Miten digitalisaatio tehostaa sisäisen tarkastuksen prosesseja

Kurssi

Aika

13.09.2022 08:30 - 13.09.2022 16:15

Paikka

Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki / etäyhteys

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 12.7.2022 asti 430 € + alv
13.7.2022 lähtien 545 € + alv
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 395 € + alv / hlö
Muut: 645 € + alv


Huom. 5.9. jälkeen voit kysellä paikkoja koulutukseen suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi
Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Kurssin kuvaus

Huom. Voit valita osallistumistavaksi joko paikalla olon tai etäosallistumisen. Ilmoita tästä ilmoittautuessasi. Tilaisuus on hybridi.

Tervetuloa mukaan digitalisaatio-koulutukseen!

Puhujina Sakari Lehtinen OP:stä ja Joonas Värtinen Aktiasta, Anne Maupin Stora Ensolta, Mikko Helkiö Valtioneuvoston kansliasta, Maria Salminen OP:stä ja Jyrki Pennanen Verohallinnosta.

Päivän aikana käydään läpi tarkemmin datan hyödyntämistä, sovelluksen hankintaa ja käyttöönottoa, käyttökokemusta sisäisen tarkastuksen ohjelmistosta, data-analytiikan käytännönläheistä hyödyntämistä sekä hyötyjä data-analytiikan asiantuntijapalvelusta.

Tavoitteena on vastata esim. siihen,
-Miten sovellukseen tai data-analytiikkaan perustuva menettelytapa tehostaa tarkastuksen eri vaiheita
-Millaista on data-analytiikan käytännönläheiseen hyödyntäminen tarkastuksissa. Sekä mitkä ovat hyödyt keskitetystä data-analytiikan asiantuntijapalvelusta
-Mikä vaikuttaa sisäisen tarkastuksen sovelluksen valintaan, mitkä olivat sovellukselle asetettavat tavoitteet ja millainen oli käyttöönoton projektinhallinta

******************************************************************

Viimeinen kuluton peruutuspäivä tähän tapahtumaan on 22.8.2022! Jos ilmoittautuminen perutaan ko. päivämäärää myöhemmin tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko osallistumismaksun.

Mikäli olet itse estynyt osallistumaan, voit myös kuluitta vaihtaa tilallesi toisen henkilön (esim. jäsen jäsenen tilalle).

Viimeinen ilmoittautumispäivä tapahtumaan on 5.9.2022. Ilmoittautumisen sulkeuduttua voit kysyä paikkoja ko. tapahtumaan suoraan toimistolta (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE-pisteet: 7

 

Aikataulu

13.09.2022

08:30

Aamukahvi

09:00

Päivän avaus ja tavoitteet

09:15

Datan hyödyntäminen sisäisen tarkastuksen prosessin eri vaiheissa ja tehtävissä

 • Miten sovellukseen tai data-analytiikkaan perustuva menettelytapa tehostaa tarkastuksen eri vaiheita
 • Lisäarvo tarkastuksen suunnittelussa, toteuttamisessa, raportoinnissa ja suositusten toteuttamisen seurannassa

Sakari Lehtinen, OP & Joonas Värtinen, Aktia

10:15

Kahvi ja verkostoituminen

10:30

Datan hyödyntäminen sisäisen tarkastuksen prosessin eri vaiheissa ja tehtävissä jatkuu

 

11:30

Lounas ja verkostoituminen

12:30

Sisäisen tarkastuksen sovelluksen hankinta ja käyttöönotto – Case Stora Enso

 • Sisäisen tarkastuksen sovelluksen valinta, tavoitteet ja käyttöönoton projektinhallinta
 • Lessons learned, saavutetut hyödyt ja lisätyökalut raportointiin
 • Jatkokehitysajatukset

Anne Maupin, Stora Enso

13:30

Yhden hengen tarkastustoiminnon käyttökokemukset sisäisen tarkastuksen ohjelmistosta – Case Valtioneuvoston kanslia

 • Tarkastustoiminnon koko vai kohde – mikä vaikuttaa työvälineiden valintaan?
 • Kattavuutta ja hallittavuutta tarkastusohjelmiston käytöllä

Mikko Helkiö, Valtioneuvoston kanslia

14:00

Kahvi ja verkostoituminen

14:30

Data-analytiikan käytännönläheinen hyödyntäminen tarkastuksissa – Case OP

 • Konkreettisia työkalu Case-esimerkkejä (esim. Excel, SAS)
 • Datan oikeellisuuden varmentaminen

 Maria Salmela, OP

15:30

Hyödyt keskitetystä data-analytiikan asiantuntijapalvelusta – Case Vero

 • Yhteistyömalli
 • Yhteistyön ensi askeleet, opit ja jatkokehitysajatukset

Jyrki Pennanen, Verohallinto

16:00

Yhteenveto ja keskustelua

16:15

Päivä päättyy

Puhujat

Sakari Lehtinen

Sakari Lehtinen

KTM, CIA Sakari Lehtinen toimii OP Ryhmän tarkastusjohtajana. Sakarin erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat riskiperusteinen ja ketterä tarkastaminen, data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen sekä osaamisen ja kehittämisen hallinta tarkastustoiminnassa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus finanssialan sisäisestä tarkastuksesta ja hän on toiminut IIA:n hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana.

Joonas Värtinen

Joonas Värtinen

Joonas Värtinen (OTK, CIA) on toiminut vuodesta 2016 Aktian sisäisen tarkastuksen johtajana. Joonas myös vetää Sisäisten tarkastajien pienryhmää, joka tutkii datan ja analytiikan käytön lisäämistä tarkastuksissa. Ennen Aktiaan siirtymistään, Joonas on työskennellyt Nordea-konsernissa useissa tehtävissä. Viimeisimpänä hän veti yksikköä, joka vastasi konsernin operatiivisten riskien raportoinnista, prosesseista ja välineistä. Ennen tätä hän toimi mm. sähköisen pankkitoiminnan ja maksuliikenteen kehittämisen parissa.

Anne Maupin

Anne Maupin

Anne Maupin (CIA) on toiminut Stora Enson sisäisten tarkastuksen johtajana vuodesta 2014, jolloin hän palasi takaisin Suomeen vietettyään 21 vuotta ulkomailla. Anne on pääsääntöisesti työskennellyt isoissa kansainvälisissä yrityksissä kuten Ericsson ja Electrolux joko sisäisessä tarkastuksessa tai talouspuolen tehtävissä. Hänellä on myös kokemusta SOX projekteista ja toisen linjan tarkastuksista sekä ollut sisäisen tarkastuksen yksikön metodiikan kehittämisestä vastaavana henkilönä.

Mikko Helkiö

Mikko Helkiö (JHT, CIA, CGAP, CRMA, CCSA), tarkastusneuvos, Valtioneuvoston kanslia. Mikko vastaa VNK:n sisäisen tarkastuksen toiminnosta. Mikko toimii myös yhtenä korruptionvastaisen järjestön GRECO:n maa-arvioitsijana. Hän on työskennellyt tarkastusalalla yli 20 vuotta ja toiminut aiemmin mm. valtiovarainministeriössä valtiovarain controller -toiminnossa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan erityisasiantuntijana, Espoon kaupungin sisäisen tarkastuksen tarkastusjohtajana sekä PwC:llä tilintarkastustehtävissä.

Maria Salmela

Maria Salmela

Maria Salmela (KTM, CIA, CISA, CAMS) työskentelee OP Ryhmän sisäisessä tarkastuksessa. Marialla on yhteensä seitsemän vuoden kokemus sisäisestä tarkastuksesta sekä IT-tarkastuksesta. Hänellä on useiden vuosien kokemus data-analytiikan kouluttajana sekä uusien sisäisten tarkastajien perehdyttäjänä.

Jyrki Pennanen

Jyrki Pennanen

Jyrki työskentelee Verohallinnon sisäisen tarkastuksen yksikön johtajana. Jyrkillä on yli 20 vuoden kokemus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkastustehtävistä julkishallinnossa ja palveluntuottajana. Lisäksi hänellä on yli 10 vuoden erityisasiantuntemus Europan unionin osarahoittaman toiminnan varmentamis- ja tarkastustehtävistä.

Tulevat tapahtumat