Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi I

Kurssi

Aika

24.04.2017 09:00 - 26.04.2017 15:30

Paikka

Osa 1 22.3 - 23.3.2017, Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Lahti Osa 2 24.4 - 26.4.2017, Radisson Blu Royal, Helsinki

Hinta

Jäsenet: 2120
Muut: 2300

Kurssin kuvaus

Jäljellä kurssin osa 2 24.4 – 26.4.2017, Radisson Blu Royal, Helsinki

Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi I

Tervetuloa rakentamaan sisäisen tarkastuksen ydinosaamista kokeneiden kouluttajien ja kiinnostavien kurssikavereiden kanssa. Kurssi sopii niin hiljattain sisäisenä tarkastajana aloittaneelle kuin kokeneemmallekin tarkastajalle, joka haluaa tuulettaa ajatuksiaan sisäiseen tarkastukseen sekä ohjaus- ja valvontajärjestelmiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Kurssi antaa hyvät valmiudet ymmärtää ja soveltaa sisäisen tarkastuksen keskeisiä käsitteitä ja prosesseja sekä suunnitella ja toteuttaa lisäarvoa tuottavia tarkastuksia raportointia ja ammattistandardeja unohtamatta.

Käytäntöön pääsemme kiinni soveltavilla ryhmätöillä ja harjoituksilla sekä hyödyntämällä sekä kouluttajien, että osallistujien omakohtaisia kokemuksia erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Kurssimateriaaliin sisältyy ”Yrityksen Sisäinen Valvonta” -kirja (Edita 2016, 2. painos), joka kuuluu jokaisen sisäisen tarkastajan käsikirjastoon. Kirja tarjoaa syventävän katsauksen moneen kurssilla käsiteltävään teemaan, tarjoten helpon mahdollisuuden palata tärkeisiin käsitteisiin myös kurssin jälkeen.

CPE-pisteet: 32

Aikataulu

22.03.2017

09:00

Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00

Tervetuloa & Johdatus kurssin tavoitteisiin, Jani Heikkala

09:30

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioiminen ja edistäminen

10:15

Kahvi

10:30

Käytännön esimerkkejä: Keskeiset kontrollipisteet hankintaprosessissa, Niina Ratsula

12:00

Lounas

13:00

Corporate governance -Johtamis- ja hallintojärjestelmän arvioiminen ja edistäminen, Jani Heikkala

14:15

Kahvi

14:30

Ohjausympäristö ja eettisen kulttuurin kehittäminen, Niina Ratsula

16:00

Päivän päätös

19:00

Illallinen

23.03.2017

08:45

Kahvi

09:30

Sisäisen tarkastuksen ammatillinen viitekehikko (IPPF), Jani Heikkala

10:15

Ominaisuusstandardit – Sisäisen tarkastuksen ja tarkastajan ominaisuudet

11:30

Lounas

12:30

Sisäisen tarkastuksen toiminnon järjestäminen erilaisissa toimintaympäristöissä, Jaakko Rönkkö

14:00

Kahvi

14:15

Sisäisen tarkastajan eettiset ohjeet, Merja Kangas

16:00

Päivän päätös

24.04.2017

08:45

Kahvi

09:00

Sisäisen tarkastuksen tehtävät: arviointi- ja varmennus sekä konsultointi

10:00

Kahvi

10:15

Sisäisen tarkastuksen suunnittelu – Vuosisuunnitelman laatiminen – yksittäisen tarkastustoimeksiannon suunnittelu

12:00

Lounas

12:45

Kenttävaiheen toteutus ja työpaperit

14:15

Kahvi

14:30

Raportointi

16:00

Päivän päätös

25.04.2017

08:45

Kahvi

09:00

Raportointi jatkuu

09:30

Tarkastusraportointi ja seurantatarkastus

10:15

Kahvi

10:30

Harjoitus: tarkastusraporttien analyysi

11:30

Lounas

12:30

Tietojärjestelmätarkastus, Karri Tomula – Perusterminologia ja tarkastusprosessi – IT Governance & COBiT-malli

14:00

Kahvi

14:15

Tietojärjestelmätarkastus – Tietoturva ja tietosuoja – Jatkuvuussuunnittelu

16:00

Päivän päätös

26.04.2017

08:45

Kahvi

09:00

Väärinkäytökset, Niina Ratsula

10:15

Kahvi

10:30

Eettiset ilmoituskanavat ja väärinkäytösten sisäinen tutkinta, Niina Ratsula

12:00

Lounas

13:00

Sisäisen tarkastajan vuorovaikutustaidot, Pia Tuomi

14:15

IT-avusteinen tarkastus, Marko Viitanen, Senior Manager, PwC

15:30

Yhteenveto ja todistusten jako

Puhujat

Jani Heikkala, CIA, CCSA, Sisäiset tarkastajat ry

Jani harrastaa governance-kysymysten pohtimisen lisäksi myös sekä toisto- että lisäpainoleuanvetoa - sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa hän on tutkinut konsulttina KPMG:n, Inrevison ja Control Consultingin palveluksessa. Sisäisen tarkastuksen johtajana Jani työskenteli Evli Pankissa kunnes siirtyi Private Bankeriksi samassa pankissa. Lisäksi Jani on ollut Controller-tehtävissä konepajateollisuuden palveluksessa ja tilintarkastajana tarkastanut mm. Nokiaa sen loiston aikana. Lisäpainoleuanvedossa Janilla on hallussaan SE pulleiden setien sarjassa (kts. www.slry.fi).

Paula Niemi, CIA, CCSA, CRMA, CPE, Head of Control and Compliance, TNS Mobile Oy

Paula Niemi on toiminut sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja väärinkäytöstutkinnan asiantuntijatehtävissä Nokian ja Microsoftin palveluksessa. Hän on Sisäiset tarkastajat ry:n koulutustoimikunnan jäsen ja kouluttaa sisäisen tarkastuksen, väärinkäytöstutkinnan, riskienhallinnan sekä vuorovaikutustaitojen aihealueita. Tällä hetkellä Paula toimii Head of Control & Compliance roolissa TNS Mobile Oy:ssä.

Niina Ratsula, CIA, CCSA, CRMA, CCEP-I, Director Ethics & Compliance, Kemira

Niina Ratsula vastaa tällä hetkellä Kemiralla Ethics & Compliance toiminnosta. Niina on toiminut viimeisen kymmenen vuoden aikana sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen, compliancen ja yritysetiikan asiantuntijatehtävissä Nokian ja Kemiran palveluksessa sekä tutkijana Turun yliopistolla.

Jaakko Rönkkö, CIA, Tampereen Yliopisto

Karri Tomula, CISA, Cap Gemini

Karrilla on vahva kokemus luennoitsijana riskienhallinnan, tietojärjestelmätarkastuksen ja tietoturvan aihepiiristä useiden vuosien ajalta mm. Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Vaasan yliopistossa. Aikaisemmin Karri on toiminut tarkastajana sekä konsulttina Deloitten, KPMG:n ja NETS Groupin palveluksessa. Lisäksi hän on kirjoittanut johtamiseen liittyviä teoksia.

Pia Tuomi, Instru Optiikka Oy

Merja Kangas, CCSA, Eettiset asiat toimikunta

Marko Viitanen, Senior Manager, PwC

Markolla on PwC:llä yli 7 vuoden monipuolinen kokemus riskienhallinnan ja varmennuspalveluiden toimeksiannoista. Hän on erikoistunut raportoinnin ja kontrolliympäristön sekä niin sisäisen kuin ulkoisenkin tarkastuksen kehittämiseen ja automatisointiin dataa ja modernia teknologiaa hyödyntämällä.

Tulevat tapahtumat