STAK I Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi® 2023, I osa 8.-9.2.2023, II osa 13.3.23, III osa 31.3.23, IV osa 21.4.23, V osa 15.5.23

Lisätiedot

Aika

15.05.2023 08:30 - 15.05.2023 13:30

Paikka

8.-9.2.2023 Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki, ja etäyhteysmahdollisuus // 13.3, 31.3, 21.4 ja 15.5.2023 Etäyhteys

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 15.12.2022 asti 1495€ + alv
16.12.2022 lähtien 1795€ + alv
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 1295 € + alv / hlö

Yksittäisen puolikkaan päivän hinta: 295 € +alv
Voit kysyä paikkoja suoraan toimistolta: sisaiset.tarkastajat@theiia.fi

Muut: 1895€ + alv
Yksittäisen puolikkaan päivän hinta: 395 € +alv
Voit kysyä paikkoja suoraan toimistolta: sisaiset.tarkastajat@theiia.fi

Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Tapahtuman kuvaus

Tervetuloa rakentamaan sisäisen tarkastuksen ydinosaamista kokeneiden kouluttajien ja kiinnostavien kurssikavereiden kanssa. Kurssi sopii niin hiljattain sisäisenä tarkastajana aloittaneelle kuin kokeneemmallekin tarkastajalle, joka haluaa tuulettaa ajatuksiaan sisäiseen tarkastukseen sekä ohjaus- ja valvontajärjestelmiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Kurssi antaa hyvät valmiudet ymmärtää ja soveltaa sisäisen tarkastuksen keskeisiä käsitteitä ja prosesseja sekä suunnitella ja toteuttaa lisäarvoa tuottavia tarkastuksia – raportointia ja ammattistandardeja unohtamatta.

Käytäntöön pääsemme kiinni soveltavilla ryhmätöillä ja harjoituksilla sekä hyödyntämällä kouluttajien, että osallistujien omakohtaisia kokemuksia erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Kurssin aiemmin saamaa palautetta:

”Kokonaisuudessaan aivan poikkeavan hyvin järjestetty koulutus, josta todellakin on ammatillista hyötyä tarkastajan työhön!”

”Tämä oli hyvin rakennettu etäkoulutuskokonaisuus.  Oli hyvä järjestely, että yksi henkilö toimii päivän fasilitoijana. Pidin myös siitä, että fasilitoija kyseli välillä luennoitsijoilta kysymyksiä, se teki kokonaisuudesta elävämmän.  Vuorovaikutteisuuden saaminen etäkoulutuksiin on haastavaa, kurssilla onnistuttiin tässä mielestäni hyvin!”

Tämän koulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 24.1.2023., jonka jälkeen voit kysyä paikkoja suoraan toimistolta: sisaiset.tarkastajat@theiia.fi.

Huomioithan, että viimeinen kuluton peruutuspäivä tähän koulutukseen on 7.1.2023. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Mikäli olet itse estynyt osallistumaan, voit myös kuluitta vaihtaa ilmoittautumisesi tilalle toisen henkilön.

CPE: 29

Aikataulu

08.02.2023

08:30

Verkostoituminen ja aamupala

09:00

Tervetuloa & johdatus kurssin tavoitteisiin

Kaarina Sinersalo, IIA Finland

09:10

Sisäisen tarkastuksen ammatillinen viitekehikko (IPPF)

  • tehtävä ja tavoitteet
  • raportointi
  • huolellisuus
  • laadun merkitys ja tärkeys
  • standardit, eettiset säännöt

Sanna-Mari Luuri, IA Insight

10:30

Tauko

10:45

Sisäisen tarkastuksen ammatillinen viitekehikko (IPPF), jatkuu;

12:00

Lounastauko

13:00

1. Päivä: Tarkastuksen suunnittelu, toteutus (kenttätyö) ja tuloksista raportointi (yksittäinen tarkastuksen suunnittelu ja toteutus) (strategiset tavoitteet, tavoitteet, riskiarviointi, etukäteistiedot, ulkoistetut yms. tarkastuksen resurssointi)

Tarkastussuunnitelma, työsuunnitelma, työpaperit, raportointi, laadunvarmistus, tarkastushavaintojen audit trail

Nicole Kilpi, Nordea ja Kaarina Sinersalo

14:15

Tauko

14:40

Tarkastuksen suunnittelu, toteutus (kenttätyö) jne., jatkuu;

15:40

Tauko

16:00

Tarkastuksen suunnittelu, toteutus (kenttätyö) jne., jatkuu;

17:00

Päivän päätös

09.02.2023

08:30

Verkostoituminen ja aamupala

09:00

2. Päivä: Tarkastuksen suunnittelu, toteutus (kenttätyö) ja tuloksista raportointi (yksittäinen tarkastuksen suunnittelu ja toteutus) (strategiset tavoitteet, tavoitteet, riskiarviointi, etukäteistiedot, ulkoistetut yms. tarkastuksen resurssointi)

Tarkastussuunnitelma, työsuunnitelma, työpaperit, raportointi, laadunvarmistus, tarkastushavaintojen audit trail, jatkuu;

Nicole Kilpi, Kaarina Sinersalo 

10:30

Tauko

10:45

Tarkastuksen suunnittelu, toteutus (kenttätyö) jne., jatkuu;

12:00

Lounastauko

13:00

Tarkastuksen suunnittelu, toteutus (kenttätyö) jne., jatkuu; Raportointi

Sari Ojala, Suomen Hypoteekkiyhdistys

14:15

Tauko

14:45

Tarkastuksen suunnittelu, toteutus (kenttätyö) jne., jatkuu; Raportointi

15:45

Päivän päätös

13.03.2023

08:30

Linjojen avaus, verkostoituminen ja aamukaffet

08:50

Yhdistyksen ajankohtaiset asiat, Kaarina Sinersalo

09:00

Riippumattomuus ja objektiivisuus

Markus Kiviaho, IA Insight

10:00

Tauko

10:15

Sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan laaja-alainen ymmärtäminen; Kaarina Sinersalo

11:45

Q&A, keskustelua

12:00

Webinaari päättyy

31.03.2023

08:30

Linjojen avaus,  verkostoituminen ja aamukaffet

08:50

Yhdistyksen ajankohtaiset asiat, Kaarina Sinersalo

09:00

Tekemisen eettisyys ja vastuullisuus

Merja Kangas, Senaatti kiinteistöt 

10:00

Tauko

10:15

Vuorovaikutustaidot ja haastatteleminen. Myös kun toimitaan etänä.

Sari Kuusela

11:15

Tauko

11:30

Vuorovaikutustaidot ja haastatteleminen. Myös kun toimitaan etänä, jatkuu

12:30

Q&A, keskustelua ja palaute

12:45

Webinaarin päätös

21.04.2023

08:30

Linjojen avaus, verkostoituminen ja aamukaffet

09:00

Tietotekniikka, riskit ja tarkastaminen, peruskäsitteitä (esim. tietoturva, tietosuoja, IT kontrollit)

Maria Salmela

10:30

Tauko

10:45

Kontrollit

  • mitä kontrollit ovat
  • esimerkkejä kontrolleista

Niina Ratsula, Code of Conduct 

11:30

Tauko

11:45

Väärinkäytökset, sisäisen tarkastuksen rooli väärinkäytösriskien arvioinnissa

Olli Turakainen, Cargotec Oy

12:45

Q&A, keskustelua

13:00

Webinaarin päätös

15.05.2023

08:30

Linjojen avaus, verkostoituminen ja aamukaffet

08:50

Yhdistyksen ajankohtaiset asiat,  Kaarina Sinersalo

09:00

Evidenssi ja sen vahvuus

  • dokumentointi
  • data-analytiikka

Maria Salmela, OP

09:55

Tauko

10:05

Evidenssi ja sen vahvuus, jatkuu;

11:00

Tauko

11:15

Kehittämistoimenpiteiden seuranta, seurantatarkastus

Elisa Pajunen

12:15

Tauko

12:30

Sisäisen tarkastajan ammatillinen kehittyminen. Competence framework.

Kaarina Sinersalo

13:15

Q&A, keskustelua.

13:30

Webinaari päättyy. Kurssin todistukset toimitetaan sähköisesti.

Puhujat

Nicole Kilpi

Nicole Kilpi

Nicole Kilpi (KTM, CIA) työskentelee Nordean sisäisen tarkastuksen laadunvalvonta- ja kehitystiimissä. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus sisäisestä tarkastuksesta eri toimialoilla Suomessa ja ulkomailla. Nicole on Sisäiset tarkastajat ry:n hallituksen ja yhdistyksen ammatillisten asioiden toimikunnan jäsen.

Markus Kiviaho

Markus Kiviaho

Markus Kiviaho on laatinut korruptiontorjunnan ohjeita valtion virastoille ja laitoksille sekä kunnallishallinnon organisaatioille. Markus on analysoinut julkishallinnon korruption riskialueita ja ilmenemismuotoja useisiin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä eri oikeusasteiden ratkaisuihin perustuen. Hän on toiminut Audiator-yhtiöiden sekä Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen johtajana. Markuksella on vahva hyvän hallinnon sekä sisäisen valvonnan koulutus- ja konsultointikokemus. Tällä hetkellä Markus on partnerina IA Insight Public Oy:ssä.

Elisa Pajunen

Elisa Pajunen

Elisa Pajunen (KTM) työskentelee Nordean sisäisessä tarkastuksessa tiiminvetäjänä. Elisalla on yhteensä kuuden vuoden kokemus sisäisestä ja ulkoisesta tarkastuksesta, keskittyen erityisesti finanssialan toimijoihin. Hänellä on useiden vuosien kokemus uusien sisäisten tarkastajien perehdyttäjänä sekä vahva kiinnostus sisäisen tarkastuksen toiminnon jatkuvaan kehittämiseen.

Kaarina Sinersalo

Kaarina Sinersalo

Kaarina Sinersalolla, CISA, IPMA, KTM on vahva ja monipuolinen kokemus sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan ja tarkastusprosessien kehittämisestä sekä tuloksellisesta johtamisesta. Yhteensä kokemusta on karttunut noin 20 vuoden ajan sekä yksityisistä että julkisista organisaatioista. Kaarina on IIA Finlandin, Sisäiset tarkastajat ry:n toiminnanjohtaja.

Sari Kuusela

Sari Kuusela

Sari Kuusela on YTT, KL, tietokirjailija, työnohjaaja ja organisaatiokonsultti, joka on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä työyhteisön näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Sarin työelämäkokemus ulottuu liiketoiminnasta henkilöstön kehittämiseen, johtamiseen ja muutosten toteuttamiseen.

Olli Turakainen

Olli Turakainen

Olli Turakainen (CIA, CFE) työskentelee Cargotec Oyj:ssä Directorina Ethics and Compliance -tiimissä, vastuualueinaan compliance-selvitykset M&A -transaktioissa sekä vaativat ja monimutkaiset väärinkäytösselvitykset. Ollilla on pitkä ja monipuolinen kokemus petosten ja väärinkäytösten tutkinnasta ja ehkäisemisestä erityisesti kansainvälisissä yrityksissä. Olli on työskennellyt myös sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehtävissä.

Niina Ratsula

Niina Ratsula

Niina Ratsula (KTT, CCEP-I, CIA, CCSA, CRMA) on tietokirjailija, konsultti ja Nordic Business Ethics Network -yhteisön toinen perustajista. Niinalla on yli kymmenen vuoden kokemus compliance-ohjelmien ja eettisten periaatteiden suunnittelusta ja jalkauttamisesta, sisäisestä tarkastuksesta ja sisäisen valvonnan kehittämisestä kansainvälisessä toimintaympäristössä mm. Nokian ja Kemiran palveluksessa. Roolissaan Kemiralla Niina vastasi Ethics & Compliance -toiminnon pystyttämisestä Kemiralle vuosina 2014-2018. Tällä hetkellä Niina luotsaa perustamaansa Code of Conduct Company Oy:ta, auttaen esim. erilaisissa sisäisen tarkastuksen, sisäisen valvonnan ja compliance-ohjelmien kehittämiseen tähtäävissä projekteissa

Sanna-Mari Luuri

Sanna-Mari Luuri

Sanna-Mari Luuri on kokenut ja sertifioitu (CIA, CRMA ja CCSA) sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan ammattilainen, joka toimii tällä hetkellä sisäisen tarkastuksen palveluita tuottavan yhtiön (IA Insight Oy) partnerina. Hän on vastannut yhtiöiden sisäisestä tarkastuksesta sekä johtanut ja toteuttanut toimeksiantoja konsulttina. Hän on Sisäiset tarkastajat Ry:n hallituksen jäsen ja yhdistyksen ammatillisten asioiden toimikunnan puheenjohtaja. Sanna-Mari suhtautuu intohimoisesti sisäisestä tarkastuksesta saatavan lisäarvon konkretisoimiseen sekä uusien toimintatapojen ja työkalujen hyödyntämiseen. Hän haluaa olla vahvasti mukana alan kehittämisessä Suomessa.

Merja Kangas

Merja Kangas

Varatuomari Merja Kangas (CIA, CCSA) toimii Senaatti-kiinteistöjen sisäisenä tarkastajana. Merjalla on yhteensä 15 vuoden kokemus sisäisen tarkastuksen tehtävistä sekä yksityis- että julkissektorilta.

Merja on Sisäiset tarkastajat ry:n hallituksen jäsen ja eettisten asioiden toimikunnan puheenjohtaja.

Maria Salmela

Maria Salmela

Maria Salmela (KTM, CIA, CISA, CAMS) työskentelee OP Ryhmän sisäisessä tarkastuksessa. Marialla on yhteensä seitsemän vuoden kokemus sisäisestä tarkastuksesta sekä IT-tarkastuksesta. Hänellä on useiden vuosien kokemus data-analytiikan kouluttajana sekä uusien sisäisten tarkastajien perehdyttäjänä.

Sari Ojala

Sari Ojala

KTM Sari Ojala, CIA, CCSA on Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tarkastusjohtaja. Aiemmin hän on toiminut mm. LähiTapiolassa tarkastuspäällikkönä ja Ernst & Youngilla senior internal auditorina.
Sarilla on vahva kokemus sisäisestä tarkastuksesta ja hän on luennoinut mm. sisäisestä valvonnasta, sisäisestä tarkastamisesta ja prosessien kuvaamisesta.

Tulevat tapahtumat