Väärinkäytösten jäljillä – Fighting Fraud

Lisätiedot

Aika

08.10.2024 08:30 - 08.10.2024 12:30

Paikka

Online

Hinta

Jäsenet: 🔖Early Bird (->5.8.2024)
EUR 325 + alv

Normaalihinta (6.8.2024->)
EUR 395 + alv

Toinen tai useampi jäsen samasta organisaatiosta:
EUR 275 + alv / hlö

Muut: 435 + alv

Tapahtuman kuvaus

(See English course description below!)

Petokset, korruptio ja muut väärinkäytösten muodot ovat yleisiä, mutta niitä on usein vaikea tunnistaa ajoissa.

Väärinkäytösten jäljillä – Fighting Fraud -kurssilla opit havaitsemaan petoksia ja muita riskejä aiemmin ja tehokkaammin. Aiheeseen syvennytään sekä teoriatasolla Maria Salmelan luotsaamassa alustuksessa että Nigel Iyerin vetämän käytännönläheisen työpajan kautta.

MITÄ OPIN KURSSILLA?

Koulutuksen ensimmäisessä osassa  (suomeksi) tutustumme väärinkäytösten peruskäsitteisiin ja typologioihin, väärinkäytösten hallinnan viitekehyksiin sekä sisäisessä tarkastuksessa huomioitaviin väärinkäytösriskeihin sekä väärinkäytösten hallinnan tarkastuksen perusteisiin.

Koulutuksen toisessa, työpajaosassa (englanniksi, tuki suomeksi) hyödynnämme ”rahan seuraamisen” voimaa valottaaksemme merkittävimpiä varhaisia esimerkkejä taloudellisista vahingoista. Tavoitteena on oppia tunnistamaan, missä petoksia tapahtuu ja missä on riskejä, joita voidaan lieventää käyttämällä myB4.ai-simulaattoria, jossa on realistisia tapaustietoja.

Interaktiivisessa työpajassa on runsaasti aikaa kysymyksille. Lisäksi osallistujat saavat käyttöönsä viisi tiedostoa, jotka edustavat otetta tapaustutkimus-yrityksen kirjanpitojärjestelmästä. Osallistujat voivat käyttää myB4.ai -työkalua simuloidessaan petosten havaitsemisharjoituksia, esittäessään alustavia havaintojaan ja saadessaan niistä palautetta, sekä suorittaessaan alustavan petosriskin arvioinnin.

Ennakkovalmistelu – esiopiskelu (max. 30 min / osallistuja): Kaikki osallistujat saavat kirjautumisoikeuden myB4.ai -koulutusalustalle, jossa on ohjeet kahden interaktiivisen harjoituksen suorittamiseen: Think-Like-a-Thief ja Fraud Detective Experience. Niiden avulla pääsee määrittämään, minkä tyyppinen ”petosetsivä” on.

Nigel Iyeriä avustaa ryhmätyösessioissa John Wallhoff, sekä Pekka Bask (kokenut sisäinen tarkastaja, compliance officer, fraud investigator ja financial controller), joka tukee ryhmiä myös suomen kielellä.

KENELLE KURSSI ON TARKOITETTU?

Kurssin kohderyhmänä ovat sisäiset tarkastajat, liiketoiminnan controllerit, sisäisen valvonnan ja riskien hallinnasta vastaavat henkilöt sekä compliance officerit.

Kurssiehdot

Koulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.10.2024, jonka jälkeen voit kysyä paikkoja toimistolta: sisaiset.tarkastajat@theiia.fi

Huomioithan, että viimeinen kuluton peruutuspäivä tähän koulutukseen on 17.9.2024. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, veloitamme koko kurssimaksun.

Mikäli olet itse estynyt osallistumaan, voit myös kuluitta vaihtaa ilmoittautumisesi tilalle toisen henkilön.

Jokainen osallistuja antaa suostumuksensa siihen, että heidän sähköpostiosoitettaan ja nimeään voidaan käyttää yksityiskohtaisen raportin toimittamiseen heidän petosetsiväprofiilistaan, sekä kirjautumiseen myB4.ai- ja koulutustietoihin simulointiharjoituksissa. Tiedot tallennetaan B4 Investigation AB:n suojatuille palvelimille Ruotsissa GDPR:n vaatimusten mukaisesti, ja niitä käytetään vain tässä webinaarissa ja simulaatioharjoituksessa.

CPE-pisteet: 4


COURSE DESCRIPTION

Fraud, Corruption and other forms of financial loss are all too prevalent, but have been often difficult to identify until quite late in the day.

The first part of this training is to familiarize participants with the basic concepts and typologies of fraud, fraud management frameworks, internal audit considerations for detecting fraud and auditing fraud management in Finnish language.

In the second part of this training, we will harness the power of “following the money” to shine a light on the most significant early examples where financial damage is taking place. The goal of this session is for the participants to learn how to identify where fraud is taking place and also, where there are risks which can be mitigated now using myB4.ai as a simulator with realistic case data.

The workshop will be interactive with plenty of time for questions. In addition participants will be provided with 5 data files which represent an extract from the case study company’s accounting system. Participants will be able to use myB4.ai to simulate a fraud detection exercise, present their initial findings and receive feedback, plus perform an initial fraud risk assessment.

Nigel Iyer and John Wallhoff will be assisted in the groupwork sessions by Pekka Bask (an experienced internal auditor, compliance officer, fraud investigator and financial controller) who will also provide support to the groups in the Finnish language.

Target Audience Internal auditors, business controllers, internal control and risk managers and compliance officers

Advance preparation – Prestudy (maximum 30 minutes per participant) All participants will receive log-on access to a myB4.ai training platform with instructions to complete two interactive exercises: Think-Like-a-Thief and the Fraud Detective Experience (to determine what TYPE of Fraud Detective you are).

Each participant will provide their consent that their email address and name can be used to provide them with a detailed report about their fraud detective profile, as well as access to myB4.ai and training data for simulation purposes.  The data will be stored on B4 Investigate AB’s secure servers in Sweden, line with GDPR requirements and will only be used for the purpose of this webinar and simulation exercise.

Last date to sign up is 1.10.2024 – after that, please ask for places from: sisaiset.tarkastajat@theiia.fi

Last date to cancel free of charge is 17.9.2024. If the registration is cancelled after the last registration date or the registration is not cancelled, we will charge the entire course fee.

If you are unable to participate, you can also replace your registration with another person free of charge.

CPE points: 4.

Aikataulu

08.10.2024

08:30

Linjat aukeavat – Virtuaali-aamukahvi

08:45

Päivän avaus ja tavoitteet

(Opening words)

Kaarina Sinersalo

09:00

Part 1 – Introduction (in Finnish/suomeksi): Väärinkäytösten typologiat ja väärinkäytösten hallinnan tarkastaminen

  • Väärinkäytösriskit
  • Väärinkäytösten hallinnan viitekehykset ja tarkastaminen

Maria Salmela, OP

09:50

Q&A

10:00

Tauko – Break

10:15

Part 2 – Workshop (in English, tuki suomeksi): Welcome; Fraud, Corruption and Financial Damage demystified, using myB4.ai

  • Fraud and Corruption – demystified, think like a thief and your own fraud detective DNA
  • Introduction to “your mission” to find fraud using realistic case
  • Study data (using a fictious company “YZW Esperantia OY”)

Nigel Iyer, John Wallhoff, Pekka Brask

10:45

Find the most likely examples of fraud (in pairs or threes)

11:15

Tauko – Break

11:30

Part 3 – Conclusions (in English)

  • Presentations of what each group found
  • Summarizing your insights and how to take the results forward
  • Open Session: Ask Anything (about fraud, data analysis etc)

Nigel Iyer

12:15

Yhteenveto ja keskustelua – Q&A

12:30

Tilaisuus päättyy – Event ends

Puhujat

Maria Salmela

Maria Salmela

Maria Salmela (KTM, CIA, CISA, CAMS) työskentelee OP Ryhmän sisäisessä tarkastuksessa tarkastuspäällikkönä. Marialla on yhteensä 10 vuoden kokemus sisäisestä tarkastuksesta sekä IT-tarkastuksesta. Hänellä on useiden vuosien kokemus kouluttajana sekä OP:n sisällä että IIA:ssa. Maria on Sisäiset tarkastajat ry:n hallituksen jäsen ja koulutustoimikunnan puheenjohtaja.

Nigel Iyer

Nigel Iyer

Nigel Iyer is an English Chartered Accountant, Computer Scientist and Dramatist, as well as a Fellow of the Chartered Institute of Management Accountants. For 25 years as a Fraud Detective, Nigel has passionately, some will say pathologically, helped organizations across the world recognise and resolve fraud. He teaches all to do the same. He has developed several “Defence against the Commercial Dark Arts” courses, written three books as well as fraud games, dramas and plays, all designed to make the tools of the fraud detective and “fraud resolver” accessible to all.

Nigel believes that everyone of us is a Fraud Detective at heart, and particularly, anyone who manages, uses, or deals with money in an organisation should use and develop their skills to help guard their organisation from non-essential costs and harm.

Tulevat tapahtumat