STAK II Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi™ – Save the date!

Kurssi

Aika

13.03.2019 08:30 - 14.03.2019 16:30

Paikka

Helsinki, paikka tarkentuu

Hinta

Jäsenet: Tulossa
Muut: Tulossa

Kurssin kuvaus

STAK II Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi™

Koulutuksen tavoitteena on syventää STAK I Sisäisen tarkastuksen ammattikurssilla ™ opittua sisäisen tarkastuksen taitoa ja tietoa sekä laajentaa näkemystä sisäisen tarkastuksen kokonaisvaltaisesta roolista organisaation sisäisen tarkastuspalvelun tuottajana.

Tämän lisäksi kerrataan ammattistandardien olennaisia kohtia liittyen tarkastuksen kokonaisuuden suunnitteluun, toteuttamiseen, ylimmän johdon ja sidosryhmien odotuksiin, laadunvarmistukseen yms.

Kurssi on tarkoitettu jo kokeneemmille tarkastajille, jotka ovat suorittaneet STAK I Sisäisen tarkastuksen ammattikurssin™ ja joilla on jo takanaan useampi vuosi käytännön työtä sisäisenä tarkastajana tai jotka johtavat tarkastustoimeksiantoja, projekteja ja/tai tarkastustoimintoa.

Ohjelma (on täydentymässä puhujilla):

Päivä 1  Sisäisen tarkastuksen strateginen ja
               operatiivinen rooli

8,30      Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8,45      Tervetuloa; kurssin avaus. Esittäytyminen, odotukset ja tavoitteet.

9,15      Tarkastustoiminnon johtaminen; asema, riippumattomuus,
strategia, vuosi- ja muu suunnittelu, henkilöjohtaminen,  suoritus-
mittarit  jne.

10,00    Tauko

10,15    Tarkastustoiminnon johtaminen jatkuu…

12,00    Lounas & verkostoituminen

13,00    Toimeksiannot, arviointimenetelmät ja kokonaisarviointi

14,00    Iltapäiväkahvi

14, 30   Toimeksiannot jatkuu…

15,00    Laadukas raportointi

16,00    Koulutuspäivä päättyy 

Päivä 2  Ammattitaito, vuorovaikutus, laatu jne.

8,30        Aamukahvi

8,45        Competence Framework ja tarkastajan ammattitaito; vaaditut
                tiedot, taidot ja pätevyys sekä henkilökohtainen objektiivisuus

10,00      Tauko

10,15      Yhteistyö ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

11,15      Ylimmän johdon ja tarkastusvaliokunnan odotukset       

12,00      Lounas & verkostoituminen

13,00      Laadunvarmistus ja jatkuva kehittäminen

14,00      Iltapäiväkahvi

14,30      Tarkastus, moraali ja etiikka

15,30      Kurssin päätössanat ja todistukset

16,00      Koulutus päättyy