Julkishallinnon tarkastajien ajankohtaispäivä

Kurssi

Aika

19.01.2022 08:15 - 19.01.2022 15:45

Paikka

Etäyhteys

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 24.11.2021 asti 395€ + alv
25.11.2021 lähtien 475€ + alv
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 295 € + alv / hlö
Muut: 580€ + alv

Kurssin kuvaus

Huom. Järjestämme tilaisuuden kokonaan etänä huonontuneen koronatilanteen takia. Lähetämme ilmoittautuneille linkin etäosallistumista varten 1-2 päivää ennen tapahtumaa.

Ajankohtaispäivä on tarkoitettu julkishallinnon sisäisille tarkastajille, sekä muille julkishallinnon riskienhallinnan, hyvän hallinnon ja sisäisen valvonnan kehittämisestä kiinnostuneille. Tänä vuonna aiheena ovat valtioneuvostotasoisen riskienhallinnan –työryhmän suositukset sekä Whisteblower-direktiivin täytäntöönpano case Senaatti. Lisäksi kuulemme puheenvuorot tiedonhallintalautakunnan roolista ja sen antamista suosituksista sekä valtioneuvoston periaatepäätöksestä kansalliseksi korruptionvastaiseksi strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi. Sisäisen tarkastuksen rooli vuonna 2023 aloittavien hyvinvointialueiden toiminnassa on myös ajankohtaisaiheiden joukossa. Päivän lopuksi kuulemme, miten sisäinen tarkastus voi olla tukemassa sisäisen valvonnan selonteon laadintaa.

Tarve kehittää valtioneuvoston riskienhallintamenettelyitä on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Muuttuva toimintaympäristö edellyttää riskienhallinnan kehittämistä virastotasolta kohti hallinnonala- ja valtioneuvostotasoista riskienhallintaa. Valtiovarainministeriö asetti keväällä 2020 työryhmän valmistelemaan valtioneuvostotasoisen riskienhallinnan menettelyitä ja organisointia sekä hallinnonala- ja virastotasoisen riskienhallinnan yhteensovittamisen periaatteita.

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi korruptionvastaiseksi strategiaksi sekä toimenpideohjelmaksi vuosille 2021-2023 on valmistunut. Puheenvuoroissa avataan strategian tavoitteita, kehittämisosa-alueita ja toimenpiteitä sisäisen tarkastuksen näkökulmasta. Lisäksi havainnollistetaan korruption moninaisia ilmenemismuotoja, hallinnon tarkastamista ja kehittämistä hyvän hallinnon, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen näkökulmista.

Tervetuloa mukaan!

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 4.1.2022! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE: 7

Aikataulu

19.01.2022

08:30

Linjojen avaus ja aamukahvi

08:45

Tervetuloa ja johdatus päivän teemoihin

Kaarina Sinersalo, IIA Finland

09:00

Valtioneuvostotasoisen riskienhallinnan kehittäminen

 • miksi valtioneuvostotasoista riskienhallintaa
 • valtioneuvostotasoista riskienhallintaa selvittäneen työryhmän ehdotukset
 • missä jatkovalmistelussa mennään

Jaana Kuusisto, valtiovarainministeriö

10:00

Tauko

10:15

Whistleblower –kanava, Case Senaatti

 • Sisäinen ilmoituskanava, hyödyt ja toiminnan kehittäminen
 • Polku kohti Whistleblower-direktiivin mukaista ilmoituskanavaa
  • Havaintoja tulossa olevasta kansallisesta lainsäädännöstä
  • Huomioitavaa ilmoituskanavan luomisessa

Tuula Kunnas, lakiasiainpäällikkö ja Iina Vuorialho, lakimies, Senaatti-kiinteistöt

11:00

Tiedonhallintalautakunnan suositukset

 • Tiedonhallintalautakunnan rooli suositusten antajana
 • Suositusten valmisteluprosessi
 • Suositusten  hyödynnettävyys sisäisen tarkastajan tehtävässä

Leena Storgårds, Tilastokeskus

11:30

Lounastauko

12:30

Hyvä hallinto korruption torjunnan keinona

 • Korruption moninaiset ilmenemismuodot julkishallinnossa
 • Hyvän hallinnon ja korruption torjunnan viitekehikko
 • Sisäisen tarkastuksen rooli korruption hallinnassa

Juuso Oilinki, oikeusministeriö ja Markus Kiviaho, IA Insight

13:30

PSHP:n näkökulma hyvinvointialueiden sisäiseen tarkastukseen

 • sisäinen tarkastus lakisääteisenä tehtävänä
 • uusi organisaatiokokonaisuus, uusien prosessien luominen

Sari Nousiainen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

14:15

Tauko

14:30

Sisäisen valvonnan selonteko kuntien ja kuntayhtymien toimintakertomuksessa: miten sisäinen tarkastus voi tukea laadukkaan selonteon laatimisessa?

 • Mikä on selonteon tarkoitus ja merkitys?
 • Mitä kuntien ja kuntayhtymien selonteoista voi päätellä, ja miksi niitä pitäisi kehittää?
 • Miten saada johto innostumaan selonteon tarkoituksesta ja tuloksista?

Heini Ruski, Tampereen kaupunki

15:30

Päivän yhteenveto

Kaarina Sinersalo, IIA Finland

15:45

Päivä päättyy

Puhujat

Leena Storgårds

Leena Storgårds

Leena Storgårds työskentelee Tilastokeskuksessa sisäisenä tarkastajana sekä muissa asiantuntijatehtävissä. Hänellä on pitkä kokemus tilastotuotannosta ja asiantuntijana hän edustaa tilastotoimea tiedonhallinnan lautakunnassa.

Heini Ruski

Heini Ruski

Heini Ruski on julkishallinnon johtamisen ja valvonnan asiantuntija ja kehittäjä (HM). Hän toimii vt. tarkastusjohtajana Tampereen kaupunkikonsernissa. Heinillä on noin kymmenen vuoden kokemus julkishallinnon prosessien ja organisaatioiden kehittämisestä, konsultoinnista ja arvioinnista. Hänen tavoitteenaan on vahvistaa hyvää hallintoa, vastuullista johtajuutta ja verorahojen tuloksellista käyttöä. Lisäksi Heini on innostunut jatkuvan oppimisen ja vuorovaikutuksen merkityksestä sekä turhan työn välttelystä.

Markus Kiviaho

Markus Kiviaho

JHTT, CGAP, CRMA Markus Kiviaho on monipuolisissa sisäisen tarkastajan tehtävissään erikoistunut johtamisen ja hallinnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointeihin ja kehittämiseen. Hän on toiminut mm. useiden vuosien ajan Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen johtajana sekä aiemmin sisäisen tarkastuksen palveluntuottajana ja konsulttina. Viime vuosien aikana hän on analysoinut vaikutusvallan väärinkäytön riskialueita ja moninaisia ilmenemismuotoja sekä niiden ennaltaehkäisyä hyvän hallinnon menettelyin. Markuksella on vahva hyvän hallinnon sekä sisäisen valvonnan koulutus- ja konsultointikokemus. Hän on myös kirjoittanut useita artikkeleita sisäisestä tarkastuksesta, valvonnasta ja riskienhallinnasta. Tällä hetkellä Markus on partnerina IA Insight Public Oy:ssä.

Jaana Kuusisto

Jaana Kuusisto

Jaana Kuusisto työskentelee valtioneuvoston controllerina valtiovarainministeriön valtiovarain controller –toiminnossa. Hänellä on laajaa ja monipuolista kokemusta valtionhallinnon toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmistä ja niiden kehittämisestä, sisäisestä valvonnasta, riskienhallinasta, arviointitoiminnasta sekä organisaatioiden rakenteellisista uudistuksista. Aikaisemmin hän on työskennellyt eri tehtävissä liikenne- ja viestintäministeriössä, oikeusministeriössä, Valtiokonttorissa ja Väylävirastossa.

Sari Nousiainen

Sari Nousiainen

Sari Nousiainen (HM, JHTT) toimii tarkastuspäällikkönä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä sisäisen tarkastuksen yksikössä. Yksikön toiminta-alueena on kolme sairaanhoitopiiriä: Pirkanmaan lisäksi Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme. Tarkastusten lisäksi häntä innostaa työhön kuuluva kehittäminen, prosessien suunnittelu sekä sisäisen valvonnan koulutukset.
Tarkastuskokemusta Sarilla on noin 15 vuoden ajalta julkishallinnon eri tarkastustehtävissä.

Tulevat tapahtumat