Syysseminaari ”Ohjaus ja valvonta – luottamuksen rakentaminen ja mittaaminen”

Lisätiedot

Aika

01.11.2017 09:00 - 02.11.2017 16:00

Paikka

Lahden Sibelius-talo EARLY BIRD 31.8.2017 mennessä: IIA&ISACA sekä Tietoturva ry:n jäsenet 900 eur + alv/henkilö Muut 1200 eur + alv/henkilö

Hinta

Jäsenet: 1200 € + alv
(toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 500 € + alv/2pv/hlö)
Muut: 1400 € + alv

Tapahtuman kuvaus

Tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille ja palveluille. Se edellyttää luottamusta. Tarvitaan luottamusta teknologiaan, tietoturvaan ja tietosuojaan. Tarvitaan luottamusta ihmisten toimintaan, asiakkaisiin, henkilöstöön ja yhteistyökumppaneihin. Tarvitaan luottamusta valtion infrastruktuuriin ja regulaatioon. Tervetuloa kuuntelemaan alustuksia ja vaihtamaan ajatuksia siitä, miten ohjauksella ja valvonnalla tuetaan luottamuksen rakentamista ja mittaamista digitaalisissa toimintamalleissa!

SEMINAARIPAIKKA:

Lahden Sibeliustalo, Ankkurinkatu 7, 15140 Lahti, puhelin 03-814 18

MAJOITUS:

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti

Tarvittaessa osallistujat varaavat huoneensa itse hotellista alla olevia yhteistietoja sekä varaustunnusta ”SISÄISET TARKASTAJAT” käyttämällä. Majoituskiintiö on voimassa 1.10.2017 saakka.

Standard yhden hengen huone                        120 euroa / huone / yö
Standard kahden hengen huone                     145 euroa / huone / yö

Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen ja alv:n.

Sokoshotels keskusvaraamo +358201234600, hotellin vastaanotosta +358201234655 tai hotellin myyntipalvelusta +358201234654. Sähköpostilla seurahuone.lahti@sokoshotels.fi tai sales.hameenmaa@sok.fi

Seminaarin iltaohjelma järjestetään Lahden Seurahuoneella.

Ilmoittautumiset seminaariin 26.10.2017 mennessä.

Estyneiden tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö. Jos peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, veloitamme peruutuskuluina 100 euroa. Mikäli ilmoittautumista ei peruuteta, veloitamme koko kurssimaksun.

Aikataulu

01.11.2017

09:30 - 09:50

Ilmoittautuminen

09:50 - 10:00

Seminaarin avaus

10:00 - 11:00

Key Note: Ilman turvallisuutta ei ole luottamusta

 • Turvallisuus on digitalisoituvassa maailmassa sekä välttämättömyys että kilpailuetutekijä
 • Turvallisuuden sijasta keskeisimmäksi nousee kysymys luottamuksen vahvistamisesta
 • Miltä turvallisuusympäristö näyttää nyt ja lähitulevaisuudessa?
 • Keskeiset keinot luottamuksen vahvistamiseen

Dr. Jarno Limnéll Professor, Aalto University, Cybersecurity Adjunct Professor, University of Jyväskylä, Security Adjunct Professor, Tampere University of Technology, Cybersecurity

11:00 - 12:00

ISACA Key Note: Changing Approaches to Risk & Control in the Digital Age

 • What do we mean by the Digital World?
 • Market confusion around Jargon and big names
 • Trust verses evidence – can we have both?
 • Lack of leadership, a loss of ethics and data overload
 • Ability to check facts and evidence
 • Lessons learned

Gary Bannister, private Consultant, CGEIT

12:00 - 13:00

Lounas

Linja A

13:00 - 14:00

Luottamus on digitalisaation ehdoton edellytys

 • Miten digitaalinen murros hallitaan yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti?
 • Vältä luottamuspulan seuraukset – pelko, väärät odotukset, menetetty hyöty ja mahdollisuus
 • Kun hype kohtaa realiteetit
 • Työkaluja digimuutoksem hahmottamiseen ja ymmärtämiseen

Ilkka Lakaniemi, Tutkimusjohtaja, Aalto-yliopisto, Johtava digitalisaatioasiantuntija, Keskuskauppakamari

14:00 - 15:00

Luottamus ja sen rakentaminen

 • Luottamus on liiketoiminnan tärkein ainespuu.
 • Ilman luottamusta on mahdoton johtaa ja harjoittaa liiketoimintaa.
 • Mistä luottamus syntyy ja miten sitä voi rakentaa?
 • Luottamuksen vahvistamiseen on monenlaisia keinoja ja välineitä.

Luottamuksesta kirjan kirjoittanut Mikael Pentikäinen toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät, pohtii luottamuksen olemusta ja sen rakentamista.

15:00 - 15:30

Verkostoituminen

15:30 - 16:30

Maineriskien hallinta

 • Maineriskien yhteiskunta
 • Maineriski – riski mille?
 • Maineen mittaaminen ja maineriskien ennakointi
 • Hyvä ja paha moniäänisyys maineen rakentumisessa

Hanna-Mari Aula, KTT, Senior Advisor, T-Media Oy

16:30 - 17:15

Riskien hallinta yritysten Innovaatioverkossa

 • Case – vapaaehtoisuuten perustuva innovaatioverkosto
 • Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta innovaatioprosessin eri vaiheissa taustalla holistinen lähetyminen ja vahva menetelmäosaaminen
 • Sisäisen tarkastuksen rooli innovaatioverkossa

Jari A. T. Laine, Doctoral Candidate at Aalto University

Linja B

13:00 - 14:00

Lean asiantuntijatyön johtamisessa

 • Toiminnan läpinäkyvyys
 • Mitattavuus
 • Luottamus

Sari Torkkola, kirjailija ja CEO, Optimiko Oy

14:00 - 15:00

Tekoäly ja robotiikka

 • Robotiikka- ja tekoälyteknologiat ja niiden mahdollisuudet
 • Case Nordea, erityisesti kontrollikulmasta
 • Suunta tulevaisuudessa.

Janne Kaisto, Head of Robotics, Nordea Group

15:00 - 15:30

Verkostoituminen

15:30 - 16:30

Logistiikka lohkoketjuihin

 • Intro lohkoketjuteknologiaan ja sen liittymäpintaan IoT-järjestelmiin
 • Lohkoketjuteknologian soveltuvuus logistiikkaan ja kuljetusketjujen hallintaan
 • Lohkoketjujen tulevaisuus ja merkitys teollisuudelle ja palveluille

Mika Lammi, Head of IoT Business Development
Kouvola Innovation Oy

16:30 - 17:15

Tietosuojavaateet näkyviksi kokonaisarkkitehtuurin avulla

 • Arkkitehtuurikuvausten yhdenmukaisuus ja vertailtavuus
 • Holistinen lähestyminen ja vahva menetelmäosaaminen
 • Esimerkki käytäntöön soveltamisesta

Patrik Maltusch, Pääarkkitehti, Aalto-yliopisto

Iltaohjelma

19:00 - 22:00

Illallinen ja yllätysohjelmaa Lahden Seurahuoneella

02.11.2017

08:30 - 09:00

Ilmoittautuminen

09:00 - 09:45

Talouskatsaus

Heidi Schauman, pääekonomisti, Aktia

Linja A

09:45 - 10:30

Lokitiedot, yksityisyyden suoja, forensic näkökulma

 • Lokitietojen keräämiseen ja valvontaan kohdistuvia velvoitteita
 • Lokitietojen käsittelyn tietoturva- ja tietosuojavaatimuksia
 • Lokitietojen hyödyntäminen osana valvontaa ja tutkintaa

Osmo Salo, Advisory Manager, KPMG

10:30 - 11:00

Verkostoituminen

11:00 - 11:45

Trusted Advisor – kun vaikuttavuus merkitsee

 • Palaute jatkuvan kehitystyön polttoaineena
 • IIA:n referenssi Trusted Advisor-kypsyysmalli
 • UPM:n Trusted Advisor-konsepti
 • Hyväksi havaittuja Trusted-Advisor-ominaisuuksia

Arto Tenhula, Head of Internal Audit, UPM

Linja B

09:45 - 10:30

Hallintokulttuurin vaikutus tarkastustoiminnan rooliin: ”Kaikki on väärin kunnes toisin todistetaan” vai ”Asiat eivät korjaannu niitä valvomalla, vaan tekemällä”?

 • Mikä ihmeen virkavastuu
 • Moniportaisen rakenteen moninaiset kontrollit
 • Kontrollit, valvonta ja vastuu vai keskinäinen luottamus?

Petri Knaapinen, ylijohtaja, Uudenmaan Ely-keskus

 

10:30 - 11:00

Verkostoituminen

11:00 - 11:45

Maakuntien ohjaus ja valvonta – luottamuksen rakentaminen ja varmentaminen maakuntien ja niiden sote-palveluiden digitaalisella  alustalla

 • Luottamus hallintopoliittisena tavoitteena Suomessa ja pohjoismaissa
 • Miten luottamusta edistetään ja miten se varmennetaan maakuntien muodostamalla digitaalisella palvelualustalla
 • Maakuntien ohjaus ja valvonta

Tuomas Pöysti, alivaltiosihteeri, hallinto-oikeuden dosentti, OTT

Lounas

11:45 - 12:45

Linja A

12:45 - 13:30

Etäjohtaminen, etätyö ja luottamuksen rakentaminen

 • Miten etätyö ja joustava työ muuttavat työn tekoa?
 • Etäjohtamisen mahdollisuudet ja haasteet
 • Millaista osaamista tarvitaan?
 • Kaikki perustuu luottamukseen
 • Toimiva yhteistyö ja ohjaus

Ulla Vilkman, toimitusjohtaja, Timanttia Consulting Oy

13:30 - 14:00

Verkostoituminen /yhteistyökumppanin tervehdys

Linja B

12:45 - 13:30

Hyvä hallintotoiminta ja korruption uhka: miten turvata organisaation johdon ja henkilöstön integriteetti

 • Hallinnon ja johtamisen etiikka
 • Korruption ulottuvuudet yksilön väärinkäytöksistä epäeettisiin verkostoihin ja rakenteelliseen korruptioon
 • Eettisyyden vahvistaminen ja korruption torjunta

Ari Salminen, Professor, D.Sc. (Admin.) Public Management
University of Vaasa

Verkostoituminen

13:30 - 14:00

Verkostoituminen /yhteistyökumppanin tervehdys

Prediktiivinen analytiikka

14:00 - 14:45

Key Note: Kognitiiviset teknologiat ja tekoäly mullistavat organisaatioiden kyvyn vastata sääntelyyn

Glenn Brouwer, Director, Watson Financial Services Solutions, IBM Industry Platforms – Europe

Yhteenveto

14:45 - 15:00

Maliina Hakala-Kivinen

CIA, Tamro Oyj / PHOENIX group, Sisäiset tarkastajat ry:n hallituksen puheenjohtaja

Puhujat

Hanna-Mari Aula, Senior Advisor, T-Media

Hanna-Mari Aula, Senior Advisor, T-Media

Hanna-Mari alustaa aiheesta maineriski. Mistä maineessa ja siihen liittyvissä riskeissä on kyse? Miten maineen mittaamisella voidaan varautua maineriskeihin? Minkälaisia riskejä organisaation ristikkäiset tavoitteet ja erilaiset käsitykset organisaatiosta ovat maineelle? Hanna-Mari on tehnyt töitä maineen parissa lähes 20 vuotta. Hän lähestyy aihetta johtamisen ja viestinnän näkökulmasta, ja korostaa ilmiön kokonaisvaltaista ymmärtämistä maineriskien ennakoimiseksi. Mainetyötä hän suosittelee tehtävän tutkittuun tietoon pohjautuen ja siten, että päätösten taustalla olisi aina analytiikkaa ja strategista osaamista.

Työkseen Hanna-Mari on toiminut viestintätoimiston konsulttina, itsenäisenä neuvonantajana ja KAUTE-säätiön viestintä- ja varainhankintapäällikkönä sekä tehnyt tutkimustyötä Aalto-yliopistossa ja Stanfordin yliopistossa. Hanna-Mari väitteli tohtoriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2015. Väitöskirjassaan hän tarkasteli organisaation maineen rakentumista fuusiotilanteessa, kuvasi maineen rakentumisen prosesseja ja avasi erityisesti niiden monimutkaisuutta. Tällä hetkellä Hanna-Mari toimii neuvonantajana tutkimus-, viestintä- ja maineen konsultointipalveluja tarjoavassa T-Mediassa.

Gary Allan Bannister, FCMA; CGMA; CGEIT

Gary Allan Bannister, FCMA; CGMA; CGEIT

I am British and Live in Vienna Austria.
- Consultant in Governance, IS Audit & Control
- Chartered Management Accountant & MSc Information Security.
- Previously Technical Research Manager at ISACA HQ Chicago
- Previously Finance Officer IT Division NA for BP and
- European Controller for BP Chemicals Based in Belgium
- Chemicals Controller Marl Germany a New Acquisition
- Multilingual, French, German, Portuguese
- Over 45 years International experience
- Previously Adjunct Professor at Lewis University Chicago in the Information Security Master’s programme
- Worked on APMG Exam Board for the development of COBIT Syllabi and exams
- Author and developer of many of ISACA’s COBIT guides: Process Capability Assessment programme using ISO 15504 now 33000; 3 guides and the IT Control Objectives for SOX 3rd edition for auditors.
- Self Employed

Glenn Brouwer, Director, IBM Watson Financial Services Solutions

Glenn Brouwer, Director, IBM Watson Financial Services Solutions

Glenn is Director, Watson Financial Services Solutions at IBM based out of Amsterdam, The Netherlands. Responsible for Revenue, Profit & Loss and Go-To-Market of Watson FS Solutions which includes; Client Insights & Cognitive Experience, Risk and Compliance, Payments and Counter Fraud and Sales Performance Management. Glenn has deep expertise in Cognitive strategy and transformation and actively worked with clients - adopt Artificial Intelligence (AI), define their transformation and growth strategy using AI, identify sources of competitive advantage by leveraging AI that drive sustainable business value.

Prior to this role, Glenn was responsible for leading global sales efforts focusing on growing IBM’s Cognitive Industry Solutions that integrate our Watson, Analytics, Internet of Things, and Commerce technologies and expertise. Deliver these to clients in an on premise or SaaS model, determine go-to-market, and coordinate efforts across all the different sales teams involved in these opportunities. Additionally, led a European team of Strategy & Consultative sales professionals that leverage IBM Watson (aka cognitive computing), big data, and analytics to develop client business strategies, cognitive value propositions and transformation plans across multiple industries.

Glenn’s past responsibilities include Director, Enterprise & Industry Sales. In this role he was responsible for developing strategic client relationships through his Long Term Business Development program across 4000+ sellers. Prior to this role Glenn successfully built and led a brand new Software division, called Industry Solutions, within South West Europe. In this role he led sales, technical sales, marketing and services for IBM to deliver better outcomes for clients through Industry Solutions

He joined the IBM Software Group 18 years ago, starting within Tivoli Systems as a Pre-Sales Consultant then moved into a Global Software Account Manager role of an Integrated Account within IBM. Glenn is a graduate of the Hogeschool Utrecht (Institute of Technology), where he received a Bachelor of Technical Business Administration. He also holds a MBA from Henley College for Business Transformation and Strategic Direction.

Janne Kaisto, Head of Robotics, Nordea

Janne Kaisto, Head of Robotics, Nordea

Janne toimii pohjoismaisena robotiikasta vastaavana johtajana Nordeassa ja puhuu meille robotiikan ja tekoälyn käytöstä ja mahdollisuuksista rahoitusalalla. Jannella on pitkä työkokemus pankki- ja rahoitusalalta niin myyntipinnasta, talousjohdosta kuin taustatoiminnoistakin ja hän näkee työssään niin toimialan murroksen kuin innovaatioiden ja digitalisaation muodostamien uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehityksenkin.

Petri Knaapinen, Uudenmaan Ely-keskus

Petri Knaapinen, Uudenmaan Ely-keskus

Petrillä on pitkä kokemus julkisorganisaatioiden johtamisesta eri tasoilla. Tällä hetkellä hän toimii Uudenmaan Ely-keskuksen ylijohtajana. Petri on toiminut hallinnossa mm. rahoituksen tarkastustyössä, rahoituksen valvontatyön laadunvalvonnassa, rahoituksen tarkastuksen esimiehenä, sekä koordinoinut EU:n Suomeen kohdistuvia tarkastuksia maataloushallinnossa.
Petri puhuu EU:n ja suomalaisen hallintokulttuurien eroista, joilla on vaikutusta tarkastamisen määrään ja tarkastamisen tasoihin (sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, sekä eri ulkoisen tarkastuksen tasot). Perusolettamana EU:ssa on, että mahdollisten virheiden ensisijainen vastuu on organisaation ylimmällä johdolla. Tämä olettama vaikuttaa siten, että ensisijainen varmistaja sille, että työt tehdään oikein, on kontrollit ja niitä varmentava valvonta. Kaikki kumuloituu ylimpään johtajaan.
Kahden erilaisen hallintokulttuurin yhdistäminen haastaa tarkastamiseen suhtautumista, luottamuksen rakentamista ja johtamista.

Jari A.T. Laine, Aalto-yliopisto

Jari A.T. Laine, Aalto-yliopisto

Jari alustaa aiheesta "Riskien hallinta yritysten Innovaatioverkossa". Hänellä on yli 20 vuotta monipuolista teollista johtamiskokemusta globaalissa arvoketjuympäristössä sekä kuusi vuotta alan tutkimus- ja opetustyöstä Aalto-yliopistolla, Aalto EE:ssä and Metropolia AMK:ssa. Jarilla on laaja ammatillinen verkosto ja useita yrityskonsultaatiotehtäviä.

Ilkka Lakaniemi, Aalto-yliopisto

Ilkka Lakaniemi, Aalto-yliopisto

Ilkka toimii tutkimusjohtajana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja johtavana digitalisaatioasiantuntijana Keskuskauppakamarilla. Hän on toiminut myös Euroopan Komission neuvonantajana digitalouden alalla ja EU:n Tulevaisuuden Internet (Future Internet PPP)-ohjelman puheenjohtajana 2013-17. Kansainvälistä yrityskokemusta hänellä on Nokian palveluksesta vuosina 2000-12 eri yhteiskuntasuhde, venturointi ja verkkoliiketoiminnan johtotehtävissä. Ilkka on toiminut tutkijana ja opiskellut eri yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Hän ymmärtää kokemuksensa kautta niin yksityisen kuin julkisen sektorin keskeiset haasteet ja kysymykset digitalisaatiolle.

Mika Lammi, Head of IoT Business Development at Kouvola Innovation Oy

Mika Lammi, Head of IoT Business Development at Kouvola Innovation Oy

Mika vastaa älylogistiikka- ja IoT-palvelujen kehittämisestä Kouvola Innovation Oy:ssä, Kouvolan kaupungin elinkeinotoimen omistamassa elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiössä.

Mika on projektipäällikkö EU:n rahoittamassa kolmivuotisessa SmartLog-projektissa, joka käynnistyi syksyllä 2016. Projektissa kehitetään uudenlaista älykonttia, joka yhdistää logistiikka-alalla ja kuljetusketjuissa toimivien yritysten tietokannat keskenään. Tiedon luotettavuus pyritään turvaamaan lohkoketjuteknologian avulla. Samaa teknologiaa hyödyntää muun muassa virtuaaliraha Bitcoin. Logistiikka-alalle sitä ei tiettävästi ole yritetty soveltaa aiemmin. Toteutuessaan lohkoketjuteknologiaan perustava uusi älysovellus nopeuttaa konttiliikennettä merkittävästi.

Mikan tämän hetkiset haasteet liittyvät paitsi lohkoketjujen myös big datan ja keinoälyn hyödyntämiseen logistiikka- ja toimitusketjussa, muun muassa data-analyysien käyttöön toiminnan ennustettavuuden parantamiseksi.

Mika on toiminut erilaisissa luovien alojen ja digitaalisen kehittämisen alan projektipäällikön tehtävissä. Edelleen hän on kiinteästi mukana kehittämässä koulutusta peliteollisuuden tarpeisiin yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisen toimijoiden kanssa.

Jarno Limnéll, Professor, Aalto University, Cybersecurity

Jarno Limnéll, Professor, Aalto University, Cybersecurity

Jarno Limnéll on kyberturvallsuuden professori Aalto-yliopistossa ja dosentti Jyväskylän yliopistossa sekä Tampereen Teknillisessä yliopistossa. Hän työskentelee myös kyberturvallisuusjohtajana Insta group Oy:ssä. Koulutukseltaan hän on Sotateiteiden tohtori, VTM ja Upseeri.

Patrik Maltusch, pääarkkitehti, Aalto yliopisto

Patrik Maltusch, pääarkkitehti, Aalto yliopisto

Patrik alustaa aiheesta "Miten tietosuojavaateet tehdään näkyväksi kokonaisarkkitehtuurin avulla." Yksi keskeisimmistä tavoitteista kokonaisarkkitehtuurin käytössä on kuvata yhdenmukaisesti ja vertailukelpoisesti yrityksen toimintaa useasta eri näkökulmasta. Esityksessä demonstroidaan yksinkertaisella tavalla, kahden esimerkin avulla, mitä ”vaikeaselkoisena” pidetty arkkitehtuuri kuvaukset voivat paljastaa ja miten sellaisen voi itse helposti muodostaa.

Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

Luottamus on liiketoiminnan tärkein ainespuu. Ilman luottamusta on mahdoton johtaa ja harjoittaa liiketoimintaa. Mistä luottamus syntyy ja miten sitä voi rakentaa? Luottamuksen vahvistamiseen on monenlaisia keinoja ja välineitä. Luottamuksesta kirjan kirjoittanut Mikael Pentikäinen pohtii luottamuksen olemusta ja sen rakentamista.

Tuomas Pöysti

Tuomas Pöysti

Hallinto-oikeuden dosentti, OTT Tuomas Pöysti toimii sosiaali- ja terveydenhuollon, maakunta- ja keskushallinnon uudistuksista vastaavana alivaltiosihteerinä ja 1.9.2017 lukien valtiovarainministeriön hallinto-politiikan alivaltiosihteerinä vastuullaan hallintopolitiikka sekä sote- ja maakuntauudistus ja keskushallinnon uudistaminen. Tuomas Pöysti on 1.1.2018 lukien valtioneuvoston oikeuskansleri. Aikaisemmin Pöysti on toiminut vuosina 2007-2015 valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana, Euroopan komissiossa petostentorjuntavirasto OLAF:in valvontakomitean puheenjohtajana ja jäsenenä 2013-2016 sekä valtioneuvoston controllerina 2004-2006 ja tätä ennen valtiovarainministeriössä lainvalmistelutehtävissä ja Helsingin ja Lapin yliopistoissa tutkimustehtävissä.

Ari Salminen, Vaasan yliopisto

Ari Salminen, Vaasan yliopisto

Ari Salminen on toiminut hallintotieteen professorina Vaasan yliopistossa runsaan kolmen vuosikymmenen ajan. Uransa aikana hän on toiminut myös yliopiston keskeisissä luottamustehtävissä, kuten vararehtorina ja rehtorina.

Salminen on julkaissut laajasti julkisen hallinnon, palvelun ja johtamisen kysymyksistä hallintotieteen alan kansainvälisissä journaaleissa ja teoksissa sekä kotimaisissa tutkimusjulkaisuissa ja muissa raporteissa.

Vuodesta 2008 hän on johtanut Hyvän hallinnon ja eettisen johtamisen tutkimusohjelmaa Vaasan yliopistossa. Viimeisin ulkopuolisen rahoituksen tutkimushanke on Koneen säätiön rahoittama projekti 'Piilokorruption anatomia Suomessa' (2016-2017).

Seminaarin esitys pyrkii nostamaan esiin joitakin vastauksia siihen, miksi eettisyyttä on tärkeä jatkuvasti vahvistaa ja mitä keinoja on kontrolloida korruptiivisten piirteiden esiinnousua organisaatioissa.

Osmo Salo, Advisory Manager, KPMG

Osmo Salo, Advisory Manager, KPMG

Tietoturvallisuuden toteuttaminen sekä monesti myös toimialakohtainen lainsäädäntö edellyttää lokitietojen keräämistä ja niiden avulla toteutettavaa aktiivista valvontaa. Samalla lokitietoon ja sen käsittelyyn kohdistuu erityisiä tietoturva- ja tietosuojavaatimuksia, jotka on huomioitava sekä toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa että lokitietojen hyödyntämisessä mm. väärinkäytösten tutkintaan.

Osmo Salolla on pitkä historia tietosuoja- ja tietoturva-asiantuntijana toimimisesta ja tällä hetkellä hän työskentelee tietosuoja- ja tietoturva-asiantuntijana KPMG:n neuvonantopalveluiden tietoturvallisuusyksikössä. Hänellä on taustana monipuolinen kokemus eri toimialojen tietojenkäsittelyjärjestelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä eri yhteyksissä tuotetun tiedon hyödyntämisestä liiketoiminnan tukemiseen ja väärinkäytösriskien hallintaan.

Heidi Schauman, Aktian pääekonomisti

Heidi Schauman, Aktian pääekonomisti

Heidi pitää talouskatsauksen. Hän vastaa pankin makrotaloudellisista ennusteista ja analyyseistä. Heidi työhön kuuluu tapahtumien ja ilmiöiden analysointi sekä Suomen talouden että muun maailmantalouden kannalta. Heidi on väitellyt tohtoriksi Hankenilta vuonna 2006 - väitöskirjan aiheena oli työmarkkinoiden kohtaanto.

Arto Tenhula, KHT, CIA

Arto Tenhula, KHT, CIA

Arto on johtanut UPM:n sisäistä tarkastusta kuuden vuoden ajan. Hän on sinä aikana kehittänyt määrätietoisesti sisäisen tarkastuksen toimintaa vastaamaan sidosryhmien asettamiin haasteisiin aikana jolloin UPM on muuttanut liiketoimintamallinsa vertikaalisesti integroidusta metsäteollisuusyhtiöstä kuuden erillisen liiketoiminta-alueen malliin. Liiketoiminnan malli on tuonut monia etuja UPM:n erillisille liiketoiminnoille mm. läpinäkyvyyttä, kustannuskilpailukykyä ja kasvua. Liiketoimintojen muutos on edellyttänyt että sisäinen tarkastus tuo liiketoiminnoille lisäarvoa, on tehokas, eettinen ja palveleva.

Sari Torkkola, kirjailija ja CEO, Optimiko Oy

Sari Torkkola, kirjailija ja CEO, Optimiko Oy

Sarin kirja “Lean asiantuntijatyön johtamisessa” (Alma Talent Pro) voitti Suomen Ekonomien arvostetun “Vuoden 2016 paras yrityskirja” -palkinnon keväällä 2017. Tivi on valinnut Sarin “100 IT-vaikuttajaa” -listalleen vuosina 2015 ja 2016.

Sari on koulutukseltaan tietotekniikan DI, Lean-johtaja ja Lean Six Sigma Black Belt. Hän on toiminut ilmailu- ja puolustuskonserni Patrian tietohallintojohtajana yli 10 vuoden ajan. Palvelujen johtamisesta hänellä on kokemusta myös markkinointi- ja konsultointijohtajan rooleissa.

Ulla Vilkman, Timanttia Consulting

Ulla Vilkman, Timanttia Consulting

Ulla haluaa parantaa suomalaista työelämää ja esimiesosaamista. Hän toimii konsulttina esimiestyön ja työyhteisöjen kehittäjänä. Vuorovaikutustaidot, ihmisten kohtaamisessa tarvittava osaaminen ja parempi yhteistyö ovat tärkeitä teemoja Ullan työssä. Syksyllä 2016 Ullalta ilmestyi etätyötä, joustavaa työtä ja hajautettuja tiimejä johtaville esimiehille tarkoitettu kirja Etäjohtaminen - Tulosta joustavalla työllä, josta hän myös puhuu seminaarissamme.

Tulevat tapahtumat