Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi I

Kurssi

Aika

24.04.2017 09:00 - 26.04.2017 15:30

Paikka

Osa 1 22.3 - 23.3.2017, Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Lahti Osa 2 24.4 - 26.4.2017, Radisson Blu Royal, Helsinki

Hinta

Jäsenet 2120€ + ALV, Muut 2300€ + ALV.

Kurssin kuvaus

Jäljellä kurssin osa 2 24.4 – 26.4.2017, Radisson Blu Royal, Helsinki

Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi I

Tervetuloa rakentamaan sisäisen tarkastuksen ydinosaamista kokeneiden kouluttajien ja kiinnostavien kurssikavereiden kanssa. Kurssi sopii niin hiljattain sisäisenä tarkastajana aloittaneelle kuin kokeneemmallekin tarkastajalle, joka haluaa tuulettaa ajatuksiaan sisäiseen tarkastukseen sekä ohjaus- ja valvontajärjestelmiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Kurssi antaa hyvät valmiudet ymmärtää ja soveltaa sisäisen tarkastuksen keskeisiä käsitteitä ja prosesseja sekä suunnitella ja toteuttaa lisäarvoa tuottavia tarkastuksia raportointia ja ammattistandardeja unohtamatta.

Käytäntöön pääsemme kiinni soveltavilla ryhmätöillä ja harjoituksilla sekä hyödyntämällä sekä kouluttajien, että osallistujien omakohtaisia kokemuksia erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Kurssimateriaaliin sisältyy ”Yrityksen Sisäinen Valvonta” -kirja (Edita 2016, 2. painos), joka kuuluu jokaisen sisäisen tarkastajan käsikirjastoon. Kirja tarjoaa syventävän katsauksen moneen kurssilla käsiteltävään teemaan, tarjoten helpon mahdollisuuden palata tärkeisiin käsitteisiin myös kurssin jälkeen.

CPE-pisteet: 32

 

Aikataulu

22.03.2017
09:00Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00Tervetuloa & Johdatus kurssin tavoitteisiin, Jani Heikkala
09:30Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioiminen ja edistäminen
10:15Kahvi
10:30Käytännön esimerkkejä: Keskeiset kontrollipisteet hankintaprosessissa, Niina Ratsula
12:00Lounas
13:00Corporate governance -Johtamis- ja hallintojärjestelmän arvioiminen ja edistäminen, Jani Heikkala
14:15Kahvi
14:30Ohjausympäristö ja eettisen kulttuurin kehittäminen, Niina Ratsula
16:00Päivän päätös
19:00Illallinen
23.03.2017
08:45Kahvi
09:30Sisäisen tarkastuksen ammatillinen viitekehikko (IPPF), Jani Heikkala
10:15Ominaisuusstandardit – Sisäisen tarkastuksen ja tarkastajan ominaisuudet
11:30Lounas
12:30Sisäisen tarkastuksen toiminnon järjestäminen erilaisissa toimintaympäristöissä, Jaakko Rönkkö
14:00Kahvi
14:15Sisäisen tarkastajan eettiset ohjeet, Merja Kangas
16:00Päivän päätös
24.04.2017
08:45Kahvi
09:00Sisäisen tarkastuksen tehtävät: arviointi- ja varmennus sekä konsultointi
10:00Kahvi
10:15Sisäisen tarkastuksen suunnittelu - Vuosisuunnitelman laatiminen - yksittäisen tarkastustoimeksiannon suunnittelu
12:00Lounas
12:45Kenttävaiheen toteutus ja työpaperit
14:15Kahvi
14:30Raportointi
16:00Päivän päätös
25.04.2017
08:45Kahvi
09:00Raportointi jatkuu
09:30Tarkastusraportointi ja seurantatarkastus
10:15Kahvi
10:30Harjoitus: tarkastusraporttien analyysi
11:30Lounas
12:30Tietojärjestelmätarkastus, Karri Tomula - Perusterminologia ja tarkastusprosessi - IT Governance & COBiT-malli
14:00Kahvi
14:15Tietojärjestelmätarkastus - Tietoturva ja tietosuoja - Jatkuvuussuunnittelu
16:00Päivän päätös
26.04.2017
08:45Kahvi
09:00Väärinkäytökset, Niina Ratsula
10:15Kahvi
10:30Eettiset ilmoituskanavat ja väärinkäytösten sisäinen tutkinta, Niina Ratsula
12:00Lounas
13:00Sisäisen tarkastajan vuorovaikutustaidot, Pia Tuomi
14:15IT-avusteinen tarkastus, Marko Viitanen, Senior Manager, PwC
15:30Yhteenveto ja todistusten jako

Puhujat

Jani Heikkala, CIA, CCSA, Sisäiset tarkastajat ry

Jani harrastaa governance-kysymysten pohtimisen lisäksi myös sekä toisto- että lisäpainoleuanvetoa - sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa hän on tutkinut konsulttina KPMG:n, Inrevison ja Control Consultingin palveluksessa. Sisäisen tarkastuksen johtajana Jani työskenteli Evli Pankissa kunnes siirtyi Private Bankeriksi samassa pankissa. Lisäksi Jani on ollut Controller-tehtävissä konepajateollisuuden palveluksessa ja tilintarkastajana tarkastanut mm. Nokiaa sen loiston aikana. Lisäpainoleuanvedossa Janilla on hallussaan SE pulleiden setien sarjassa (kts. www.slry.fi).

Paula Niemi, CIA, CCSA, CRMA, CPE, Head of Control and Compliance, TNS Mobile Oy

Paula Niemi on toiminut sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja väärinkäytöstutkinnan asiantuntijatehtävissä Nokian ja Microsoftin palveluksessa. Hän on Sisäiset tarkastajat ry:n koulutustoimikunnan jäsen ja kouluttaa sisäisen tarkastuksen, väärinkäytöstutkinnan, riskienhallinnan sekä vuorovaikutustaitojen aihealueita. Tällä hetkellä Paula toimii Head of Control & Compliance roolissa TNS Mobile Oy:ssä.

Niina Ratsula, CIA, CCSA, CRMA, CCEP-I, Director Ethics & Compliance, Kemira

Niina Ratsula vastaa tällä hetkellä Kemiralla Ethics & Compliance toiminnosta. Niina on toiminut viimeisen kymmenen vuoden aikana sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen, compliancen ja yritysetiikan asiantuntijatehtävissä Nokian ja Kemiran palveluksessa sekä tutkijana Turun yliopistolla.

Jaakko Rönkkö, CIA, Tampereen Yliopisto

Karri Tomula, CISA, Cap Gemini

Karrilla on vahva kokemus luennoitsijana riskienhallinnan, tietojärjestelmätarkastuksen ja tietoturvan aihepiiristä useiden vuosien ajalta mm. Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Vaasan yliopistossa. Aikaisemmin Karri on toiminut tarkastajana sekä konsulttina Deloitten, KPMG:n ja NETS Groupin palveluksessa. Lisäksi hän on kirjoittanut johtamiseen liittyviä teoksia.

Pia Tuomi, Instru Optiikka Oy

Merja Kangas, CCSA, Eettiset asiat toimikunta

Marko Viitanen, Senior Manager, PwC

Markolla on PwC:llä yli 7 vuoden monipuolinen kokemus riskienhallinnan ja varmennuspalveluiden toimeksiannoista. Hän on erikoistunut raportoinnin ja kontrolliympäristön sekä niin sisäisen kuin ulkoisenkin tarkastuksen kehittämiseen ja automatisointiin dataa ja modernia teknologiaa hyödyntämällä.

Tulevat tapahtumat