Syysseminaari 8.-9.11.2022

Lisätiedot

Aika

08.11.2022 08:30 - 09.11.2022 16:00

Paikka

Original Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki / Live stream

Hinta

Jäsenet: Early Bird 8.9. mennessä
IIA- & ISACA -jäsenet - 890 eur + alv / henkilö (2 pv)
Yksittäinen seminaaripäivä - 595 eur + alv / henkilö (1 pv)
Toinen tai useampi maksava jäsen samasta organisaatiosta, 595 eur + alv / henkilö (2 pv)

Hinta 9.9. lähtien
IIA- & ISACA -jäsenet - 1190 eur + alv / henkilö (2 pv)
Yksittäinen seminaaripäivä – 645 eur + alv / henkilö (1 pv)
Toinen tai useampi maksava jäsen samasta organisaatiosta, 645 eur + alv / henkilö (2 pv)

Muut: 1290 eur + alv / henkilö (2 pv)
Yksittäinen seminaaripäivä - 745 eur + alv / henkilö (1 pv)
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 745 eur + alv/henkilö (2 pv) - lisätty

Huom. 24.10. jälkeen voit kysellä paikkoja seminaariin suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi
Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Tapahtuman kuvaus

Huom. Voit valita osallistumistavaksi joko paikalla olon tai etäosallistumisen. Ilmoita tästä ilmoittautuessasi. Varaamme oikeuden tarvittaessa järjestää tilaisuuden kokonaan etänä. Ilmoitamme tästä osallistujille.

Kutsu Sinulle, Sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan asiantuntija!

Viimeistään nyt on aika tallentaa syysseminaarin ajankohta 8.-9.11.2022 kalentereihin, tutustua ohjelmaan ja ilmoittautua. Sisäiset tarkastajat ry haluaa varmistaa ja vahvistaa ammattikunnan jatkuvaa osaamisen edelleen kehittymistä ja yhteishenkeä. Lähestyvä syysseminaari on meidän asiantuntijoiden yhteinen oppimis- ja vuorovaikutustilaisuus! Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi!

Miten pysyä ajan hermolla? Tule kuulemaan ja pohtimaan yhdessä, miten varmistamme, että ymmärrämme muutosten vaikutuksen työhömme, kuitenkaan omaa perustehtävää ja sen osaamisen kehittämistä unohtamatta.  Syysseminaarin ohjelman puheenvuorojen teemat on rakennettu huomioimaan näitä molempia hallittavia kokonaisuuksia silmällä pitäen.

Esiintyjät ovat eri osaamisalueiden kärkiosaajia. Kuuntelemme ja keskustelemme yhdessä mm.:

 • sisäisen tarkastuksen tuottamasta lisäarvosta muuttuvassa maailmassa
 • vastuullisuudesta ja eettisyydestä organisaatioiden menestyksen kulmakivinä
 • turvallisuudesta ja sen eri osa-alueiden hallinnasta
 • riskiperusteisesta tarkastuksesta riskiavaruuden jatkuvassa muutoksessa
 • digitalisaatiosta ja datan käsittelystä, sekä teknologian antamista mahdollisuuksista

Sisäinen tarkastus on vuorovaikutuslaji – ihminen ja yhteistyö on aina ihan kaiken keskiössä. Ammatin osaamiseen kuuluu sanallisen viestinnän lisäksi hallita vuorovaikutusta kokonaisuutena. Olemmekin varanneet kokonaisen puheenvuoron ymmärtääksemme, mitä vuorovaikutus tarkoittaa laajemminkin, kuten miten huomioida kehollinen viestintä ja sen rooli vuorovaikutustilanteissa.

Verkostoitumaan pääsemme koko seminaarin ajan, ja vielä erityisesti ensimmäisen päivän päätteeksi, joka on varattu vapaalle visioinnille ja keskustelulle mitä mainioimmassa seurassa.

Huomioithan myös, että varsinkin seminaarin toinen päivä on painottunut vastuullisuuteen ja eettisyyteen, joten voit poimia tästä päivästä myös vuosittain raportoitavat eettisyyden CPE pisteet.

Tule mukaan jakamaan kokemuksiasi kollegoidesi kanssa ja kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä sisäisen tarkastuksen toimintaympäristöön vaikuttavista päivänpolttavista aiheista!

Olet lämpimästi tervetullut inspiroitumaan syksyn ammatilliseen kärkiseminaariin!

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ:

Tämän tapahtuman viimeinen ilmoittautumispäivä on 24.10., jonka jälkeen voit kysyä paikkoja seminaariin suoraan toimistolta (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

PERUUTUSEHDOT:

Viimeinen kuluton peruutuspäivä tähän seminaariin on 7.10.2022! Jos ilmoittautuminen perutaan 7.10. jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko osallistumismaksun.

7.10. jälkeen mahdolliset muutokset osallistumistapaan (etänä/läsnä) toivotaan viimeistään 24.10. mennessä.

Mikäli olet itse estynyt osallistumaan, voit myös kuluitta vaihtaa ilmoittautumisesi tilalle toisen henkilön (Huom. jäsen jäsenen tilalle).

Seuraamme viranomaisten ohjeistuksia aktiivisesti. Seminaari pidetään tilanteen vaatiessa kokonaan striimattuna. Kaikki ilmoittautumiset muutetaan tällöin automaattisesti etäosallistumisiksi.

CPE-PISTEET: 1. pv 7 + 2. pv 6 = yht. 13

Aikataulu

08.11.2022

08:30

Linjojen avaaminen / kahvit (paikalla tai virtuaalisesti)

08:50

1. seminaaripäivän avaus

09:00

Key note: Johdon ja audit committeen odotukset sisäiselle tarkastukselle

 • Mitä odotuksia talousjohtajalla on sisäiselle tarkastukselle ja entä audit committeen puheenjohtajalla
 • Miten yhdistetty sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan rooli tukee sisäisen tarkastuksen tehtävässä

Jukka Erlund ja Ilkka Niemi, Kesko

09:35

Kysymyksiä Jukka Erlundille ja Ilkka Niemelle

09:45

Tauko

10:00

Talouskatsaus ja vastuullisen sijoittamisen trendit

 • Ajankohtainen talous/markkinakatsaus
 • Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa
 • ESG/vastuullisen sijoittamisen trendit ja (tulevaisuuden) teemat

Mikko Aalto, Aktia Pankki

10:30

Kysymyksiä Mikko Aallolle

10:40

Datan ja prosessien louhinta sisäisen tarkastuksen tukena

 • Datan ja prosessien louhinta menetelminä
 • Miten menetelmiä voi hyödyntää, mitä käyttökohteet ovat ja mitä pitää huomioida
 • Case Wärtsilä: Prosessilouhinta sisäisen tarkastuksen työkaluna – hyödyt ja vinkit

Jan Nyström, KPMG ja Aurora Sunna, Wärtsilä

11:30

Kysymyksiä Jan Nyströmille ja Aurora Sunnalle

11:40

Lounastauko

12:40

Sisäisen tarkastuksen hyödyt ylimmälle johdolle strategisesti tärkeän projektin tarkastamisessa ja kuinka tämä mahdollistettiin

Ari Pauna, Suomen Hypoteekkiyhdistys

13:10

Kysymyksiä Ari Paunalle

13:20

Strateginen ennakointi ja organisaation tulevaisuuskyvykkyys

 • Ennakoinnin määrittely ja hyödyt tutkimustulosten nojalla
 • Corporate foresight -viitekehys ja ennakointikyvykkyyden arviointi maturiteettimallin avulla

Eetu Uotinen, Puolustusvoimat

13:50

Kysymyksiä Eetu Uotiselle

14:00

Tauko

14:30

Riskiperusteinen suunnittelu

Sakari Lehtinen, OP Ryhmä & Joonas Värtinen, Transcendent Group Finland Oy

15:10

Kysymyksiä Sakari Lehtiselle ja Joonas Värtiselle

15:20

Tauko

15:30

Moderni turvallisuus muutosnopeassa maailmassa

Antti Nyqvist, Huoltovarmuusorganisaatio, Digipooli

16:10

Kysymyksiä Antti Nyqvistille

16:20

1. seminaaripäivän yhteenveto

16:30

Iltaohjelma: Verkostoitumista, vapaata visiointia, keskustelua ja skumppaa parhaassa seurassa, pientä suolaista. Vuoden 2022 Sisäinen tarkastaja -palkinnon saajan julkaiseminen.

17:30

1. päivä päättyy

09.11.2022

08:30

Linjojen avaaminen / kahvit (paikalla tai virtuaalisesti)

08:50

2. seminaaripäivän avaus

09:00

Key note: Kyberrikollisuus tänään ja huomenna

 • Kyberrikollisuuden organisoituminen ja ekosysteemi
 • Mikä tekee kyberrikollisuudesta kannattavaa?
 • Miten yritykset voivat ottaa huomioon tulevaisuuden uhat?

Laura Kankaala, F-Secure

09:40

Kysymyksiä Laura Kankaalalle

09:50

Tauko

10:10

Vastuullisuuden tuominen osaksi organisaation jokapäiväistä elämää

 • Miten lähestyä ristiriitaa vastuullisen ja kannattavan liiketoiminnan välillä,
 • Kuuluuko eettisyys myös vastuullisuuden alle ja kuuluvatko nämä saman toiminnon alle yrityksissä
 • Mitä nykyaikaisen yrityksen pitäisi ainakin ymmärtää vastuullisuudesta, vastuullisuustyön tekemisestä ja sen tuomiseksi aidosti yrityksen toimintaan

Kati Ihamäki, Fiskars Group

10:40

Kysymyksiä Kati Ihamäelle

10:50

Yritysten nettovaikutusten mittaaminen ja rooli kiristyvässä ESG-sääntelykentässä

 • Mitä ovat yrityksen nettovaikutukset ja miten niitä voi mallintaa?
 • Miten yrityksiin kohdistuvat vaatimukset vaikutuksellisuuden mittaamiseen liittyen ovat kiristyneet viime vuosina?
 • Miten arvoketjut tulee huomioida vaikutusten mittaamisessa?

Annu Nieminen, The Upright Project

11:30

Kysymyksiä Annu Niemiselle

11:40

Lounastauko

12:40

Datan eettinen käsittely – digivallan jäljillä

 • Mitä on digitaalinen valta ja kuinka se liittyy yritysten toimintaan?
 • Löydöksiä Digivalta-selvityksestä
 • Yritysvastuu ja datan käsittelyn läpinäkyvyys: muutama avainkysymys organisaatioille

Tiina Härkönen, Sitra

13:10

Kysymyksiä Tiina Härköselle

13:20

Digitaalisten palveluiden käytettävyyden arviointi

 • Mitä tarkoittaa käytettävyys
 • Mistä syntyy käytettävä palvelu
 • Miten OmaVeron käytettävyys on pyritty varmistamaan

Harri Savolainen, Verohallinto

13:50

Kysymyksiä Harri Savolaiselle

14:00

Tauko

14:30

Kehonkielen tulkinta työvälineeksi

 • Sanattoman viestinnän merkitys vuorovaikutustilanteissa
 • Tehokkuutta asiakaskohtaamiseen – tunnista todelliset tunnetilat ja ajatukset kehonkielen avulla
 • Miten saada vastauksia ilman kysymyksiä

Sami Sallinen, Kehokoodi

15:20

Kysymyksiä Sami Salliselle

15:30

Seminaarin päätössanat

15:45

Seminaari päättyy

Puhujat

Jukka Erlund

Jukka Erlund

Jukka Erlund (KTM, EMBA) on toiminut Keskon talous- ja rahoitusjohtajana sekä konsernijohtoryhmän jäsenenä vuodesta 2011 ja työskennellyt Keskon talousjohdossa vuodesta 2004 lähtien. Jukka Erlund on myös Finnairin ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen jäsen.

Ilkka Niemi

Ilkka Niemi

Ilkka Niemi (KTM, KHT) on toiminut Keskon sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan johtajana vuodesta 2021 lähtien. Ilkalla on yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen sekä riskienhallinnan tehtävistä yli 20 vuoden ajalta. Ennen Keskoa hän on vastannut globaalisti Metso Outotecin, Metson sekä Kemiran sisäisistä tarkastuksista.

Mikko Aalto

Mikko Aalto

Mikko on työskennellyt sijoitusmarkkinoilla erilaisissa tehtävissä yli viidentoista vuoden ajan ensin OP Marketsissa ja nykyisin Aktia Pankissa. Nykyisessä tehtävässään hän neuvoo Aktian asiakkaita suomalaisten osakesalkkujen osalta sekä tuottaa sijoitusideoita asiakkaiden toteutettaviksi niin kotimaisilla- kuin eurooppalaisilla osakkeilla sekä ETF:illä.

Jan Nyström

Jan Nyström

Jan vastaa KPMG:llä dataan ja analytiikkaan liittyvistä palveluista ja niiden kehittämisestä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus analytiikasta ja tiedolla johtamista ja hän on KPMG:n kehitys- ja innovaatio johtoryhmän jäsen. Janin vastuualueeseen kuuluu tiedolla johtamiseen liittyvien palvelujen ja ratkaisujen kokonaisvaltainen kehittäminen ja johtaminen. Hän on erikoistunut dataohjattuihin ratkaisuinnovaatioihin ja tietostrategioiden kehittämiseen sekä edistyneen tiedonhallinnan, liiketoimintaprosessien kehittämisen ja edistykselliseen analytiikkaan perustuvien projektien projektijohtamiseen ja projektitoimituksiin. Ennen siirtymistään KPMG:lle Jan on toiminut pitkään analytiikan ja datan parissa niin SAP:lla kuin SAS:lla.

Aurora Sunna

Aurora Sunna

Aurora Sunna (KTM) työskentelee Wärtsilän sisäisessä tarkastuksessa vastaten prosessilouhinnasta ja BI-analytiikasta. Reilun 20-vuotisen työuran aikana näkökulmaa ovat laajentaneet monipuoliset työtehtävät niin alihankintaa harjoittavassa pk-yrityksessä kuin myös kansainvälisen suuryrityksen laskentatoimi- ja liiketoimintayksiköissä. Kiinnostus toiminnanohjausjärjestelmiä, robotiikkaa ja data-analytiikkaa kohtaan on siirtynyt nykyisessä toimenkuvassa käytännön tarkastustoimiin. Aurora uskoo, että missä BI-analytiikka auttaa löytämään havaintoja ja helpottaa kohdentamaan tarkastuksia oikeille osa-alueille, voi prosessilouhinta edellisten lisäksi tarjota uudenlaisen tarkastusnäkökulman prosessien vaatimustenmukaisuutta arvioitaessa.

Ari Pauna

Ari Pauna

Ari Pauna on työskennellyt Hypossa 20 vuotta, siitä 7 vuotta varatoimitusjohtajana ja kohta 10 vuotta toimitusjohtajana. Finanssialalla ja siihen läheisesti liittyvillä aloilla hän on työskennellyt yhteensä 35 vuotta.

Eetu Uotinen

Eetu Uotinen

Eetu Uotisella on 15 vuoden kokemus ennakointiin ja riskienhallintaan liittyvistä tehtävistä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Hän on työskennellyt aiheiden parissa sisä- ja puolustusministeriön hallinnonaloilla erityisesti analyysitoiminnan näkökulmasta. Yksityisellä sektorilla Eetu on KPMG:llä työskennellyt sisäisen tarkastuksen, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja ennakointikyvykkyyden kehittämisen parissa. Eetu on kiinnostunut siitä miten suunnitelmat ja visiot saadaan kättelemään jokapäiväisen toiminnan kanssa.

Joonas Värtinen

Joonas Värtinen

Joonas Värtinen (OTK, CIA) on Head of Audit and Governance Transcendent Group Finland Oy:ssä. Tätä ennen hän on toiminut vuodesta 2016, 6 vuoden ajan Aktian sisäisen tarkastuksen johtajana. Joonas myös vetää Sisäisten tarkastajien pienryhmää, joka tutkii datan ja analytiikan käytön lisäämistä tarkastuksissa. Ennen Aktiaan siirtymistään, Joonas on työskennellyt Nordea-konsernissa useissa tehtävissä. Viimeisimpänä hän veti yksikköä, joka vastasi konsernin operatiivisten riskien raportoinnista, prosesseista ja välineistä.

Sakari Lehtinen

Sakari Lehtinen

KTM, CIA Sakari Lehtinen toimii OP Ryhmän tarkastusjohtajana. Sakarin erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat riskiperusteinen ja ketterä tarkastaminen, data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen sekä osaamisen ja kehittämisen hallinta tarkastustoiminnassa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus finanssialan sisäisestä tarkastuksesta ja hän on toiminut IIA:n hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana.

Laura Kankaala

Laura Kankaala

Laura Kankaala on tietoturvakonsultti F-Secure tietoturvayhtiössä. Päivätyökseen hän auttaa yrityksiä ja organisaatioita tietoturvaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa - joskus tämä onnistuu parhaiten tekeytymällä ja ajattelemalla kuin rikollinen. Lauran elämäntehtävä on rakentaa luottamusta teknologiaan tietoturvan avulla ja tehdä internetistä kaikille parempi paikka. Vapaa-ajallaan Laura puuhastelee Turvakäräjät podcastin parissa, sekä pelaa videopelejä.

Kati Ihamäki

Kati Ihamäki

Kati Ihamäki työskentelee Fiskars Groupissa tittelillä Vice President, Sustainability.
Kestävän kehityksen ammattilainen Kati vaikuttaa päivätyönsä lisäksi St1 Nordicin, HJK ry:n ja Lasten ja Nuorten säätiön hallituksissa, Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnassa sekä Suomalaisen Työn Liiton johtokunnassa. Ennen Fiskars Groupia hän työskenteli OP Ryhmässä brändi- ja yritysvastuujohtajana ja taustalla on pitkä ura Finnairilla, jossa hän toimi viimeiset vuodet kestävän kehityksen johtajana ja osallistui aktiivisesti alan kansainvälisten kattojärjestöjen vastuullisuustyöhön ja vaikuttamiseen. Kati uskoo yhteistyön voimaan - valtioiden, yritysten, kolmannen sektorin ja kansalaisten avulla saamme aikaan kestävää muutosta niin ihmisten kuin luonnonkin näkökulmasta.

Annu Nieminen

Annu Nieminen

Annu Nieminen on teknologiayhtiö Uprightin perustaja ja toimitusjohtaja. Upright kehittää koneoppimisavusteista laskentamallia yritysten nettovaikutusten mittaamiseen. Mallia käyttävät sekä yritykset että institutionaaliset sijoittajat kokonaisvaikutustensa mittaamiseen ja kiristyvän ESG-regulaation vaateisiin vastaamiseen. Ennen Uprightin perustamista Nieminen toimi mm. Kasvuryhmän toimitusjohtajana sekä konsulttina McKinsey & Companyssa.

Tiina Härkönen

Tiina Härkönen

Tiina Härkönen toimii johtavana asiantuntijana Sitran Demokratia ja osallisuus -teemalla, Digitaalinen valta ja demokratia -projektissa. Ennen Sitraa Tiina työskenteli pitkään yritysmaailmassa datan ja tietoverkkojen parissa, markkinoinnin, viestinnän ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävissä. Hän on työskennellyt pääosin ICT-toimialalla (mm. Nokia, Elisa, OpusCapita), mutta siirtyi Sitralle vuonna 2018 Postista, jossa hän johti asiakas- ja markkinointianalytiikan kehittämistyötä.

Harri Savolainen

Harri Savolainen

Harri Savolainen on Verohallinnon ja OmaVeron käytettävyysasiantuntija. Hän on työskennellyt OmaVeron parissa erilaisissa asiakaslähtöisen kehittämisen tehtävissä vuodesta 2017 lähtien. Tällä hetkellä tehtäviin kuuluu OmaVeron käytettävyyden varmistaminen osana OmaVeron käytettävyystiimiä.

Sami Sallinen

Sami Sallinen

Sami Sallinen on puhuja, valmentaja ja tietokirjailija. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus haastavista neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteista. Samilla on taustat poliisissa, hän työskenteli pitkään huume- ja väkivaltarikostutkijana, Suojelupoliisin virkamiehenä, sekä kansainvälisissä rikostutkinta- ja Undercover -tehtävissä. Nykyään hän työskentelee turvallisuuden ja konfliktin hallinnan parissa yksityissektorilla. Hän valmentaa neuvottelutaitoja, haastavien vuorovaikutustilanteiden hallintaa, sekä luottamuksen rakentamista ja sanattoman viestinnän hyödyntämistä yritysmaailman kohtaamisissa.

Antti Nyqvist

Antti Nyqvist

Antti Nyqvist on Valmiuspäällikkö, Huoltovarmuusorganisaation Digipoolin poolisihteeri Teknologiateollisuus ry:ssä. HVO Digipooli on ICT alan yritysten verkosto, joka toiminnallaan tukee yritysten kokonaisturvallisuuden kehitystä erityisesti digitaalisen turvallisuuden aiheissa. Antilla on pitkä yritysmaailman kokemus ohjelmistoprojektien ja palveluliiketoiminnan parista, projekteista sekä liiketoimintayksikön johtotehtävistä.

Tulevat tapahtumat