Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana johtamisjärjestelmää

Kurssi

Aika

08.09.2020 08:30 - 09.09.2020 16:00

Paikka

Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Hinta

Jäsenet: Early Bird -hinta 8.7.2020 asti 695€ + alv (2 pv) ja 450€ + alv (1 pv)
9.7.2020 lähtien 825€ + alv (2 pv) ja 475€ + alv (1 pv)
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 530€ + alv / hlö (2 pv) ja 410€ + alv (1 pv)

Muut: 890€ + alv (2 pv)
590€ + alv (1 pv)


Huom. 18.8. jälkeen voit kysellä paikkoja koulutukseen suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi
Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Kurssin kuvaus

Lähiopetuksen lisäksi on mahdollista osallistua myös etänä. Ilmoita tästä ”lisätiedot” -kohdassa ilmoittautuessasi.

Koulutuksen tavoitteena on laajasti ja konkreettisesti käsitellä riskienhallintaa ja sisäisen valvonnan käsitettä sekä antaa välineitä ja menetelmiä sisäisen valvonnan toteuttamiseen ja riskienhallintajärjestelmän tarkastamiseen. Sisäinen valvonta auttaa organisaatiota johtamaan toimintaa tavoitteellisesti ja hallitsemaan liiketoimintaan liittyviä riskejä. Koulutuksessa käydään läpi tärkeitä riskialueita ja johtamiskulttuurin merkitystä sisäisen valvonnan toteuttamisessa. Lisäksi tutustutaan organisaation eri varmentavien ja riippumattomien toimijoiden rooleihin, riskienhallinnan viitekehyksiin ja malleihin ja lisätään tietoa siitä, miten sisäistä valvontaa voi käyttää johtamisen työkaluna. Opit ymmärtämään valvontaan liittyviä vaatimuksia esim. mikä on hallituksen jäsenen, työnantajan tai esimiehen vastuu ja miten riskienhallinta on osa ennakoivaa johtamista.

Voit valita haluatko osallistua molempiin vai vain jompaan kumpaan päivään.

Koulutuksen kieli on suomi, mutta osa koulutusmateriaalista on englanninkielistä.

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 18.8.2020! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE: 12 (6/pv)

 

Aikataulu

08.09.2020

08:30

Aamukahvi

09:00

Päivän avaus ja tavoitteet

09:15

Sisäinen valvonta ja sen järjestäminen

Tarja Mylén, Sampo

10:15

Kahvi ja verkostoituminen

10:30

Organisaation eri varmentavien ja riippumattomien toimijoiden roolit

Anne Maupin, Stora Enso

11:30

Lounas ja verkostoituminen

12:30

Data-analytiikan hyödyntäminen sisäisessä valvonnassa

Hannu Ruohola, Pohjola Vakuutus

13:30

Kahvi ja verkostoituminen

14:00

Sisäisen valvonnan arviointi

Tarja Mylén, Sampo

15:00

Kysymyksiä, keskustelua ja yhteenveto

15:30

Päivä päättyy

09.09.2020

08:30

Aamukahvi

09:00

Päivän avaus ja tavoitteet

09:15

Riskienhallinnan viitekehykset ja mallit

Lassi Väisänen, GRC Partners

10:15

Kahvi ja verkostoituminen

10:30

Riskienhallinnan viitekehykset ja mallit jatkuu

11:30

Lounas ja verkostoituminen

12:30

Tärkeiden riskialueiden läpikäynti

Tina Schumacher, Finnvera

13:30

Kahvi ja verkostoituminen

14:00

IIA:n päivitetty Three Lines Model

Sakari Lehtinen, OP Ryhmä

15:00

Riskienhallintajärjestelmän tarkastaminen

Jyri Alajoki, Valmet

15:45

Yhteenveto ja keskustelua

16:00

Päivä päättyy

Puhujat

Tarja Mylén

Tarja Mylén

Tarja Mylén toimii sisäisen tarkastuksen päällikkönä Sampo-konsernissa. Kohta
20 vuoden ajan kokemusta on kertynyt sisäisen tarkastuksen johtamisesta,
kehittämisestä ja tarkastustyöstä eri muodoissaan. Juuret on vahvasti
vahinkovakuuttamisessa josta sittemmin kokemusta kertynyt myös
henkivakuuttamisesta, sijoitustoiminnasta, varanhoidosta sekä muusta
finanssialaan liittyvästä. Ollut mukana IIA:n Tarkastusjohdon Round Table
ryhmässä usean vuoden ajan.

Anne Maupin

Anne Maupin

Anne Maupin on toiminut Stora Enson sisäisten tarkastuksen johtajana vuodesta 2014, jolloin hän palasi takaisin Suomeen vietettyään 21 vuotta ulkomailla. Anne on pääsääntöisesti työskennellyt isoissa kansainvälisissä yrityksissä kuten Ericsson ja Electrolux joko sisäisessä tarkastuksessa tai talouspuolen tehtävissä. Hänellä on myös kokemusta SOX projekteista ja toisen puolustuslinjan tarkastuksista sekä ollut sisäisen tarkastuksen yksikön metodiikan kehittämisestä vastaavana henkilönä.

Hannu Ruohola

Hannu Ruohola

Hannu Ruohola (OTM) toimii dataan ja analytiikkaan liittyvissä liiketoiminnan kehitystehtävissä Pohjola Vakuutuksessa. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus vahinkovakuutuksesta joista viimeiset vuodet ovat kuluneet laadun ja operatiivisten riskien hallinnan parissa erilaisia kontrolleja luoden. Hannun vastuullaan on tuoteomistajana prosessien laatuun, analytiikkaan ja visualisointiin liittyvien ratkaisujen tekeminen sekä niiden liittäminen osaksi vahinkovakuutuksen liiketoimintaprosesseja.

Tina Schumacher

Tina Schumacher

Tina Schumacher toimii riskienhallintajohtajana Finnvera Oyj:ssä, vastuualueenaan konsernin luotto- ja markkinariskien sekä operatiivisten riskien hallinta ja valvonta. Tinalla on monen vuoden kokemus pankki- ja rahoitusalalta, yhteensä vuosia riskienhallinnan parissa on kertynyt lähes 30. Tina on työskennellyt pankkiryhmissä Lontoossa ja Helsingissä, työnantajia on ollut muun muassa Credit Suisse, Nordic Investment Bank, OP-ryhmä ja Aktia Pankki. Kokemusta on kertynyt kaikista keskeisistä riskilajeista, riskinottohalukkuuden määrittämisestä, riskien mallinnuksesta, mittaamisesta ja raportoinnista sekä riskienhallinnan viitekehyksen laatimisesta.

Jyri Alajoki

Jyri Alajoki

Jyri Alajoki, CIA, on Valmet Oyj:n tarkastusjohtaja. Jyrillä on vankka kokemus sisäisestä tarkastuksesta erilaisissa ympäristöissä, tiimeissä ja toimialoilla. Aiemmin Jyri on toiminut Suomessa, mm. UPM:n sisäisesä tarkastuksessa, neljän vuoden ajan tarkastustehtävissä Lontoossa sekä uransa alussa myös tilintarkastajana.

Lassi Väisänen

Lassi Väisänen

Lassi Väisänen toimii GRC Partners Oy:n toimitusjohtajana. Vuodesta 2010 alkaen hän on toiminut yhteistyössä Novum Oy:n kanssa tukien asiakkaiden toimintaa julkishallinnon vakuutus- riskienhallinnan kehittämisen ratkaisuissa. Hän on myös Suomen Riskienhallintayhdistys Ry:n toiminnanjohtaja.

Sakari Lehtinen

Sakari Lehtinen

KTM Sakari Lehtinen, CIA, toimii OP Ryhmän tarkastusjohtajana ja IIA Finlandin hallituksen puheenjohtajana. Hänellä on 19 vuoden kokemus sisäisestä tarkastuksesta ja 28 vuoden kokemus finanssitoimialalta.

Tulevat tapahtumat