STAK I Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi® 2021

Kurssi

Aika

13.04.2021 08:30 - 15.04.2021 16:00

Paikka

Osa 2 13. - 15.4.2021, webinaari

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 16.12.2020 asti 1895€ + alv
17.12.2020 lähtien 2195€ + alv
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 1595 € + alv / hlö

Yksittäisen, kahden tai kolmen päivän kokonaisuuksien hintoja voi kysyä suoraan toimistolta: sisaiset.tarkastajat@theiia.fi
Muut: 2295€ + alv

Yksittäisen, kahden tai kolmen päivän kokonaisuuksien hintoja voi kysyä suoraan toimistolta: sisaiset.tarkastajat@theiia.fi

Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Kurssin kuvaus

Huom.Helmikuun osuus (9.-10.2.) järjestettiin kokonaan etänä. Huhtikuun osuus (13.-15.4.): Järjestetään myös kokonaan etänä. 25.1. jälkeen voit kysellä paikkaa koulutukseen suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi.Voit osallistua huhtikuun päiviin, vaikket osallistunut helmikuussa! Aikataulussa näkyy myös helmikuun päivien sisältö.

STAK I Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi®

Tervetuloa rakentamaan sisäisen tarkastuksen ydinosaamista kokeneiden kouluttajien ja kiinnostavien kurssikavereiden kanssa. Kurssi sopii niin hiljattain sisäisenä tarkastajana aloittaneelle kuin kokeneemmallekin tarkastajalle, joka haluaa tuulettaa ajatuksiaan sisäiseen tarkastukseen sekä ohjaus- ja valvontajärjestelmiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Kurssi antaa hyvät valmiudet ymmärtää ja soveltaa sisäisen tarkastuksen keskeisiä käsitteitä ja prosesseja sekä suunnitella ja toteuttaa lisäarvoa tuottavia tarkastuksia – raportointia ja ammattistandardeja unohtamatta.

Käytäntöön pääsemme kiinni soveltavilla ryhmätöillä ja harjoituksilla sekä hyödyntämällä sekä kouluttajien, että osallistujien omakohtaisia kokemuksia erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 25.1.2021! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

Voit osallistua huhtikuun päiviin, vaikket osallistunut helmikuussa!

CPE: 34

Aikataulu

09.02.2021

08:30

Linjojen avaus ja verkostoituminen

09:00

Tervetuloa & johdatus kurssin tavoitteisiin

09:10

Sisäisen tarkastuksen suunnittelu; Mikko Lilja / Jaakko Rönkkö

 • Vuosisuunnitelman laatiminen
 • Yksittäisen tarkastustoimeksiannon suunnittelu
10:00

Tauko

10:15

Sisäisen tarkastuksen suunnittelu, jatkuu

11:30

Lounastauko

12:30

Kenttävaiheen toteutus ja työpaperit; Mikko Lilja / Jaakko Rönkkö

14:00

Tauko

14:15

Toteutus ja dokumentointi/työpaperit, evidenssi; Mikko Lilja / Jaakko Rönkkö

 • monta eri tapaa kerätä evidenssiä, erilaiset menetelmät toteuttaa
16:00

Päivän päätös

10.02.2021

08:30

Linjojen avaus ja verkostoituminen

09:00

Sisäisen tarkastuksen ammatillinen viitekehikko (IPPF); Sanna-Mari Luuri

 • miten rakennettu
 • eri osiot
 • mistä löytyy
10:00

Tauko

10:15

Sisäisen tarkastuksen ammatillinen viitekehikko (IPPF), jatkuu; Sanna-Mari Luuri

11:30

Lounastauko

12:30

Sisäisen tarkastuksen tehtävät: arviointi- ja varmennus sekä konsultointi; Sanna-Mari Luuri

13:15

Tauko

13:30

Sisäisen tarkastuksen tehtävät: arviointi- ja varmennus sekä konsultointi, jatkuu; Sanna-Mari Luuri

 • käytännön harjoitus, case
14:30

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan laaja-alainen ymmärtäminen; Kaarina Sinersalo

 • Three Lines Model
 • keskeiset viitekehykset COSO
16:00

Päivän päätös

13.04.2021

08:30

Linjojen avaus ja verkostoituminen

09:00

Sisäisen tarkastuksen suunnittelu ja selkeät työpaperit; Sari Ojala

09:20

Tarkastusraportointi, raportointi yksittäisen tarkastuksen tuloksista; Sari Ojala

10:30

Tauko

10:45

Tarkastusraportointi, raportointi yksittäisen tarkastuksen tuloksista jatkuu; Sari Ojala

11:40

Lounastauko

12:40

Corporate governance; Pekka Hannukkala

 • Johtamis- ja hallintojärjestelmän arvioiminen ja edistäminen
14:00

Tauko

14:20

Sisäinen tarkastaja ja väärinkäytökset; Olli Turakainen

 • väärinkäytösepäilyjen tutkinta
 • väärinkäytösriskien arviointi ja hallinnan kehittäminen
15:45

Päivän päätös

14.04.2021

08:30

Linjojen avaus ja verkostoituminen

09:00

Eettiset säännöt; Merja Kangas

 • IIA:n eettiset säännöt, kuinka sisäisen tarkastuksen tulee toimia eettisesti oikein
10:10

Tauko

10:20

Keskeiset kontrollipisteet; Niina Ratsula

 • Käytännön esimerkkejä erilaisista prosesseista, osto & myynti
11:30

Lounastauko

12:30

Seurantatarkastukset; Sari Ojala

13:45

Tauko

14:15

Vuorovaikutustaidot, haastattelutekniikka; Sari Kuusela

16:00

Päivän päätös

15.04.2021

08:30

Linjojen avaus ja verkostoituminen

09:00

Teknologian tarkastaminen ja data-analytiikka osana sisäistä tarkastamista; Mikael Nelskylä

11:30

Lounastauko

12:30

Ohjausympäristö ja eettisen kulttuurin kehittäminen; Taru Yrjänäinen-Paatero

 • Kulttuurin tarkastus
14:00

Tauko

14:15

Ilmoituskanavat; Vera Nilsson

14:45

Yhdistyksen toiminta ja ammattitutkintoja opintopolkuineen; Kaarina Sinersalo

 • yhdistyksen keinot tukea sisäistä tarkastajaa ammatissaan
15:30

Yhteenveto. Kurssin todistukset sähköisesti.

16:00

Päivän päätös

Puhujat

Mikko Lilja

Mikko Lilja

Mikko Lilja, CIA, CGAP, KHT, HTT, KTM on toiminut yhteensä noin 20 vuoden ajan sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen tehtävissä eri organisaatiossa. Tarkastuskohteina on ollut sekä julkisen sektorin organisaatioita että yksityisiä yhteisöjä. Hän on lisäksi toiminut suuren konsernin konsernilaskennassa. Mikko on kouluttanut varsin monipuolisesti sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan, sisäiseen tarkastukseen, tilintarkastukseen sekä tilinpäätöksiin liittyvistä kysymyksistä lukuisissa eri koulutustilaisuuksissa.

Jaakko Rönkkö

Jaakko Rönkkö

Jaakko Rönkkö toimii yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa ja osakkaana taloushallinnon asiantuntijatoimisto Revisium Oy:ssä. Hänellä on laaja-alainen näkemys sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen aihepiireistä. Jaakko on toiminut luennoitsijana lukuisissa tilintarkastusta, sisäistä tarkastusta ja taloushallintoa käsittelevissä tilaisuuksissa. Hän on myös väitellyt syksyllä 2019 aiheesta "Sisäinen tarkastus: Tuloksellinen lisäarvon tuottaja vai paikkaansa hakeva tukitoiminto?" Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus eri tilintarkastustoimistoista.

Kaarina Sinersalo

Kaarina Sinersalo

Kaarina Sinersalolla, CISA, IPMA, KTM on vahva ja monipuolinen kokemus sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan ja tarkastusprosessien kehittämisestä sekä tuloksellisesta johtamisesta. Yhteensä kokemusta on karttunut noin 20 vuoden ajan sekä yksityisistä että julkisista organisaatioista. Kaarina on Sisäiset tarkastajat ry:n toiminnanjohtaja.

Sari Ojala

Sari Ojala

KTM Sari Ojala, CIA, CCSA on Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tarkastusjohtaja. Aiemmin hän on toiminut mm. LähiTapiolassa sisäisen tarkastuksen päällikkönä ja Ernst & Youngilla senior internal auditorina.
Sarilla on vahva kokemus sisäisestä tarkastuksesta ja hän on luennoinut mm. sisäisestä valvonnasta, sisäisestä tarkastamisesta ja prosessien kuvaamisesta.

Sari Kuusela

Sari Kuusela

Sari Kuusela on YTT, KL, tietokirjailija, työnohjaaja ja organisaatiokonsultti, joka on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä työyhteisön näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Sarin työelämäkokemus ulottuu liiketoiminnasta henkilöstön kehittämiseen, johtamiseen ja muutosten toteuttamiseen.

Vera Nilsson

Vera Nilsson

Vera Nilsson (KTM) toimii maajohtajana whistleblowing-palvelua tarjoavassa kansainvälisessä yrityksessä nimeltä WhistleB. Hänellä on taustana lähes kymmenen vuoden kokemus pankki- ja rahoitusalalla. Nykyisessä roolissaan Vera toimii whistleblowing -asiantuntijana ja on vastuussa niin asiakassuhteista kuin myös palvelun toiminnoista.

Pekka Hannukkala

Pekka Hannukkala

KTM Pekka Hannukkala on työskennellyt lähes 20 vuotta sisäisen tarkastuksen johtotehtävissä kansainvälisissä listayhtiöissä. Lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti Sisäiset tarkastajat ry:n toimintaan mm. hallituksen puheenjohtajana. Pekka on myös esiintynyt luennoitsijana ja kirjoittanut artikkeleita liittyen sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan aihealueisiin. Pekka on Certified Business Coach® sekä suorittanut Kauppakamarin järjestämän Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) koulutuksen ja tutkinnon. Nykyisin Pekka toimii koulutuspäällikkönä FCG Koulutus Oy:ssä johtaminen ja talous –toimialalla.

Olli Turakainen

Olli Turakainen

Olli Turakainen (CIA, CFE) työskentelee Cargotec Oyj:ssä Directorina Ethics and Compliance -tiimissä, vastuualueinaan compliance-selvitykset M&A -transaktioissa sekä vaativat ja monimutkaiset väärinkäytösselvitykset. Ollilla on pitkä ja monipuolinen kokemus petosten ja väärinkäytösten tutkinnasta ja ehkäisemisestä erityisesti kansainvälisissä yrityksissä. Olli on työskennellyt myös sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehtävissä.

Taru Yrjänäinen-Paatero

Taru Yrjänäinen-Paatero

Taru Yrjänäinen-Paatero on toiminut pitkään konsultoivana sisäisen tarkastuksen päällikkönä. Sisäisen tarkastuksen kursseilla hän on aiemmin ollut kouluttajana STAK II kursseilla. Taru on Sisäiset tarkastajat ry:n eettisten asioiden toimikunnan jäsen.

Niina Ratsula

Niina Ratsula

Niina Ratsula (KTM, CCEP-I, CIA, CCSA, CRMA) on tietokirjailija, konsultti ja Nordic Business Ethics Network -yhteisön toinen perustajista. Niinalla on yli kymmenen vuoden kokemus compliance-ohjelmien ja eettisten periaatteiden suunnittelusta ja jalkauttamisesta, sisäisestä tarkastuksesta ja sisäisen valvonnan kehittämisestä kansainvälisessä toimintaympäristössä mm. Nokian ja Kemiran palveluksessa. Roolissaan Kemiralla Niina vastasi Ethics & Compliance -toiminnon pystyttämisestä Kemiralle vuosina 2014-2018. Tällä hetkellä Niina luotsaa perustamaansa Code of Conduct Company Oy:ta, auttaen esim. erilaisissa sisäisen tarkastuksen, sisäisen valvonnan ja compliance-ohjelmien kehittämiseen tähtäävissä projekteissa

Sanna-Mari Luuri

Sanna-Mari Luuri

Sanna-Mari Luuri on kokenut ja sertifioitu (CIA, CRMA ja CCSA) sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan ammattilainen, joka toimii tällä hetkellä sisäisen tarkastuksen palveluita tuottavan yhtiön (IA Insight Oy) partnerina. Hän on vastannut yhtiöiden sisäisestä tarkastuksesta sekä johtanut ja toteuttanut toimeksiantoja konsulttina. Hän on Sisäiset tarkastajat Ry:n hallituksen jäsen ja yhdistyksen ammatillisten asioiden toimikunnan puheenjohtaja. Sanna-Mari suhtautuu intohimoisesti sisäisestä tarkastuksesta saatavan lisäarvon konkretisoimiseen sekä uusien toimintatapojen ja työkalujen hyödyntämiseen. Hän haluaa olla vahvasti mukana alan kehittämisessä Suomessa.

Merja Kangas

Merja Kangas

Varatuomari Merja Kangas (CIA, CCSA) toimii Senaatti-kiinteistöjen sisäisenä tarkastajana. Merjalla on yhteensä 15 vuoden kokemus sisäisen tarkastuksen tehtävistä sekä yksityis- että julkissektorilta.

Merja on Sisäiset tarkastajat ry:n hallituksen jäsen ja eettisten asioiden toimikunnan puheenjohtaja.

Mikael Nelskylä

Mikael Nelskylä

Mikael työskentelee PwC:n Riskienhallinnan palveluissa Managerina, keskittyen pääsääntöisesti sisäisen tarkastuksen toimeksiantoihin. Mikaelilla on monipuolista kokemusta PwCltä data-analytiikan, prosessien, ja järjestelmäympäristöjen parista sisäisen tarkastuksen toimeksiannoista. Mikaelin vahvuuksia on datan ja teknologian hyödyntäminen analysoinnissa ja tarkastusten tukena, sekä järjestelmä- ja prosessiympäristöjen ymmärrys ja arviointi.

Tulevat tapahtumat