastajat@theiia.fi.

Terveisin,

Riikka Koivunen, psta Sisäiset Tarkastajat ry, Julkissektoritoimikunta

Kaarina Sinersalo, Sisäiset Tarkastajat ry, Toiminnanjohtaja, puh +358 50 325 7255 tai sähköposti kaarina.sinersalo@theiia.fi