Julkishallinnon tarkastajien ajankohtaispäivä

Kurssi

Aika

12.03.2019 08:30 - 12.03.2019 16:00

Paikka

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 30.1.2019 asti 395€ + alv
31.1.2019 lähtien 475€ + alv
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 295 € + alv / hlö
Muut: 580€ + alv

Kurssin kuvaus

Päivä on tarkoitettu julkishallinnon tarkastajille, ja päivässä paneudutaan erityisesti julkishallinnon tarkastuksen ajankohtaisiin aiheisiin. Päivän erityisenä kantavana teemana on, kuinka sisäinen tarkastus voi toimia johdon luotettavana kumppanina, kun sisäisen tarkastuksen työ on kovin julkista.

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 26.2.2019! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE: 7

Aikataulu

12.03.2019

08:30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00

Tervetuloa ja johdatus päivän teemoihin

09:05

GDPR:n, Tiedonhallinta- ja Julkisuuslain vaikutukset sisäisen tarkastuksen työhön, Maarit Turunen

10:05

Tauko

10:15

Maakuntauudistus ja sisäinen tarkastus; Markus Kiviaho. Kommenttipuheenvuoro; Tarja Tirri

11:15

Lounas

12:15

Hallinto- ja johtamisjärjestelmän arvioiminen, Markus Kiviaho

13:00

Väärinkäytökset ja eettisyys, Sari Kyllönen

13:45

Iltapäiväkahvi

14:15

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon vaikuttavuus (kunnat ja kuntayhtymät), Markus Kiviaho

15:00

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vahvistuslausuman vaikuttavuus (valtionhallinto), Väinö Viherkoski

15:45

Päätössanat

16:00

Päivä päättyy

Puhujat

Markus Kiviaho

Markus Kiviaho

Markus Kiviaho (HM, JHTT, CGAP, CRMA) on Tampereen kaupungin tarkastusjohtaja. Hän on erikoistunut erilaisten julkishallinnon organisaatioiden johtamisen ja hallinnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointeihin ja konsultaatioihin. Hän on toiminut useiden vuosien aikana eri organisaatioissa sisäisen tarkastuksen johtajana vastaten sisäisen tarkastuksen toiminnan johtamisesta, kehittämisestä sekä tarkastusten suorittamisesta. Kiviaho on aktiivisesti osallistunut kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä omistajaohjauksen säännösten sekä Suomen Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suosituksen valmisteluun.

Väinö Viherkoski

Väinö Viherkoski

Väinö Viherkoski (KTM, JHT) on Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastusjohtaja. Hän on jäsenenä valtion sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnassa. Hänellä on monipuolinen kokemus valtionhallinnon tilintarkastuksista ja laillisuustarkastuksista. Viime vuosina hän on osallistunut erityisesti erilaisten valtionapujen, verotulojen ja valtion velan tarkastuksiin sekä vuonna 2017 toteutettuun valtion sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkastukseen. Hän on aktiivisesti osallistunut tarkastusviraston tilintarkastus- ja laillisuustarkastusohjeiden kehittämiseen ISSAI-standardien pohjalle .

Sari Kyllönen

Sari Kyllönen

Sari Kyllönen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja CIA. Sari on työskennellyt vuodesta 2000 Helsingin kaupungin sisäisessä tarkastuksessa. Sisäisen tarkastuksen päällikön tehtäviä hän on tehnyt vuodesta 2005.

Maarit Turunen

Maarit Turunen

Maarit Turunen (KTM, CISA, CGEIT, CISM) on Verohallinnon sisäisen tarkastuksen johtaja. Maarit on työskennellyt valtionhallinnossa sisäisen tarkastuksen tehtävissä yli 16 vuotta, niistä viimeiset neljä vuotta Verohallinnossa. Hän on myös julkissektoritoimikunnan jäsen.

Tarja Tirri

Tarja Tirri

Tarja Tirri on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri, JHTT ja EMBA. Tarja on työskennellyt sisäisen tarkastuksen tehtävissä vuodesta 1994 lähtien (Helsingin yliopisto 1994 - 1996, Hyks -kuntayhtymä 1996 – 2000 ja vuodesta 2000 lähtien HUS -kuntayhtymä). Hän on ollut perustamassa sekä Hyksin että HUS:n kuntalain mukaisen tarkastustoimen organisaation. Ennen tarkastustehtäviä hän oli taloushallinnon asiantuntija- ja päällikkötehtävissä valtionhallinnossa.

Tulevat tapahtumat