STAK II Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi™ 2019

Kurssi

Aika

13.03.2019 08:30 - 14.03.2019 16:00

Paikka

Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 4.2.2019 asti 695€ + alv (2 pv) ja 450€ + alv (1 pv)
5.2.2019 lähtien 825€ + alv (2 pv) ja 475 (1 pv)
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 530 € + alv / hlö (2 pv) ja 410 € + alv (1 pv)
Muut: 890€ + alv (2 pv)
590€ + alv (1 pv)

Kurssin kuvaus

STAK II Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi™

Koulutuksen tavoitteena on syventää STAK I Sisäisen tarkastuksen ammattikurssilla ™ opittua sisäisen tarkastuksen taitoa ja tietoa sekä laajentaa näkemystä sisäisen tarkastuksen kokonaisvaltaisesta roolista organisaation sisäisen tarkastuspalvelun tuottajana.

Tämän lisäksi kerrataan ammattistandardien olennaisia kohtia liittyen tarkastuksen kokonaisuuden suunnitteluun, toteuttamiseen, ylimmän johdon ja sidosryhmien odotuksiin, laadunvarmistukseen yms.

Kurssi on tarkoitettu jo kokeneemmille tarkastajille, jotka ovat suorittaneet STAK I Sisäisen tarkastuksen ammattikurssin™ ja joilla on jo takanaan useampi vuosi käytännön työtä sisäisenä tarkastajana tai jotka johtavat tarkastustoimeksiantoja, projekteja ja/tai tarkastustoimintoa.

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 27.2.2019! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE: 13

Aikataulu

13.03.2019

08:30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

08:45

Tervetuloa; kurssin avaus. Esittäytyminen, odotukset ja tavoitteet.

09:15

Tarkastustoiminnon johtaminen; asema, riippumattomuus,
strategia, vuosi- ja muu suunnittelu, henkilöjohtaminen,  suoritus-
mittarit  jne.; Sakari Lehtinen ja Joonas Värtinen

10:15

Tauko

10:30

Tarkastustoiminnon johtaminen jatkuu…

12:00

Lounas ja verkostoituminen

13:00

Toimeksiannot, arviointimenetelmät ja kokonaisarviointi; Jyri Alajoki

14:00

Iltapäiväkahvi

14:30

Toimeksiannot jatkuu…

15:00

Laadukas raportointi; Sari Ojala

16:00

Koulutuspäivä päättyy

14.03.2019

08:30

Aamukahvi

08:45

Competence Framework ja tarkastajan ammattitaito; vaaditut tiedot, taidot ja pätevyys sekä henkilökohtainen objektiivisuus; Ilona Halla

10:00

Tauko

10:15

Laadunvarmistus ja jatkuva kehittäminen; Jim Johansson

11:15

Ylimmän johdon ja tarkastusvaliokunnan odotukset; Sari Lounasmeri       

12:00

Lounas ja verkostoituminen

13:00

Yhteistyö ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa; Leena Kallasvuo

14:00

Iltapäiväkahvi

14:30

Tarkastus, moraali ja etiikka; Eila Koivu

15:30

Kurssin päätössanat ja todistukset

16:00

Koulutus päättyy

Puhujat

Jim Johansson

Jim Johansson

Jim Johansson, CIA, CFSA on toiminut Nordean sisäisessä tarkastuksessa vuodesta 2008. Sitä ennen hän toimi liiketoimintapuolella varainhoitotoiminnoissa.

Tällä hetkellä Jim vastaa mm. Nordean tarkastusresurssien allokoinnista ja projektien aikataulutuksesta.

Ilona Halla

Ilona Halla

KTM Ilona Halla, CIA, CRMA, CCSA on sisäisen tarkastuksen, hyvän hallinnon ja riskienhallinnan ammattilainen, jolla on kokemusta niin palvelu-, teollisuus-, kuin finanssialan yhtiöistä. Ilona on myös toiminut ulkoisena palvelutoimittajana. Useita vuosia tarkastusjohtajana toimittuaan Ilona kouluttaa ja valmentaa nyt toisia ja osallistuu Sisäiset tarkastajat ry:n toimintaan.

Sari Ojala

Sari Ojala

KTM Sari Ojala, CIA, CCSA on Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tarkastusjohtaja. Aiemmin hän on toiminut mm. LähiTapiolassa sisäisen tarkastuksen päällikkönä ja Ernst & Youngilla senior internal auditorina.
Sarilla on vahva kokemus sisäisestä tarkastuksesta ja hän on luennoinut mm. sisäisestä valvonnasta, sisäisestä tarkastamisesta ja prosessien kuvaamisesta.

Eila Koivu

Eila Koivu

Eila Koivu, HHJ, CIA, CCSA, CISA (ret.), CFE (ret.) on tehnyt pitkän uran sisäisenä tarkastajana Suomessa ja ulkomailla. Hän oli Sisäiset tarkastajat ry:n ensimmäinen toiminnanjohtaja. Työsuhteisena sisäisenä tarkastajana hänellä on kokemusta pankki-, vakuutus- ja tietoliikennealoilta. Hän on toiminut myös palvelujen tarjoajana vuosina 1999-2014. Koivu on erikoistunut sisäisen tarkastuksen toiminnan laadunvarmistuksiin sekä väärinkäytösten torjuntaan ja tutkintaan. Hän toimi vuosia The IIA Incin Committee on Qualityn jäsenenä ja osallistui tuolloin mm. External Quality Review -käsikirjan päivitykseen. Koivu luennoi edelleen sisäiseen tarkastukseen liittyvistä aiheista. Hän on yksi Sisäinen tarkastus- ja Väärinkäytösten torjunta -kirjojen kirjoittajista.

Jyri Alajoki

Jyri Alajoki

Jyri Alajoki, CIA, on Valmet Oyj:n tarkastusjohtaja. Jyrillä on vankka kokemus sisäisestä tarkastuksesta erilaisissa ympäristöissä, tiimeissä ja toimialoilla. Aiemmin Jyri on toiminut Suomessa, mm. UPM:n sisäisesä tarkastuksessa, neljän vuoden ajan tarkastustehtävissä Lontoossa sekä uransa alussa myös tilintarkastajana.

Leena Kallasvuo

Leena Kallasvuo

KTM Leena Kallasvuo, CIA, on toiminut OP Ryhmän tarkastusjohtajana 9 vuotta. Aiemmin hän on toiminut osastopäällikkönä Finanssivalvonnassa sekä erilaisissa asiantuntija- , esimies- ja konsulttitehtävissä finanssitoimialalla. Leena on myös Directors Institute Finlandin jäsen ja
hänellä on vahva kokemus ison tarkastusorganisaation johtamisesta ja eri sidosryhmien kanssa toimimisesta.

Joonas Värtinen

Joonas Värtinen

Joonas Värtinen (OTK, CIA) on toiminut vuodesta 2016 Aktian sisäisen tarkastuksen johtajana. Joonas myös vetää Sisäisten tarkastajien pienryhmää, joka tutkii datan ja analytiikan käytön lisäämistä tarkastuksissa. Ennen Aktiaan siirtymistään, Joonas on työskennellyt Nordea-konsernissa useissa tehtävissä. Viimeisimpänä hän veti yksikköä, joka vastasi konsernin operatiivisten riskien raportoinnista, prosesseista ja välineistä. Ennen tätä hän toimi mm. sähköisen pankkitoiminnan ja maksuliikenteen kehittämisen parissa.

Sakari Lehtinen

Sakari Lehtinen

KTM Sakari Lehtinen, CIA, toimii OP Ryhmän Sisäisessä tarkastuksessa pankkitoiminnan sisäisestä tarkastuksesta vastaavana johtajana. Hänellä on 18 vuoden kokemus sisäisestä tarkastuksesta ja 27 vuoden kokemus finanssitoimialalta.

Sari Lounasmeri

Sari Lounasmeri

Sari Lounasmeri, KTM, MBA, on toiminut Pörssisäätiön toimitusjohtajana vuodesta 2010. Hän on aktiivinen talousosaamisen, arvopaperimarkkinoiden ja hyvän hallinnon puolestapuhuja. Sari toimii Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana (vuodesta 2014), Arvopaperimarkkinayhdistyksen Ostotarjouslautakunnan jäsenenä (vuodesta 2012) ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvoja ESMA:n Stakeholder Groupin jäsenenä (2011–2016; vuodesta 2019–).

Tulevat tapahtumat