Riskienhallinnan teemapäivä

Kurssi

Aika

16.02.2017 08:30 - 16.02.2017 16:00

Paikka

Radisson Blu Plaza, Helsinki

Hinta

Jäsenet: 580
Muut: 730

Kurssin kuvaus

Kokonaisvaltainen lähestyminen riskienhallintaan, käytännön toteutukseen ja tarkastustyöhön – kaikki samassa paketissa.

Riskienhallinta on osa yritystoimintaa ja tukee yrityksen liiketoimintatavoitteita. Yrityksen tavoitteisiin sopeutetulla riskienhallinnalla, johon kuuluvat riskien tunnistaminen, analysointi, priorisointi ja niiden perusteella tehtävät riskienhallintaratkaisut, turvataan yrityksen strategisten ja muiden tavoitteiden toteutumista. Yksi sisäisen tarkastuksen keskeinen tehtävä on arvioida ja varmistaa yrityksen riskienhallinnan riittävyyttä ja toimivuutta. Onnistuakseen tässä tehtävässä sisäisellä tarkastajalla tulee olla riittävä ymmärrys riskienhallinnasta ja siihen liittyvistä hyvistä käytännöistä.

Teemapäivän tavoitteena on tarjota erilaisia näkökulmia ja työkaluja riskienhallinnan kehittämiseen ja arvioimiseen. Päivä koostuu riskienhallinnan hyvien käytäntöjen ja taustateorian läpikäymisestä sekä interaktiivisesta riskianalyysiharjoituksesta, joiden avulla saat konkreettisia työkaluja oman organisaatiosi riskienhallinnan edistämiseen. Päivä antaa eväitä myös CRMA (Certification in Risk Management Assurance) –tutkinnon suorittamiseen.

CPE-pisteet: 7

Aikataulu

16.02.2017

08:30

Kahvi

09:00

Johdatus riskienhallinnan peruskäsitteisiin // Riskienhallinnan tavoitteet // Organisaation riskikulttuuri // Käsitteistöä // Standardit (ISO, COSO, GAIT)

10:15

Huomioitavaa toimintaympäristöstä // Sisäinen toimintaympäristö // Organisaation rakenne, arvot ja kulttuuri // Roolit ja vastuut, päätöksenteko // Toimintaohjeet ja -mallit // Kolmansien osapuolien johtaminen // Ulkoinen toimintaympäristö // Sidosryhmät // Tärkeimmät ulkoiset tekijät

11:00

Riskienhallintaprosessi // Tunnistaminen // Analysointi // Priorisointi // Hallintatoimenpiteet ja niiden muodostaminen // Riskirekisteri // Seuranta // Raportointi

12:00

Lounas

13:00

Riskienhallintaprosessi – interaktiivinen harjoitus

14:00

Kahvi

14:15

Sisäinen tarkastus – riskienhallinnan arviointi ja varmennus sekä konsultointi // teoriaa ja käytäntöä // harjoitus

15:30

CRMA tentti-info // taustavaatimukset // rekisteröityminen ja hinnat // tentti

15:45

Yhteenveto päivästä

Puhujat

Päivi Karhu, tarkastuspäällikkö, CIA, CISA, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Päivi on työskennellyt sisäisen tarkastuksen parissa yli 10 vuotta. SOK:lla hän on ollut tarkastuspäällikkönä vuodesta 2007 lähtien. Tarkastuspäällikkönä Päivi on vastannut SOK:n market-kaupan tarkastustoimintojen ohjauksesta, toteuttanut laaja-alaisesti tarkastusprojekteja sekä osallistunut aktiivisesti SOK-yhtymän tarkastusprosessien kehittämisen. Hän oli työkierrossa ja riskienhallintapäällikön sijaisena SOK:n riskienhallintayksikössä vuosina 2013-2015. Vuosina 2002-2007 hän toimi KPMG:llä Managerina sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan asiakasprojekteissa. Päivi suoritti tänä vuonna CRMA -tutkinnon (Certification in Risk Management Assurance).

Paula Niemi, CIA, CCSA, CRMA, CFE, Head of Control & Compliance TNS Mobile Oy

Paula Niemi on toiminut sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja väärinkäytöstutkinnan asiantuntijatehtävissä Nokian, Microsoftin ja Nordean palveluksessa. Hän on Sisäiset tarkastajat ry:n koulutustoimikunnan jäsen ja kouluttaa sisäisen tarkastuksen, väärinkäytöstutkinnan, riskienhallinnan sekä vuorovaikutustaitojen aihealueita. Tällä hetkellä Paula toimii Head of Control & Compliance roolissa TNS Mobile Oy:ssä.

Tulevat tapahtumat