Sisäinen valvonta osana johtamisjärjestelmää – Save the Date!

Kurssi

Aika

08.09.2020 08:30 - 08.09.2020 16:00

Paikka

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Hinta

Jäsenet: Tulossa
Muut: Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Kurssin kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on laajasti ja konkreettisesti käsitellä sisäisen valvonnan käsitettä sekä antaa välineitä ja menetelmiä sisäisen valvonnan toteuttamiseen. Sisäinen valvonta auttaa organisaatiota johtamaan toimintaa tavoitteellisesti ja hallitsemaan liiketoimintaan liittyviä riskejä. Koulutuksessa käydään läpi johtamiskulttuurin merkitystä sisäisen valvonnan toteuttamisessa ja tuodaan esille valvonnasta saatavaa lisäarvoa. Lisäksi tutustutaan organisaation eri varmentavien ja riippumattomien toimijoiden rooleihin ja lisätään tietoa siitä, miten sisäistä valvontaa voi käyttää johtamisen työkaluna. Opit ymmärtämään valvontaan liittyviä vaatimuksia esim. mikä on hallituksen jäsenen, työnantajan tai esimiehen vastuu ja saat konkreettisia esimerkkejä organisaatiosi sisäisen valvonnan kehittämiseen.

Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin. Merkitse päivä jo nyt kalenteriisi.

Aikataulu

08.09.2020

08:30

Aamukahvi

09:00

Päivän avaus ja tavoitteet

09:15

Valvonnan merkitys johtamisen välineenä

Hannu Ruohola, Pohjola Vakuutus

10:15

Kahvi ja verkostoituminen

10:30

Organisaation eri varmentavien ja riippumattomien toimijoiden roolit

Anne Maupin, Stora Enso

11:30

Lounas ja verkostoituminen

12:30

Sisäisen valvonta ja sen järjestäminen

Tarja Mylén, Sampo

13:30

Kahvi ja verkostoituminen

14:00

Sisäisen valvonnan välineet, menetelmät ja työkalut jatkuu

15:00

Sisäisen valvonnan arviointi

Tarja Mylén, Sampo

15:45

Yhteenveto ja keskustelua

16:00

Päivä päättyy

Puhujat

Tarja Mylén

Tarja Mylén

Tarja Mylén toimii sisäisen tarkastuksen päällikkönä Sampo-konsernissa. Kohta
20 vuoden ajan kokemusta on kertynyt sisäisen tarkastuksen johtamisesta,
kehittämisestä ja tarkastustyöstä eri muodoissaan. Juuret on vahvasti
vahinkovakuuttamisessa josta sittemmin kokemusta kertynyt myös
henkivakuuttamisesta, sijoitustoiminnasta, varanhoidosta sekä muusta
finanssialaan liittyvästä. Ollut mukana IIA:n Tarkastusjohdon Round Table
ryhmässä usean vuoden ajan.

Anne Maupin

Anne Maupin

Anne Maupin on toiminut Stora Enson sisäisten tarkastuksen johtajana vuodesta 2014, jolloin hän palasi takaisin Suomeen vietettyään 21 vuotta ulkomailla. Anne on pääsääntöisesti työskennellyt isoissa kansainvälisissä yrityksissä kuten Ericsson ja Electrolux joko sisäisessä tarkastuksessa tai talouspuolen tehtävissä. Hänellä on myös kokemusta SOX projekteista ja toisen puolustuslinjan tarkastuksista sekä ollut sisäisen tarkastuksen yksikön metodiikan kehittämisestä vastaavana henkilönä.

Hannu Ruohola

Hannu Ruohola

Hannu Ruohola (OTM) toimii dataan ja analytiikkaan liittyvissä liiketoiminnan kehitystehtävissä Pohjola Vakuutuksessa. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus vahinkovakuutuksesta joista viimeiset vuodet ovat kuluneet laadun ja operatiivisten riskien hallinnan parissa erilaisia kontrolleja luoden. Hannun vastuullaan on tuoteomistajana prosessien laatuun, analytiikkaan ja visualisointiin liittyvien ratkaisujen tekeminen sekä niiden liittäminen osaksi vahinkovakuutuksen liiketoimintaprosesseja.