Tietojärjestelmäprojektin tarkastaminen – Save the Date!

Lisätiedot

Aika

01.10.2024 08:20 - 01.10.2024 16:15

Paikka

Helsinki / Etäyhteys

Hinta

Jäsenet: TBA
Muut:

Tapahtuman kuvaus

Tietojärjestelmäprojektit ovat kalliita hankkeita, jotka vievät organisaatiolta aikaa ja rahaa ja ovat ehkä monen konfliktinkin aihe. Tietojärjestelmäprojekteilla on ikävä maine toteutua sisällöltään puutteellisina, ylittäen kulubudjetit ja myöhässä alkuperäisistä suunnitelmista. Tietojärjestelmäprojektit kuuluvat ehdottomasti sisäisen tarkastuksen tarkastusohjelmaan, projektien suurten kustannusten ja kriittisyyden vuoksi. Sisäinen tarkastaja voi tarkastuksilla edistää projektin tavoitteiden saavuttamista lisäämällä tietoa projektin tilanteesta ja antamalla kehitysehdotuksia.

Tietojärjestelmäprojektien tarkastamisen koulutus tarjoaa välineitä tietojärjestelmäprojektin tarkastamiseen projektin eri vaiheissa projektin vaatimusmäärittelystä ja suunnittelusta projektin organisoitumiseen, toteutukseen ja lopulta testaukseen ja käyttöönottovalmiuden arviointiin asti. Koulutuksessa käydään läpi tietojärjestelmäprojektin tyypilliset vaiheet ja vaiheiden tavoitteet. Koulutus painottuu eri vaiheiden, vaatimusmäärittelyn, toteutusvaiheen, testauksen ja käyttöönottovalmiuden  tarkastamiseen. Aiheita käydään läpi tuomalla esiin, kuinka asioiden tulisi olla, mitä riskejä aiheisiin voi liittyä ja mitä aiheita on siksi hyvä tarkastaa. Tavoitteena on, että osallistuja saa hyvät valmiudet tietojärjestelmäprojektin tarkastamiseen.

Koulutuksessa tutustutaan sisäisen tarkastuksen ohjeeseen tietojärjestelmien tarkastamisesta.

Tavoite on olla läsnä koulutuspäivänä, sillä se mahdollistaa keskustelun ja verkostoitumisen paremmin. Teams-yhteys järjestetään etänä osallistuville.

CPE 7

Aikataulu

01.10.2024

08:20

Aamukahvit ja verkostoituminen

Linjat auki etäosallistujille klo 8.30

08:45

Yhdistyksen ajankohtaiset asiat

09:00

Päivän avaus ja tavoitteet

09:05

Tietojärjestelmäprojektin vaiheet

Erilaiset tietojärjestelmäprojektin tarkastukset

Vaatimusmäärittelyjen tarkastaminen

10:15

Tauko

10:30

Projektisuunnitelman ja vaatimusmäärittelyjen tarkastus

11:30

Lounas

12:30

Projektin toteutuksen ja laadunvarmistuksen tarkastus

13:30

Tauko

14:00

Projektin testaamisen tarkastaminen

15:00

Tauko

15:10

Käyttöönottovalmiuden tarkastaminen

16:00

Yhteenveto ja keskustelua

16:15

Päivä päättyy

Puhujat

Sari Ojala

Sari Ojala

Sari Ojala, KTM, CIA, CCSA, IT General Controls Certificate

Sari on Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tarkastusjohtaja. Sarilla on vahva kokemus sisäisestä tarkastamisesta erityisesti finanssialalta. Kokemuksiin kuuluu myös tietojärjestelmäprojektien tarkastamista.

Sari on luennoinut mm. sisäisestä valvonnasta, tarkastusraporteista, johdolle raportoinnista, työpapereista, sisäisestä tarkastuksesta ja prosessien kuvaamisesta. Koulutuspalautteissa on kiitetty koulutusten konkreettisuutta. Sisäinen tarkastus kuuluu Sari harrastuksiin ja hän on tällä hetkellä koulutustoimikunnan jäsen ja toiminut aiemmin myös muissa toimikunnissa ja yhdistyksen hallituksessa. Aiemmin hän on toiminut mm. LähiTapiolassa tarkastuspäällikkönä, Ernst & Youngilla senior internal auditorina ja Nordeassa chief business controllerina.

Tulevat tapahtumat