Ajankohtainen Vastuullisuuskoulutuspäivä

Kurssi

Aika

18.08.2022 08:45 - 18.08.2022 16:15

Paikka

Etäyhteys

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 17.6.2022 asti 430 € + alv
18.6.2022 lähtien 545 € + alv
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 395 € + alv / hlö
Muut: 645 € + alv


Huom. 10.8. jälkeen voit kysellä paikkoja koulutukseen suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi
Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Kurssin kuvaus

Huom. Tilaisuus järjestetään kokonaan etänä. Ilmoitamme tästä osallistujille.

Vastuullisuuden tarkastaminen – muutakin kuin vastuullisuusraportoinnin tarkastusta

Pakollinen vastuullisuusraportointi on tulossa kaikkiin listattuihin ja muihinkin isoihin yrityksiin. Rahoituspalveluiden tiedonantovelvoite pakottaa myös monet pienemmät yritykset tuottamaan vastuullisuustiedot rahoittajille, joten monen yrityksen on tästä vuodesta alkaen pystyttävä tuottamaan EU-raportointirakenteen mukaista vastuullisuustietoa ja monen myös tilintarkastuksen piiriin tuleva vastuullisuusraportti.

Pakollinen raportointi kattaa kuitenkin vain pienen osan vastuullisuuden alueesta. Vastuullinen liiketoiminta kuuluu kaikkien hyvin johdettujen yrityksien ja muiden yhteisöjen perustekijöihin, mutta mitä on ”vastuullisuus” tai ”kestävyys” ja miten sitä mitataan ja tarkastetaan? Riittääkö vaatimukset täyttävän vastuullisuusraportin tekeminen vastuullisuusvaatimusten ja -oletusten täyttämiseen?

Vastuullisuus on sellaista toimintaa, joka ei aiheuta muille vahinkoa tai haittaa. OECD:n yrityksille laatimien periaatteiden mukaan yritysten ”tulee tunnistaa, ehkäistä ja lieventää todellisia ja mahdollisia haitallisia vaikutuksia omissa toiminnoissaan, toimitusketjussaan ja muissa liiketoimintasuhteissaan sekä selvittää, miten niihin puututaan.” Nämä samat periaatteet sopivat myös muihin yhteisöihin, niin julkisiin kuin yksityisiinkin.

Vastuullisuus on laaja käsite, joka kattaa paitsi kaikki yrityksen omat toiminnot ja toimintatavat, myös sen miten tuotteet ja palvelut vaikuttavat ympäristöön ja yhteisöön. Lisäksi vastuullisuus kattaa myös alihankkijoiden tavan toimia eli arvoketjun vastuullisuuden.

Yhteisön on noudatettava lain- ja sääntöjensä mukaista tarkoitusta, joten esimerkiksi osakeyhtiön tarkoitus osakeyhtiölain mukaan on yksinkertaisesti ”tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.” Miten voitontavoitteluun yhdistetään vastuullisuus sen lisäksi mitä lainsäädäntö määrää? Onko vastuullisuus keino tulevaisuuden voitontavoittelun mahdolistamiseen? Onko vastuullisuus osa riskienhallintaa ja raportointiprosessia vai kaikenkattava ajattelutapa?

Vastuullisuusraportin tarkastaminen siirtyy tilintarkastuksen pariin, mutta raportin taustalla olevien prosessien toimivuus, luotettavuus ja kontrollit vaativat yhteisön toiminnan perusteellista tuntemusta, joten sisäinen tarkastus on avainasemassa vastuullisuusraporttien tiedon tuottamisprosessien ja raportin sisällön tarkastamisessa.

Koulutuksessa paneudutaan vastuullisuuteen, vastuullisuuden määrittelyyn, vastuullisuuden todelliseen tai koettuun puuttumiseen liittyviin riskeihin sekä riskien mittaamiseen ja tarkastamiseen. Samalla selvitetään miten tarkastaa vastuullisuusraportointia ja sen vaatimia prosesseja, kuvastaako raportointi oikeita asioita, sekä miten mittarien ja vapaaehtoisten standardien valinnan mielekkyyttä voi arvioida. Koulutuksessa paneudutaan myös siihen, miten erilaisia, usein mielipiteisiin ja mielikuviin perustuvia mittaustuloksia voi tarkastaa.

Koulutuspäivän lopuksi pohditaan vastuullisuusraportoinnin kehityssuuntia ja mitä haasteita ne aiheuttavat raportoinnille ja sisäisen tarkastuksen toiminnalle.

Kouluttajina Timo Punkari, Timo Rantanen ja Ingalill Aspholm.

******************************************************************

Viimeinen kuluton peruutuspäivä tähän tapahtumaan on 27.7.2022! Jos ilmoittautuminen perutaan ko. päivämäärää myöhemmin tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko osallistumismaksun.

Mikäli olet itse estynyt osallistumaan, voit myös kuluitta vaihtaa tilallesi toisen henkilön (esim. jäsen jäsenen tilalle).

Viimeinen ilmoittautumispäivä tapahtumaan on 10.8.2022. Ilmoittautumisen sulkeuduttua voit kysyä paikkoja ko. tapahtumaan suoraan toimistolta (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE-pisteet: 7

Aikataulu

18.08.2022

08:45

Linjat avautuvat ja aamukahvit

09:00

Päivän avaus

09:15

Vastuullisuuden käsite

 • Vastuullisuuden olemus: Corporate Citizenship, CSR
 • Lakien ja sääntöjen noudattaminen – ja mitä sen lisäksi

Timo Punkari ja Timo Rantanen

09:35

Vastuullisuuden sisältyminen yhteisön strategiaan ja prosesseihin

 • Yritys- tai yhteisökohtainen vastuullisuus
 • Vastuullisuusalueen määrittely, GRC-yhteys
 • Toimintaympäristön hallinta
 • Vastuullisuuteen liittyvät riskit: vahingonvastuu, liiketoiminta, maine, tuotevastuu
 • Johdon vastuu, Tone at the top
 • Todellisuuden ja raportoinnin yhteys, ristiriitaiset tavoitteet
 • Reagointi ongelmiin

Timo Punkari ja Timo Rantanen

10:15

Tauko

10:30

Vastuullisuusraportointi: mitä sisäisen tarkastuksen pitää tietää

 • Pakollinen ja vapaaehtoinen raportointi
 • Viitekehykset: Integrated reporting, YK SDG:t
 • Standardit: ISSB, EFRAG, GRI, SASB, CDSB, TCFD, PRI, SBT
 • EU-direktiivit: NFRD, CSRD, SFRD
 • Mittarit ja mittaaminen: EU taksonomia
 • Ympäristö- (E), Sosiaalinen (S) ja Hallintojärjestelmäraportointi (G)
 • Toimitusketjun hallinta

Timo Punkari

12:00

Lounas

13:00

Vastuullisuusraportin tekeminen

 • Miksi, mitä, miten, kenelle
 • Pakollinen ja vapaaehtoinen osuus
 • Numerot ja tarinat

Timo Rantanen

14:00

Tauko

14:15

Vastuullisuustietojen tarkastaminen

 • ESG-tietojen varmentaminen uuden kestävyysraportointidirektiivin mukaan
 • Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto
 • Varmennusraportin sisältö
 • Sovellettava kestävyysraportoinnin varmennusstandardi
 • Tarkastusvaliokunnan rooli

Ingalil Aspholm, Tilintarkastajat ry

15:00

Vastuullisuusraportoinnin kehityssuuntia – mihin pitää varautua

 • Yritysten vastuun alueen laajentuminen ja vastuullisuuden mielikuviin vastaaminen
 • Raportoinnin syventyminen ja standardoituminen: EU-kehitys, ISSB
 • Nopeampi reagointi ongelmiin
 • Haasteet sisäisessä tarkastuksessa

Timo Punkari ja Timo Rantanen

16:00

Päivä päättyy

Puhujat

Timo Punkari

Timo Punkari

KHT, FCCA (Brittilläinen KHT:tä vastava pätevyys), itsenäinen asiantuntija, tilintarkastaja, sisäinen tarkastaja ja talouden projektien vetäjä, joka on urallaan toiminut erilaisissa taloushallinnon tehtävissä erilaisissa organisaatioissa useassa eri maassa ja tuntee talouden raportoinnin kaikista näkökulmista. Vastuullisuusraportointiin liittyen Timo on mm. osallistunut SASB:n kolmen toimialan standardeja valmisteleviin työryhmiin sekä juuri nyt menossa olevaan EFRAG:n EU-tasoista ilmastoraportointia tutkivan työryhmän toimintaan. Tämän lisäksi hän valmistelee väitöskirjaa Corporate Governancesta sekä tutkii vastuullista liiketoimintaa ja kehittää ja tarkastaa vastuullisuusraportointia ja sen mittaamista. Viimeisin julkaistu kirjoitus on professori Jill Atkinsin toimittamassa teoksessa Around the World in 80 Species, joka käsittelee yritysten vastuuta ja osallisuutta eliölajien häviämiseen. Timon artikkeli pohtii yritysten ja ympäristöjärjestöjen ympäristöraportoinnin mittaamista ja raportoinnin perusteita ja käytettyjä standardeja.

Timo Rantanen

Timo Rantanen

Timo Rantanen, Rauta Sustainability Services, on yksi Suomen kokeneimpia vastuullisuusasiantuntijoita. – Minulla on ollut ilo olla mukana niin Suomen suurimpien pörssiyritysten kuin vakaimpien perheyritysten vastuullisuuden strategian sekä -markkinoinnin asiantuntijana. Pitkä ura vastuullisuuden parissa on antanut ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä suomalaisen yrityskentän muutos vastuullisuuden saralla.

Ingalill Aspholm

Ingalill Aspholm

Ingalill Aspholm, KTT, LL.M., johtava asiantuntija Suomen Tilintarkastajat ry. Yhdistykseen Ingalill siirtyi Finanssiala ry:stä, jossa hän työskenteli erityisesti taloudelliseen sääntelyyn liittyvien kysymysten parissa. Tätä ennen hän teki pitkän työuran Finanssivalvonnassa ja lisäksi työkokemusta on kertynyt myös taloushallinnon kehitystehtävistä. Moniulotteisiin vastuutehtäviin yhdistyksessä kuuluvat mm. edunvalvonta ja vaikuttaminen, corporate governance ja vastuullisuus. Mukana suunnittelemassa Suomen Tilintarkastajien ensimmäistä ESG-valmennusohjelmaa 2022.

Tulevat tapahtumat