EU-taksonomia – ajankohtainen webinaari raportointivaatimuksista ja niiden vaikutuksista

Kurssi

Aika

15.03.2023 08:30 - 15.03.2023 12:00

Paikka

Webinaari

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 5.2.2023 asti 275 € + alv
6.2.2023 lähtien 315 € + alv

Toinen tai sitä useampi jäsen samasta organisaatiosta 225 € + alv / hlö

Muut: 395 € + alv / hlö

Kurssin kuvaus

EU-taksonomian mukaiset tiedot on pitänyt raportoida kevennetyssä muodossaan 2021 päättyneeltä tilikaudelta ja laajamittaisina ne on raportoitava 2022 tilinpäätöksestä rahoitusalan yrityksissä ja suurissa yhtiöissä, eli 2023 raportoidaan ensimmäistä kertaa taksonomiakelpoisuuden lisäksi taksonomian mukaisten toimintojen määrät. Lisäksi 2023 tulevat ilmastotavoitteiden lisäksi raportoitaviksi muut neljä ympäristötavoitetta. EU-kestävyysraportointiin liittyy myös tulevien ESRS-kestävyysstandardien mukainen raportointi, joka on tehtävä taksonomiaraportoinnin kanssa yhtenevästi. Tämä asettaa haasteita koko organisaatiolle raportointiprosessin rakentamisessa ja toteuttamisessa ja sen myötä uusia vaatimuksia myös sisäiselle tarkastukselle.

Tässä webinaarissa käydään läpi mitä piti jo esittää ja etenkin mitä vuoden 2022 osalta pitää raportoida. Näkökulma on käytännönläheinen ja painottuu siihen, mitä sisäisen tarkastuksen on otettava huomioon raportointivaatimusten osalta. Webinaarissa keskustellaan siitä, mitä tietoja pitää kerätä, miten säännöt vaikuttavat prosesseihin, kontrolleihin ja miten tietojen varmennus saadaan luotettavasti järjestettyä. Webinaarissa keskustellaan myös eri varmentajien ja tarkastajien rooleista.

Webinaari lähtee osalllistujien tarpeista ja kysymyksiä ja ehdotuksia käsiteltävistä aiheista voi esittää myös ennen webinaaria.

Webinaarin vetäjät ovat alan ammattilaisia ja jotka tuntevat sääntelyn, vaaditun sisällön ja käytännön ongelmat toteuttamisessa, raportoinnissa ja tarkastamisessa perinpohjaisesti.

CPE 3

Aikataulu

15.03.2023

08:30

Linjat avautuvat ja virtuaalikaffet

08:45

Yhdistyksen ajankohtaiset asiat

Kaarina Sinersalo

09:00

Perusteet

 • Taksonomian tarkoitus ja rakenne
 • Toimintojen luokittelu
 • Yhteys muuhun EU-kestävyysraportointiin
09:20

Ympäristötavoitteet

 • Ilmaston muutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
 • Vesi ja meri
 • Saastuminen
 • Kiertotalous
 • Biodiversiteetti
10:00

Tauko

10:10

Raportoinnin sisältö

 • Rahamääräistä raportointia
 • Kelpoisuus
 • Mukaisuus
10:40

Raportoinnin muotovaatimukset

11:00

Tauko

11:10

Prosessit ja kontrollit, mittarit ja mittaaminen

11:30

Varmentajien ja tarkastajien roolit

11:50

Yhteenveto ja yhteys muuhun EU-säädöstöön

12:00

Q&A

12:15

Lopetus

Puhujat

Timo Punkari

Timo Rantanen

Tulevat tapahtumat