STAK II Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi™

Kurssi

Aika

10.03.2020 08:30 - 11.03.2020 16:00

Paikka

Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 16.1.2020 asti 695€ + alv (2 pv) ja 450€ + alv (1 pv)
17.1.2020 lähtien 825€ + alv (2 pv) ja 475 (1 pv)
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 530 € + alv / hlö (2 pv) ja 410 € + alv (1 pv)
Muut: 890€ + alv (2 pv)
590€ + alv (1 pv)

Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Huom. 24.2. jälkeen voit kysellä lippuja koulutukseen suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi

Kurssin kuvaus

STAK II Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi™

Huom. 24.2. jälkeen voit kysellä lippuja koulutukseen suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi

Koulutuksen tavoitteena on syventää STAK I Sisäisen tarkastuksen ammattikurssilla ™ opittua sisäisen tarkastuksen taitoa ja tietoa sekä laajentaa näkemystä sisäisen tarkastuksen kokonaisvaltaisesta roolista organisaation sisäisen tarkastuspalvelun tuottajana.

Tämän lisäksi kerrataan ammattistandardien olennaisia kohtia liittyen tarkastuksen kokonaisuuden suunnitteluun, toteuttamiseen, ylimmän johdon ja sidosryhmien odotuksiin, laadunvarmistukseen yms.

Kurssi on tarkoitettu jo kokeneemmille tarkastajille, jotka ovat suorittaneet STAK I Sisäisen tarkastuksen ammattikurssin™ ja joilla on jo takanaan useampi vuosi käytännön työtä sisäisenä tarkastajana tai jotka johtavat tarkastustoimeksiantoja, projekteja ja/tai tarkastustoimintoa.

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 24.2.2020! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE: 13

Aikataulu

10.03.2020

08:30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

08:45

Tervetuloa; kurssin avaus. Esittäytyminen, odotukset ja tavoitteet

09:15

Tarkastustoiminnon johtaminen

Sakari Lehtinen ja Joonas Värtinen

10:00

Kahvitauko

10:15

Tarkastustoiminnon johtaminen jatkuu

12:00

Lounas & verkostoituminen

13:00

Toimeksiannot, arviointimenetelmät ja kokonaisarviointi

Jyri Alajoki

14:00

Kahvitauko

14:30

Toimeksiannot jatkuu

15:00

Tarkastus, moraali ja etiikka

Niina Ratsula

16:00

Koulutuspäivä päättyy

11.03.2020

08:30

Aamukahvi

08:45

Raportointi ylimmälle johdolle

Sari Ojala

Tarja Tirrin kommentti julkishallinnon osalta

10:00

Kahvitauko

10:15

Laadunvarmistus ja jatkuva kehittäminen

Virpi Vuorinen

11:15

Ylimmän johdon ja tarkastusvaliokunnan odotukset

Ilkka Salonen

12:00

Lounas & verkostoituminen

13:00

Yhteistyö ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Kristiina Lagerstedt

Tarja Tirrin kommentti julkishallinnon osalta

14:00

Kahvitauko

14:30

Competence Framework ja tarkastajan ammattitaito

Ilona Halla ja Kaarina Sinersalo

15:30

Kurssin päätössanat ja todistukset

16:00

Koulutus päättyy

Puhujat

Sakari Lehtinen

Sakari Lehtinen

KTM Sakari Lehtinen, CIA, toimii OP Ryhmän tarkastusjohtajana ja IIA Finlandin hallituksen puheenjohtajana. Hänellä on 19 vuoden kokemus sisäisestä tarkastuksesta ja 28 vuoden kokemus finanssitoimialalta.

Joonas Värtinen

Joonas Värtinen

Joonas Värtinen (OTK, CIA) on toiminut vuodesta 2016 Aktian sisäisen tarkastuksen johtajana. Joonas myös vetää Sisäisten tarkastajien pienryhmää, joka tutkii datan ja analytiikan käytön lisäämistä tarkastuksissa. Ennen Aktiaan siirtymistään, Joonas on työskennellyt Nordea-konsernissa useissa tehtävissä. Viimeisimpänä hän veti yksikköä, joka vastasi konsernin operatiivisten riskien raportoinnista, prosesseista ja välineistä. Ennen tätä hän toimi mm. sähköisen pankkitoiminnan ja maksuliikenteen kehittämisen parissa.

Jyri Alajoki

Jyri Alajoki

Jyri Alajoki, CIA, on Valmet Oyj:n tarkastusjohtaja. Jyrillä on vankka kokemus sisäisestä tarkastuksesta erilaisissa ympäristöissä, tiimeissä ja toimialoilla. Aiemmin Jyri on toiminut Suomessa, mm. UPM:n sisäisesä tarkastuksessa, neljän vuoden ajan tarkastustehtävissä Lontoossa sekä uransa alussa myös tilintarkastajana.

Sari Ojala

Sari Ojala

KTM Sari Ojala, CIA, CCSA on Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tarkastusjohtaja. Aiemmin hän on toiminut mm. LähiTapiolassa sisäisen tarkastuksen päällikkönä ja Ernst & Youngilla senior internal auditorina.
Sarilla on vahva kokemus sisäisestä tarkastuksesta ja hän on luennoinut mm. sisäisestä valvonnasta, sisäisestä tarkastamisesta ja prosessien kuvaamisesta.

Tarja Tirri

Tarja Tirri

Tarja Tirri on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri, JHTT ja EMBA. Tarja on työskennellyt sisäisen tarkastuksen tehtävissä vuodesta 1994 lähtien (Helsingin yliopisto 1994 - 1996, Hyks -kuntayhtymä 1996 – 2000 ja vuodesta 2000 lähtien HUS -kuntayhtymä). Hän on ollut perustamassa sekä Hyksin että HUS:n kuntalain mukaisen tarkastustoimen organisaation. Ennen tarkastustehtäviä hän oli taloushallinnon asiantuntija- ja päällikkötehtävissä valtionhallinnossa.

Virpi Vuorinen

Virpi Vuorinen

Virpi Vuorinen (MA, CIA, CCSA) työskentelee Nordean Sisäisessä Tarkastuksessa Suomen maajohtajana ja johtaa myös Nordean sisäisen tarkastuksen globaalisti toimivaa Operations yksikköä, joka vastaa tarkastustoiminnon päivittäisistä tukitoiminnoista. Sen vastuulla on mm. strategisten tavoitteiden ja muiden kehitysprojektien eteenpäin vieminen, sekä sisäisen tarkastuksen raportoinnin tuottaminen pankin ylimmälle johdolle ja hallitukselle. Sisäisen tarkastuksen markkinointi ja brändääminen ovat myös osa yksikön toimintaa.
Virpillä on yhteensä noin 15 vuoden kokemus erilaisista sisäisen tarkastuksen tehtävistä.

Ilkka Salonen

Ilkka Salonen

Ilkka Salonen (KTM, CEFA, datanomi) on YIT:n talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Ilkalla on lähes 20 vuoden työkokemus listayhtiöiden CFO -tehtävistä ohjelmisto-, rahoitus-, energia- ja rakennussektoreilta. Hallituskokemusta Ilkka on hankkinut Comptelin (pörssiyhtiö) hallituksen sihteerinä, Metsäliiton (osuuskunta) hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana, Parmacon (MB Rahastojen salkkuyhtiö) ja Governian (Valtion omistajaohjausyksikkö) hallituksien jäsenenä sekä erilaisten yhteisyritysten hallitusten jäsenenä.

Ilona Halla

Ilona Halla

KTM Ilona Halla, CIA, CRMA, CCSA on sisäisen tarkastuksen, hyvän hallinnon ja riskienhallinnan ammattilainen, jolla on kokemusta niin palvelu-, teollisuus-, kuin finanssialan yhtiöistä. Ilona on myös toiminut ulkoisena palvelutoimittajana. Useita vuosia tarkastusjohtajana toimittuaan Ilona kouluttaa ja valmentaa nyt toisia ja osallistuu Sisäiset tarkastajat ry:n toimintaan.

Kaarina Sinersalo

Kaarina Sinersalo

Kaarina Sinersalolla, CISA, IPMA, KTM on vahva ja monipuolinen kokemus sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan ja tarkastusprosessien kehittämisestä sekä tuloksellisesta johtamisesta. Yhteensä kokemusta on karttunut noin 20 vuoden ajan sekä yksityisistä että julkisista organisaatioista. Kaarina on Sisäiset tarkastajat ry:n toiminnanjohtaja.

Niina Ratsula

Niina Ratsula

Niina Ratsula (KTM, CCEP-I, CIA, CCSA, CRMA) on tietokirjailija, konsultti ja Nordic Business Ethics Network -yhteisön toinen perustajista. Niinalla on yli kymmenen vuoden kokemus compliance-ohjelmien ja eettisten periaatteiden suunnittelusta ja jalkauttamisesta, sisäisestä tarkastuksesta ja sisäisen valvonnan kehittämisestä kansainvälisessä toimintaympäristössä mm. Nokian ja Kemiran palveluksessa. Roolissaan Kemiralla Niina vastasi Ethics & Compliance -toiminnon pystyttämisestä Kemiralle vuosina 2014-2018. Tällä hetkellä Niina luotsaa perustamaansa Code of Conduct Company Oy:ta, auttaen esim. erilaisissa sisäisen tarkastuksen, sisäisen valvonnan ja compliance-ohjelmien kehittämiseen tähtäävissä projekteissa.

Kristiina Lagerstedt

Kristiina Lagerstedt

Kristiina Lagestedt on Kemira Oyj:n tarkastusjohtaja. Aiemmin hän on toiminut Sanoma Oyj:n sekä Nokia Oyj:n tarkastusjohtajana.
Kristiina on hallituksen jäsen Uutechnic Groupissa, Baronassa sekä ECIIA:ssa.

Kristiinalla on monipuolinen kokemus sisäisen tarkastuksen, yrityskauppojen, riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä tilintarkastuksen saralta. Hän on puhunut useissa kansainvälisissä konferensseissa, viimeksi mm. Dubaissa, Baselissa ja Sydneyssä.

Tulevat tapahtumat