Syysseminaari ”Ohjaus ja valvonta – luottamuksen rakentaminen ja mittaaminen”

Lisätiedot

Aika

01.11.2017 09:00 - 02.11.2017 16:00

Paikka

Lahden Sibelius-talo EARLY_BIRD_31.8.2017_mennessä: IIA&ISACA_jäsenet_900_eur/henkilö Muut_1200_eur/henkilö

Hinta

Jäsenet 1200€ + ALV, Muut 1400€ + ALV.

Tapahtuman kuvaus

Tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille ja palveluille. Se edellyttää luottamusta. Tarvitaan luottamusta teknologiaan, tietoturvaan ja tietosuojaan. Tarvitaan luottamusta ihmisten toimintaan, asiakkaisiin, henkilöstöön ja yhteistyökumppaneihin. Tarvitaan luottamusta valtion infrastruktuuriin ja regulaatioon. Tervetuloa kuuntelemaan alustuksia ja vaihtamaan ajatuksia siitä, miten ohjauksella ja valvonnalla tuetaan luottamuksen rakentamista ja mittaamista digitaalisissa toimintamalleissa!

Puhujat

Hanna-Mari Aula, Senior Advisor, T-Media

Hanna-Mari Aula, Senior Advisor, T-Media

alustaa aiheesta maineriski. Voidaanko maineen mittaamisella ennakoida maineriskit? Minkälaisia riskejä organisaation ristikkäiset tavoitteet ja erilaiset käsitykset organisaatiosta ovat maineelle? Hanna-Mari on tehnyt töitä maineen parissa lähes 20 vuotta. Vuonna 2015 hän väitteli tohtoriksi Aalto-yliopistosta. Väitöskirjassaan hän tarkasteli fuusioituvan yliopiston maineen rakentumista. Tällä hetkellä Hanna-Mari toimii neuvonantajana tutkimus-, viestintä- ja maineen konsultointipalveluja tarjoavassa T-Mediassa.

Patrik Maltusch, pääarkkitehti, Aalto yliopisto

Patrik Maltusch, pääarkkitehti, Aalto yliopisto

alustaa aiheesta "Miten tietosuojavaateet tehdään näkyväksi kokonaisarkkitehtuurin avulla." Yksi keskeisimmistä tavoitteista kokonaisarkkitehtuurin käytössä on kuvata yhdenmukaisesti ja vertailukelpoisesti yrityksen toimintaa useasta eri näkökulmasta. Esityksessä demonstroidaan yksinkertaisella tavalla, kahden esimerkin avulla, mitä ”vaikeaselkoisena” pidetty arkkitehtuuri kuvaukset voivat paljastaa ja miten sellaisen voi itse helposti muodostaa.

Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

Luottamus on liiketoiminnan tärkein ainespuu. Ilman luottamusta on mahdoton johtaa ja harjoittaa liiketoimintaa. Mistä luottamus syntyy ja miten sitä voi rakentaa? Luottamuksen vahvistamiseen on monenlaisia keinoja ja välineitä. Luottamuksesta kirjan kirjoittanut Mikael Pentikäinen pohtii luottamuksen olemusta ja sen rakentamista.

Heidi Schauman, Aktian pääekonomisti

Heidi Schauman, Aktian pääekonomisti

pitää talouskatsauksen. Heidi vastaa pankin makrotaloudellisista ennusteista ja analyyseistä. Hänen työhönsä kuuluu tapahtumien ja ilmiöiden analysointi sekä Suomen talouden että muun maailmantalouden kannalta. Heidi on väitellyt tohtoriksi Hankenilta vuonna 2006 - väitöskirjan aiheena oli työmarkkinoiden kohtaanto.

Arto Tenhula, KHT, CIA

Arto Tenhula, KHT, CIA

Arto Tenhula on johtanut UPM:n sisäistä tarkastusta kuuden vuoden ajan. Hän on sinä aikana kehittänyt määrätietoisesti sisäisen tarkastuksen toimintaa vastaamaan sidosryhmien asettamiin haasteisiin aikana jolloin UPM on muuttanut liiketoimintamallinsa vertikaalisesti integroidusta metsäteollisuusyhtiöstä kuuden erillisen liiketoiminta-alueen malliin. Liiketoiminnan malli on tuonut monia etuja UPM:n erillisille liiketoiminnoille mm. läpinäkyvyyttä, kustannuskilpailukykyä ja kasvua. Liiketoimintojen muutos on edellyttänyt että sisäinen tarkastus tuo liiketoiminnoille lisäarvoa, on tehokas, eettinen ja palveleva.

Ulla Vilkman, Timanttia Consulting

Ulla Vilkman, Timanttia Consulting

haluaa parantaa suomalaista työelämää ja esimiesosaamista. Ulla toimii konsulttina esimiestyön ja työyhteisöjen kehittäjänä. Vuorovaikutustaidot, ihmisten kohtaamisessa tarvittava osaaminen ja parempi yhteistyö ovat tärkeitä teemoja Ullan työssä. Syksyllä 2016 Ullalta ilmestyi etätyötä, joustavaa työtä ja hajautettuja tiimejä johtaville esimiehille tarkoitettu kirja Etäjohtaminen - Tulosta joustavalla työllä, josta Ulla myös puhuu seminaarissamme.

Janne Kaisto, Head of Robotics, Nordea

Janne Kaisto, Head of Robotics, Nordea

Janne toimii pohjoismaisena robotiikasta vastaavana johtajana Nordeassa ja puhuu meille robotiikan ja tekoälyn käytöstä ja mahdollisuuksista rahoitusalalla. Jannella on pitkä työkokemus pankki- ja rahoitusalalta niin myyntipinnasta, talousjohdosta kuin taustatoiminnoistakin ja hän näkee työssään niin toimialan murroksen kuin innovaatioiden ja digitalisaation muodostamien uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehityksenkin.

Jari A.T. Laine, Aalto-yliopisto

Jari A.T. Laine, Aalto-yliopisto

Jari alustaa aiheesta "Riskien hallinta yritysten Innovaatioverkossa". Hänellä on yli 20 vuotta monipuolista teollista johtamiskokemusta globaalissa arvoketjuympäristössä sekä kuusi vuotta alan tutkimus- ja opetustyöstä Aalto-yliopistolla, Aalto EE:ssä and Metropolia AMK:ssa. Jarilla on laaja ammatillinen verkosto ja useita yrityskonsultaatiotehtäviä.

Petri Knaapinen, Uudenmaan Ely-keskus

Petri Knaapinen, Uudenmaan Ely-keskus

Petrillä on pitkä kokemus julkisorganisaatioiden johtamisesta eri tasoilla. Tällä hetkellä hän toimii Uudenmaan Ely-keskuksen ylijohtajana. Petri on toiminut hallinnossa mm. rahoituksen tarkastustyössä, rahoituksen valvontatyön laadunvalvonnassa, rahoituksen tarkastuksen esimiehenä, sekä koordinoinut EU:n Suomeen kohdistuvia tarkastuksia maataloushallinnossa.
Petri puhuu EU:n ja suomalaisen hallintokulttuurien eroista, joilla on vaikutusta tarkastamisen määrään ja tarkastamisen tasoihin (sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, sekä eri ulkoisen tarkastuksen tasot). Perusolettamana EU:ssa on, että mahdollisten virheiden ensisijainen vastuu on organisaation ylimmällä johdolla. Tämä olettama vaikuttaa siten, että ensisijainen varmistaja sille, että työt tehdään oikein, on kontrollit ja niitä varmentava valvonta. Kaikki kumuloituu ylimpään johtajaan.
Kahden erilaisen hallintokulttuurin yhdistäminen haastaa tarkastamiseen suhtautumista, luottamuksen rakentamista ja johtamista.