Sisäinen tarkastaja eettisen organisaatiokulttuurin rakentajana ja väärinkäytösten tunnistajana

Kurssi

Aika

01.12.2020 08:30 - 01.12.2020 16:15

Paikka

Virtuaalitoteutus osallistujille // kouluttajat: Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 1.10.2020 asti 430 € + alv
2.10.2020 lähtien 535 € + alv
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 395 € + alv / hlö

Eettisyysosuus (klo 10:50 - 14):
Early bird -hinta 1.10.2020 asti 195 € + alv
2.10.2020 lähtien 245 € + alv


Muut: 635 € + alv

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Kurssin kuvaus

Huom. Kurssi järjestetään tällä kertaa kokonaan virtuaalisena!

Yrityskulttuurilla on suuri merkitys yrityksen menestykselle. Kurssin tavoitteena on antaa kuva, miten eettistä organisaatiokulttuuria voi rakentaa, ja miten voi tunnistaa tekijöitä tai toimintatapoja, jotka haittaavat tai edistävät organisaation eettisesti kestävää toimintaa.  Eettisen kulttuurin rakentamisesta ovat esimerkkinä finanssialan uudet vastuullisuusteesit, jotka linjaavat toimialan asiakaslupauksesta sekä alan eettisyyden ja vastuullisuuden periaatteista. Pelkät periaatteet eivät riitä, vaan ne tulee myös viedä käytäntöön. Eettisten ohjeiden jalkauttamisesta ja käytännön työstä meille kertoo Helsingin kaupunki. Esimerkkinä miten arvioida ja tunnistaan eettistä kulttuuria tukevia tekijöitä esitellään Corporate Ethival Virtues (CEV) – mittaria.

Sisäinen tarkastus edistää eettisten periaatteiden toteutumista ja edustaa eettisyyttä organisaatiossa. Samalla sen tulee varmistaa ja varmentaa oman tarkastustoimintansa eettisyys. Muistutetaan mieliin, mitä olivatkaan sisäisen tarkastajan eettiset periaatteet ja ammatillinen ohjeistus käytännössä.

Kulttuuri kertoo meille usein paremmin kuin kirjalliset säännöt siitä, mikä organisaatiossa on sallittua ja mikä ei. Mutta mitä on tapahtunut yrityksissä, joissa eettiset ohjeet eivät ole toimineet.  Tule kuulemaan, voiko väärinkäytöksiä ennaltaehkäistä organisaatiossa ja mitä ulkoisia uhkia meillä kenties on?

Huomioithan, että osallistumalla tähän koulutukseen katat IIA:n myöntämien sertifikaattien vuotuisen eettisten asioiden CPE raportointivaateen.

Voit osallistua myös vain osaan päivästä: klo 10:50 – 14 (2 CPE:tä).

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 9.11.2020! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

Osallistumalla koko päivään CPE: 7

Aikataulu

01.12.2020

08:30

Linjojen avaaminen ja virtuaalikahvit

08:45

Tervetuloa ja päivän aiheet

Kaarina Sinersalo, IIA Finland

09:00

Finanssialan uudet vastuullisuusteesit eettisen organisaatiokulttuurin rakentamisen apuna –

  • Mitä tarkoittaa vastuullinen finanssiala?
  • Mitä sisältävät finanssialan vastuullisuuslinjaukset ja kestävän kehityksen sitoumukset, sekä tavoitteet kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä.

Lea Mäntyniemi, Finanssiala ry / Lainsäädäntö -yksikkö

09:50

Päätöksestä käyttäytymiseksi – Kuinka Helsingin kaupunki luo eettistä työkulttuuria 

  • Miksi Helsingin kaupungilla on eettiset periaatteet ja miten ne luotu?
  • Miten kaupunki seuraa ja kannustaa periaatteiden mukaiseen toimintaan?
  • Kuinka varmistamme onnistumisen ja sitä kautta maailman toimivimman kaupungin?

Joonas Pikkarainen, Helsingin kaupunki

10:35

Kahvitauko

10:50

Sisäinen tarkastaja eettisyyden edustajana ja edistäjänä 

  • Millainen on sisäisen tarkastuksen ammatillinen ohjeistus käytännössä.
  • Yhteinen ja yksilöllinen itsearviointi.
  • Miten varmistaa ja varmentaa tarkastustoiminnan eettisyys?

Pekka Hannukkala, FCG Koulutus Oy

12:00

Lounas

13:00

Eettisen kulttuurin mittaaminen ja kehittäminen

Erika Heiskanen ja Jari Salo, Juuriharja Oy, sekä  Kirsi Sukuvaara, Yrityspeili Oy

14:00

Iltapäiväkahvi

14:20

Väärinkäytösten ennaltaehkäisyn mahdollisuudet organisaatiossa

  • Moni talousrikos olisi voitu havaita etukäteen ja vahinkojen syntyminen estää.
  • Miten havaita ja ehkäistä talousrikoksia ja taloudellisia väärinkäytöksiä jo etukäteen.

Juha-Matti Laurio

15:10

Kyberrikollisuuden ajankohtaiskatsaus: ”Kaupunkien,  teollisuuden ja kiinteistöjen operatiiviset verkot – kyberturvallisuuden uusi villi länsi

Pekka Sillanpää, Tosibox Oy

15:45

Päivän yhteenveto

 

16:00

Päivä päättyy

Puhujat

Erika Heiskanen

Erika Heiskanen

Erika Heiskanen toimii founding partnerina Juuriharja Consulting Group Oy:ssä. Hän on tehnyt yli 20 vuotta työtä työelämän eettisten kysymysten parissa asiakkainaan organisaatioita eri tilanteissa ja eri toimialoilta. Työn fokuksena ovat eettisen johtamisen valmentaminen, sekä organisaation rakenteet ja järjestelmät, kuten whistleblowing-kanava. Pohjakoulutukseltaan Erika on psykologi.

Joonas Pikkarainen

Joonas Pikkarainen

Joonas Pikkarainen työskentelee Helsingin kaupungilla vastaten kaupungin johtamisen ja työkulttuurin kehittämisestä. Keskeinen osa kaupungin työkulttuuri ovat eettiset periaatteet, jotka luovat osaltaan sen perustan, jonka varaan rakennetaan maailman toimivinta kaupunkia.

Pekka Hannukkala

Pekka Hannukkala

KTM Pekka Hannukkala on työskennellyt lähes 20 vuotta sisäisen tarkastuksen johtotehtävissä kansainvälisissä listayhtiöissä. Lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti Sisäiset tarkastajat ry:n toimintaan mm. hallituksen puheenjohtajana. Pekka on myös esiintynyt luennoitsijana ja kirjoittanut artikkeleita liittyen sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan aihealueisiin. Pekka on Certified Business Coach® sekä suorittanut Kauppakamarin järjestämän Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) koulutuksen ja tutkinnon. Nykyisin Pekka toimii koulutuspäällikkönä FCG Koulutus Oy:ssä johtaminen ja talous –toimialalla.

Kirsi Sukuvaara

Kirsi Sukuvaara

KTM Kirsi Sukuvaara toimii yrittäjänä Yrityspeili Oy:ssä tavoitteenaan edistää organisaatioiden eettistä toimintaa, työhyvinvointia ja oikein toimimisen kulttuuria. Gradu -tutkielmassaan (2019) Kirsi käsitteli eettisen toiminnan ja kulttuurin tarkastamista kysymällä mitä, miksi ja miten eettistä toimintaa tarkastetaan. Kirsi toimii Sisäiset tarkastajat ry:n viestintätoimikunnan jäsenenä sekä nyt uutena jäsenenä myös eettisten asioiden toimikunnassa. Hänen artikkelejaan mm. eettisen toiminnan tarkastuksesta, kulttuurin mittaamisesta ja työhyvinvoinnista on julkaistu IIA:n ajankohtaisissa artikkeleissa.

Lea Mäntyniemi

Lea Mäntyniemi

OTK, MBA Lea Mäntyniemi toimii johtajana Finanssiala ry:ssä. Hän on työskennellyt pitkään finanssialan toimialajärjestöissä, ensin Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitossa eri tehtävissä ja vuodesta 2007 Finanssiala ry:ssä, jossa hänen vastuullaan on lainsäädännöllinen edunvalvontatyö. Finanssiala ry edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä sekä rahasto- ja rahoitusyhtiöitä ja arvopaperivälittäjiä.

Jari Salo

Jari Salo

PsT Jari Salo on Juuriharja Consulting Group Oy:n perustajaosakas, valmentaja ja coach. Jari on toteuttanut 20 vuoden aikana useita laajoja eettisen johtamisen ja organisaatiokulttuurin kehittämisen hankkeita.

Juha-Matti Laurio

Juha-Matti Laurio

Tietokirjailija Juha-Matti Lauriolla on yli 20 vuoden kokemus tieto- ja kyberturvallisuudesta ja riskienhallinnasta, ja hän on toiminut tietoturvatehtävissä puolustusvoimissa, oikeushallinnossa ja yritysmaailmassa. Juha-Matti on väärinkäytöstutkijajärjestö ACFE:n (Association of Certified Fraud Examiners) Suomen osaston jäsen. Tällä hetkellä hän viimeistelee tietokirjaansa talousrikosten ennaltaehkäisystä ja havainnoinnista organisaatioissa.

Pekka Sillanpää

Pekka Sillanpää

Pekka Sillanpää toimii Tosibox Oy:n teknologiajohtajana. Hänellä on yli 15 vuoden työkokemus sekä teknisen että hallinnollisen kyberturvallisuuden tehtävistä. Pekka on istuu OWASP Helsinki chapterin hallituksessa.

Tulevat tapahtumat