Sisäinen tarkastaja eettisen organisaatiokulttuurin rakentajana ja väärinkäytösten tunnistajana

Kurssi

Aika

01.12.2020 08:30 - 01.12.2020 16:15

Paikka

Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 1.10.2020 asti 430 € + alv
2.10.2020 lähtien 535 € + alv
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 395 € + alv / hlö

Muut: 635 € + alv

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Kurssin kuvaus

Huom. Kurssille on myös etäosallistumismahdollisuus. Mikäli kokoontumisrajoitukset estävät lähikoulutuksen järjestämisen, niin koulutus järjestetään kokonaan etänä.

Yrityskulttuurilla on suuri merkitys yrityksen menestykselle. Kurssin tavoitteena on antaa kuva, miten eettistä organisaatiokulttuuria voi rakentaa, ja miten voi tunnistaa tekijöitä tai toimintatapoja, jotka haittaavat tai edistävät organisaation eettisesti kestävää toimintaa.  Eettisen kulttuurin rakentamisesta ovat esimerkkinä finanssialan uudet vastuullisuusteesit, jotka linjaavat toimialan asiakaslupauksesta sekä alan eettisyyden ja vastuullisuuden periaatteista. Pelkät periaatteet eivät riitä, vaan ne tulee myös viedä käytäntöön. Eettisten ohjeiden jalkauttamisesta ja käytännön työstä meille kertoo Helsingin kaupunki. Esimerkkinä miten arvioida ja tunnistaan eettistä kulttuuria tukevia tekijöitä esitellään Corporate Ethival Virtues (CEV) – mittaria.

Sisäinen tarkastus edistää eettisten periaatteiden toteutumista ja edustaa eettisyyttä organisaatiossa. Samalla sen tulee varmistaa ja varmentaa oman tarkastustoimintansa eettisyys. Muistutetaan mieliin, mitä olivatkaan sisäisen tarkastajan eettiset periaatteet ja ammatillinen ohjeistus käytännössä.

Kulttuuri kertoo meille usein paremmin kuin kirjalliset säännöt siitä, mikä organisaatiossa on sallittua ja mikä ei. Mutta mitä on tapahtunut yrityksissä, joissa eettiset ohjeet eivät ole toimineet.  Tule kuulemaan, voiko väärinkäytöksiä ennaltaehkäistä organisaatiossa ja mitä ulkoisia uhkia meillä kenties on?

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 9.11.2020! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

Huomioithan, että osallistumalla tähän koulutukseen katat IIA:n myöntämien sertifikaattien vuotuisen eettisten asioiden CPE raportointivaateen. Osallistumalla koko päivään CPE: 7

Myös mahdollisuus osallistua osaan päivästä, lisätietoa tulossa.  

Aikataulu

01.12.2020

08:30

Aamukahvi

08:45

Tervetuloa ja päivän aiheet

Kaarina Sinersalo, IIA Finland

09:00

Finanssialan uudet vastuullisuusteesit eettisen organisaatiokulttuurin rakentamisen apuna –

  • Mitä tarkoittaa vastuullinen finanssiala?
  • Mitä sisältävät finanssialan vastuullisuuslinjaukset ja kestävän kehityksen sitoumukset, sekä tavoitteet kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä.

Lea Mäntyniemi, Finanssiala ry / Lainsäädäntö -yksikkö

09:50

Päätöksestä käyttäytymiseksi – Kuinka Helsingin kaupunki luo eettistä työkulttuuria 

  • Miksi Helsingin kaupungilla on eettiset periaatteet ja miten ne luotu?
  • Miten kaupunki seuraa ja kannustaa periaatteiden mukaiseen toimintaan?
  • Kuinka varmistamme onnistumisen ja sitä kautta maailman toimivimman kaupungin?

Joonas Pikkarainen, Helsingin kaupunki

10:35

Kahvitauko

10:50

Sisäinen tarkastaja eettisyyden edustajana ja edistäjänä 

  • Millainen on sisäisen tarkastuksen ammatillinen ohjeistus käytännössä.
  • Yhteinen ja yksilöllinen itsearviointi.
  • Miten varmistaa ja varmentaa tarkastustoiminnan eettisyys?

Pekka Hannukkala, FCG Koulutus Oy

12:00

Lounas

13:00

Eettisen kulttuurin mittaaminen ja kehittäminen

Erika Heiskanen ja Jari Salo, Juuriharja Oy, sekä  Kirsi Sukuvaara, Yrityspeili Oy

14:00

Iltapäiväkahvi

14:20

Väärinkäytösten ennaltaehkäisyn mahdollisuudet organisaatiossa

  • Moni talousrikos olisi voitu havaita etukäteen ja vahinkojen syntyminen estää.
  • Miten havaita ja ehkäistä talousrikoksia ja taloudellisia väärinkäytöksiä jo etukäteen.

Juha-Matti Laurio

15:10

Kyberrikollisuuden ajankohtaiskatsaus: ”Kaupunkien,  teollisuuden ja kiinteistöjen operatiiviset verkot – kyberturvallisuuden uusi villi länsi

Pekka Sillanpää, Tosibox Oy

15:45

Päivän yhteenveto

 

16:00

Päivä päättyy

Puhujat

Erika Heiskanen

Erika Heiskanen

Erika Heiskanen toimii founding partnerina Juuriharja Consulting Group Oy:ssä.

Joonas Pikkarainen

Joonas Pikkarainen

Joonas Pikkarainen työskentelee Helsingin kaupungilla vastaten kaupungin johtamisen ja työkulttuurin kehittämisestä. Keskeinen osa kaupungin työkulttuuri ovat eettiset periaatteet, jotka luovat osaltaan sen perustan, jonka varaan rakennetaan maailman toimivinta kaupunkia.

Pekka Hannukkala

Pekka Hannukkala

KTM Pekka Hannukkala on työskennellyt lähes 20 vuotta sisäisen tarkastuksen johtotehtävissä kansainvälisissä listayhtiöissä. Lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti Sisäiset tarkastajat ry:n toimintaan mm. hallituksen puheenjohtajana. Pekka on myös esiintynyt luennoitsijana ja kirjoittanut artikkeleita liittyen sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan aihealueisiin. Pekka on Certified Business Coach® sekä suorittanut Kauppakamarin järjestämän Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) koulutuksen ja tutkinnon. Nykyisin Pekka toimii koulutuspäällikkönä FCG Koulutus Oy:ssä johtaminen ja talous –toimialalla.

Kirsi Sukuvaara

Kirsi Sukuvaara