ESRS – ajankohtainen webinaari EU:n uusista kestävyysraportointistandardeista ja niiden vaikutuksista

Kurssi

Aika

20.04.2023 08:30 - 20.04.2023 12:00

Paikka

Webinaari

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 9.3.2023 asti 275 € + alv
10.3.2023 lähtien 315 € + alv

Toinen tai sitä useampi jäsen samasta organisaatiosta 225 € + alv / hlö

Muut: 395 € + alv / hlö


Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

Kurssin kuvaus

KYSYTHÄN PAIKKOJA KOULUTUKSEEN MYÖS VIIMEISEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄN JÄLKEEN (SISAISET.TARKASTAJAT(AT)THEIIA.FI).

EU:n kestävyysraportointia säätelevä direktiivi CSRD tulee voimaan 2024 alusta ja siihen liittyen on myös valmisteltu Unionin kestävyysraportointistandardit, ESRS:t.

Standardiluonnokset annettiin komissiolle marraskuussa ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 2024 alussa. Standardeja on nyt yhteensä 12 ja niihin liittyy 6 liitettä, mutta standardien lukumäärä kasvaa vielä mm. toimintasektorikohtaisten sääntöjen tullessa myöhemmin voimaan. Tämä tarkoittaa raportointivaatimusten huomattavaa lisääntymistä ja monimutkaistumista nyt ja lähivuosina. Kaikista olennaisista raportoitavista aiheista pitää kertoa koko elinkaaren ajalta niihin liittyvät vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet arvoketjussa sekä näihin liittyvät suunnitellut toimenpiteet. Kun raportointi on esitettävä historiatiedon lisäksi myös tulevaa ennakoiden, raportointiulottuvuuksia tulee ihan eri tavalla kuin nykyisin.

CSRD edellyttää tietojen raportoimista hallituksen hyväksymässä toimintakertomuksessa tai sen liitteenä, mikä luonnollisesti lisää myös tietojen varmennuksen kattavuutta ja tarkkuutta aiempaan verrattuna. EU-kestävyysraportointiin liittyy myös taksonomian mukaisten toimintojen raportointi, joka on tehtävä ESRS-raportoinnin kanssa yhtenevästi.

Uusi raportointi tuo haasteita koko organisaatiolle raportointiprosessin rakentamisessa ja toteuttamisessa ja sen myötä uusia vaatimuksia myös sisäiselle tarkastukselle.

Tässä webinaarissa käydään läpi standardien rakenne, keskeiset vaatimukset ja etenkin mitä vuonna 2023 pitäisi tehdä tuleviin vaatimuksien täyttämiseksi. Yhteys taksonomiaraportointiin käydään myös läpi. Näkökulma on käytännönläheinen ja painottuu siihen, mitä sisäisen tarkastuksen on otettava huomioon raportointivaatimusten osalta. Webinaarissa keskustellaan siitä, mitä tietoja pitää kerätä, miten säännöt vaikuttavat prosesseihin, kontrolleihin ja miten tietojen varmennus saadaan luotettavasti järjestettyä. Webinaarissa keskustellaan myös eri varmentajien ja tarkastajien rooleista.

Webinaarin aihe koskettaa arvoketjuajattelun takia käytännössä kaikkia epäsuorasti, vaikka suoraa raportointivelvollisuutta ei olisikaan. Lisäksi kaksinkertainen olennaisuus nostaa julkisen sektorin usein yrityksen vastapuoleksi yhteiskunnan toiminnoista vastaavana, kun julkisen sektorin toimijat ovat mukana raportointirakenteissa tavaroiden ja palveluiden tuottajina tai käyttäjinä ja yhteiskunnan toiminnasta vastaavina

Webinaari lähtee osallistujien tarpeista ja kysymyksiä ja ehdotuksia käsiteltävistä aiheista voi esittää myös ennen webinaaria.

Webinaarin vetäjät ovat alan ammattilaisia ja jotka tuntevat sääntelyn, vaaditun sisällön ja käytännön ongelmat toteuttamisessa, raportoinnissa ja tarkastamisessa

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutukseen on 6.4.2023! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE 3

Aikataulu

20.04.2023

08:30

Linjat avautuvat ja virtuaalikaffet

08:45

Yhdistyksen ajankohtaiset asiat

Kaarina Sinersalo

09:00

Perusteet

 • Kestävyysstandardien tarkoitus ja rakenne
 • Sektorit
 • Yhteys muuhun EU-kestävyysraportointiin
 • Yleiset peruste- ja liitetietovaatimusstandardi ESRS 1 ja ESRS 2
09:20

Raportoinnin sisältö- ja muotovaatimukset

 • Sisältövaatimukset
 • Vaikutukset
 • Riskit
 • Mahdollisuudet
 • Raportointiyksiköt
 • Muotovaatimukset
09:45

Ympäristöstandardit

 • ESRS E1 Ilmastonmuutos
 • ESRS E2 Saastuminen
 • ESRS E3 Vesi ja merien luonnonvarat
 • ESRS E4 Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemit
 • ESRS E5 Luonnonvarat ja kiertotalous
10:10

Tauko

10:20

Sosiaaliset standardit

 • ESRS S1 Oma työvoima
 • ESRS S2 Työntekijät arvoketjussa
 • ESRS S3 Vaikutuksenalaiset yhteisöt
 • ESRS S4 Kuluttajat ja loppukäyttäjät
10:45

Hallintotapastandardi

 • ESRS G1 Toimintatapa
11:00

Tauko

11:10

Prosessit ja kontrollit, mittarit ja mittaaminen

11:30

Varmentajien ja tarkastajien roolit

11:50

Yhteenveto ja yhteys muuhun EU-säädöstöön

12:00

Q&A

12:15

Lopetus

Puhujat

Timo Punkari

Timo Punkari

KHT, FCCA (Brittilläinen KHT:tä vastava pätevyys), itsenäinen asiantuntija, tilintarkastaja, sisäinen tarkastaja ja talouden projektien vetäjä, joka on urallaan toiminut erilaisissa taloushallinnon tehtävissä erilaisissa organisaatioissa useassa eri maassa ja tuntee talouden raportoinnin kaikista näkökulmista. Vastuullisuusraportointiin liittyen Timo on mm. osallistunut SASB:n kolmen toimialan standardeja valmisteleviin työryhmiin sekä juuri nyt menossa olevaan EFRAG:n EU-tasoista ilmastoraportointia tutkivan työryhmän toimintaan. Tämän lisäksi hän valmistelee väitöskirjaa Corporate Governancesta sekä tutkii vastuullista liiketoimintaa ja kehittää ja tarkastaa vastuullisuusraportointia ja sen mittaamista. Viimeisin julkaistu kirjoitus on professori Jill Atkinsin toimittamassa teoksessa Around the World in 80 Species, joka käsittelee yritysten vastuuta ja osallisuutta eliölajien häviämiseen. Timon artikkeli pohtii yritysten ja ympäristöjärjestöjen ympäristöraportoinnin mittaamista ja raportoinnin perusteita ja käytettyjä standardeja.

Timo Rantanen

Timo Rantanen

Timo Rantanen, Rauta Sustainability Services, on yksi Suomen kokeneimpia vastuullisuusasiantuntijoita. – Minulla on ollut ilo olla mukana niin Suomen suurimpien pörssiyritysten kuin vakaimpien perheyritysten vastuullisuuden strategian sekä -markkinoinnin asiantuntijana. Pitkä ura vastuullisuuden parissa on antanut ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä suomalaisen yrityskentän muutos vastuullisuuden saralla.

Tulevat tapahtumat