Syysseminaari ”Ohjaus ja valvonta – luottamuksen rakentaminen ja mittaaminen”

Lisätiedot

Aika

01.11.2017 09:00 - 02.11.2017 16:00

Paikka

Lahden Sibelius-talo EARLY_BIRD_31.8.2017_mennessä: IIA&ISACA sekä Tietoturva ry:n_jäsenet_900_eur + alv/henkilö Muut_1200_eur + alv/henkilö

Hinta

Jäsenet: 1200 € + alv
Muut: 1400 € + alv

Tapahtuman kuvaus

Tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille ja palveluille. Se edellyttää luottamusta. Tarvitaan luottamusta teknologiaan, tietoturvaan ja tietosuojaan. Tarvitaan luottamusta ihmisten toimintaan, asiakkaisiin, henkilöstöön ja yhteistyökumppaneihin. Tarvitaan luottamusta valtion infrastruktuuriin ja regulaatioon. Tervetuloa kuuntelemaan alustuksia ja vaihtamaan ajatuksia siitä, miten ohjauksella ja valvonnalla tuetaan luottamuksen rakentamista ja mittaamista digitaalisissa toimintamalleissa!

Aikataulu

01.11.2017

09:30 - 09:50

Ilmoittautuminen

09:50 - 10:00

Seminaarin avaus

10:00 - 11:00

Key Note, ISACA

11:00 - 12:00

Luottamus – digitaalisten markkinoiden kasvun edellytys

Ilkka Lakaniemi, Tutkimusjohtaja, Aalto-yliopisto, Johtava digitalisaatioasiantuntija, Keskuskauppakamari

12:00 - 13:00

Lounas

Linja A

13:00 - 14:00

Lean asiantuntijatyön johtamisessa

 • Toiminnan läpinäkyvyys
 • Mitattavuus
 • Luottamus

Sari Torkkola, kirjailija ja CEO, Optimiko Oy

14:00 - 15:00

Luottamus ja sen rakentaminen

 • Luottamus on liiketoiminnan tärkein ainespuu.
 • Ilman luottamusta on mahdoton johtaa ja harjoittaa liiketoimintaa.
 • Mistä luottamus syntyy ja miten sitä voi rakentaa?
 • Luottamuksen vahvistamiseen on monenlaisia keinoja ja välineitä.

Luottamuksesta kirjan kirjoittanut Mikael Pentikäinen toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät, pohtii luottamuksen olemusta ja sen rakentamista.

15:00 - 15:30

Verkostoituminen

15:30 - 16:30

Maineriski

Hanna-Mari Aula, Senior Advisor, T-Media

16:30 - 17:15

Riskien hallinta yritysten Innovaatioverkossa

 • Case – vapaaehtoisuuten perustuva innovaatioverkosto
 • Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta innovaatioprosessin eri vaiheissa taustalla holistinen lähetyminen ja vahva menetelmäosaaminen
 • Sisäisen tarkastuksen rooli innovaatioverkossa

Jari A. T. Laine, Doctoral Candidate at Aalto University

Linja B

13:00 - 14:00

Teknologian avulla läpinäkyvyyttä ja luottamusta liiketoimintaan – näkymät nyt ja lähitulevaisuudessa

IBM, aihe ja puhuja vahvistetaan

14:00 - 15:00

Tekoäly ja robotiikka

Janne Kaisto, Head of Robotics, Nordea Group

15:00 - 15:30

Verkostoituminen

15:30 - 16:30

Logistiikka lohkoketjuihin

 • Intro lohkoketjuteknologiaan ja sen liittymäpintaan IoT-järjestelmiin
 • Lohkoketjuteknologian soveltuvuus logistiikkaan ja kuljetusketjujen hallintaan
 • Lohkoketjujen tulevaisuus ja merkitys teollisuudelle ja palveluille

Mika Lammi, Head of IoT Business Development
Kouvola Innovation Oy

16:30 - 17:15

Tietosuojavaateet näkyviksi kokonaisarkkitehtuurin avulla

 • Arkkitehtuurikuvausten yhdenmukaisuus ja vertailtavuus
 • Holistinen lähestyminen ja vahva menetelmäosaaminen
 • Esimerkki käytäntöön soveltamisesta

Patrik Maltusch, Pääarkkitehti, Aalto-yliopisto

Iltaohjelma

19:00 - 22:00

Illallinen ja yllätysohjelmaa

02.11.2017

08:30 - 09:00

Ilmoittautuminen

09:00 - 09:45

Talouskatsaus

Heidi Schauman, pääekonomisti, Aktia

Linja A

09:45 - 10:30

Lokitiedot, yksityisyyden suoja, forensic näkökulma

Osmo Salo, KPMG

10:30 - 11:00

Verkostoituminen

11:00 - 11:45

Hallituksen tarkastusvaliokunnan näkökulma

Enel Sintonen, ‎Partner at PwC Finland, Internal Audit Leader yhdessä myöhemmin vahvistettavan tarkastusvaliokuntia edustavan hallitusammattilaisen kanssa

Linja B

09:45 - 10:30

Hallintokulttuurin vaikutus tarkastustoiminnan rooliin: ”Kaikki on väärin kunnes toisin todistetaan” vai ”Asiat eivät korjaannu niitä valvomalla, vaan tekemällä”?

 • Mikä ihmeen virkavastuu
 • Moniportaisen rakenteen moninaiset kontrollit
 • Kontrollit, valvonta ja vastuu vai keskinäinen luottamus?

Petri Knaapinen, ylijohtaja, Uudenmaan Ely-keskus

 

10:30 - 11:00

Verkostoituminen

11:00 - 11:45

Maakuntien ohjaus ja valvonta – luottamuksen rakentaminen ja varmentaminen maakuntien ja niiden sote-palveluiden digitaalisella  alustalla

 • Luottamus hallintopoliittisena tavoitteena Suomessa ja pohjoismaissa
 • Miten luottamusta edistetään ja miten se varmennetaan maakuntien muodostamalla digitaalisella palvelualustalla
 • Maakuntien ohjaus ja valvonta

Tuomas Pöysti, alivaltiosihteeri, hallinto-oikeuden dosentti, OTT

Lounas

11:45 - 12:45

Linja A

12:45 - 13:30

Etäjohtaminen, etätyö ja luottamuksen rakentaminen

 • Miten etätyö ja joustava työ muuttavat työn tekoa?
 • Etäjohtamisen mahdollisuudet ja haasteet
 • Millaista osaamista tarvitaan?
 • Kaikki perustuu luottamukseen
 • Toimiva yhteistyö ja ohjaus

Ulla Vilkman, toimitusjohtaja, Timanttia Consulting Oy

13:30 - 14:00

Verkostoituminen /yhteistyökumppanin tervehdys

Linja B

12:45 - 13:30

Korruptio

Ari Salminen
Professor, D.Sc. (Admin.)
Public Management
University of Vaasa

Verkostoituminen

13:30 - 14:00

Verkostoituminen /yhteistyökumppanin tervehdys

Trusted Advisor

14:00 - 14:45

Arto Tenhula, Head of Internal Audit, UPM

Yhteenveto

14:45 - 15:00

Maliina Hakala-Kivinen

CIA, Tamro Oyj / PHOENIX group, Sisäiset tarkastajat ry:n hallituksen puheenjohtaja

Puhujat

Hanna-Mari Aula, Senior Advisor, T-Media

Hanna-Mari Aula, Senior Advisor, T-Media

Hanna-Mari alustaa aiheesta maineriski. Voidaanko maineen mittaamisella ennakoida maineriskit? Minkälaisia riskejä organisaation ristikkäiset tavoitteet ja erilaiset käsitykset organisaatiosta ovat maineelle? Hanna-Mari on tehnyt töitä maineen parissa lähes 20 vuotta. Vuonna 2015 hän väitteli tohtoriksi Aalto-yliopistosta. Väitöskirjassaan hän tarkasteli fuusioituvan yliopiston maineen rakentumista. Tällä hetkellä Hanna-Mari toimii neuvonantajana tutkimus-, viestintä- ja maineen konsultointipalveluja tarjoavassa T-Mediassa.

Janne Kaisto, Head of Robotics, Nordea

Janne Kaisto, Head of Robotics, Nordea

Janne toimii pohjoismaisena robotiikasta vastaavana johtajana Nordeassa ja puhuu meille robotiikan ja tekoälyn käytöstä ja mahdollisuuksista rahoitusalalla. Jannella on pitkä työkokemus pankki- ja rahoitusalalta niin myyntipinnasta, talousjohdosta kuin taustatoiminnoistakin ja hän näkee työssään niin toimialan murroksen kuin innovaatioiden ja digitalisaation muodostamien uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehityksenkin.

Petri Knaapinen, Uudenmaan Ely-keskus

Petri Knaapinen, Uudenmaan Ely-keskus

Petrillä on pitkä kokemus julkisorganisaatioiden johtamisesta eri tasoilla. Tällä hetkellä hän toimii Uudenmaan Ely-keskuksen ylijohtajana. Petri on toiminut hallinnossa mm. rahoituksen tarkastustyössä, rahoituksen valvontatyön laadunvalvonnassa, rahoituksen tarkastuksen esimiehenä, sekä koordinoinut EU:n Suomeen kohdistuvia tarkastuksia maataloushallinnossa.
Petri puhuu EU:n ja suomalaisen hallintokulttuurien eroista, joilla on vaikutusta tarkastamisen määrään ja tarkastamisen tasoihin (sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, sekä eri ulkoisen tarkastuksen tasot). Perusolettamana EU:ssa on, että mahdollisten virheiden ensisijainen vastuu on organisaation ylimmällä johdolla. Tämä olettama vaikuttaa siten, että ensisijainen varmistaja sille, että työt tehdään oikein, on kontrollit ja niitä varmentava valvonta. Kaikki kumuloituu ylimpään johtajaan.
Kahden erilaisen hallintokulttuurin yhdistäminen haastaa tarkastamiseen suhtautumista, luottamuksen rakentamista ja johtamista.

Jari A.T. Laine, Aalto-yliopisto

Jari A.T. Laine, Aalto-yliopisto

Jari alustaa aiheesta "Riskien hallinta yritysten Innovaatioverkossa". Hänellä on yli 20 vuotta monipuolista teollista johtamiskokemusta globaalissa arvoketjuympäristössä sekä kuusi vuotta alan tutkimus- ja opetustyöstä Aalto-yliopistolla, Aalto EE:ssä and Metropolia AMK:ssa. Jarilla on laaja ammatillinen verkosto ja useita yrityskonsultaatiotehtäviä.

Mika Lammi, Head of IoT Business Development at Kouvola Innovation Oy

Mika Lammi, Head of IoT Business Development at Kouvola Innovation Oy

Mika vastaa älylogistiikka- ja IoT-palvelujen kehittämisestä Kouvola Innovation Oy:ssä, Kouvolan kaupungin elinkeinotoimen omistamassa elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiössä.

Mika on projektipäällikkö EU:n rahoittamassa kolmivuotisessa SmartLog-projektissa, joka käynnistyi syksyllä 2016. Projektissa kehitetään uudenlaista älykonttia, joka yhdistää logistiikka-alalla ja kuljetusketjuissa toimivien yritysten tietokannat keskenään. Tiedon luotettavuus pyritään turvaamaan lohkoketjuteknologian avulla. Samaa teknologiaa hyödyntää muun muassa virtuaaliraha Bitcoin. Logistiikka-alalle sitä ei tiettävästi ole yritetty soveltaa aiemmin. Toteutuessaan lohkoketjuteknologiaan perustava uusi älysovellus nopeuttaa konttiliikennettä merkittävästi.

Mikan tämän hetkiset haasteet liittyvät paitsi lohkoketjujen myös big datan ja keinoälyn hyödyntämiseen logistiikka- ja toimitusketjussa, muun muassa data-analyysien käyttöön toiminnan ennustettavuuden parantamiseksi.

Mika on toiminut erilaisissa luovien alojen ja digitaalisen kehittämisen alan projektipäällikön tehtävissä. Edelleen hän on kiinteästi mukana kehittämässä koulutusta peliteollisuuden tarpeisiin yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisen toimijoiden kanssa.

Patrik Maltusch, pääarkkitehti, Aalto yliopisto

Patrik Maltusch, pääarkkitehti, Aalto yliopisto

Patrik alustaa aiheesta "Miten tietosuojavaateet tehdään näkyväksi kokonaisarkkitehtuurin avulla." Yksi keskeisimmistä tavoitteista kokonaisarkkitehtuurin käytössä on kuvata yhdenmukaisesti ja vertailukelpoisesti yrityksen toimintaa useasta eri näkökulmasta. Esityksessä demonstroidaan yksinkertaisella tavalla, kahden esimerkin avulla, mitä ”vaikeaselkoisena” pidetty arkkitehtuuri kuvaukset voivat paljastaa ja miten sellaisen voi itse helposti muodostaa.

Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

Luottamus on liiketoiminnan tärkein ainespuu. Ilman luottamusta on mahdoton johtaa ja harjoittaa liiketoimintaa. Mistä luottamus syntyy ja miten sitä voi rakentaa? Luottamuksen vahvistamiseen on monenlaisia keinoja ja välineitä. Luottamuksesta kirjan kirjoittanut Mikael Pentikäinen pohtii luottamuksen olemusta ja sen rakentamista.

Tuomas Pöysti

Tuomas Pöysti

Hallinto-oikeuden dosentti, OTT Tuomas Pöysti toimii sosiaali- ja terveydenhuollon, maakunta- ja keskushallinnon uudistuksista vastaavana alivaltiosihteerinä ja 1.9.2017 lukien valtiovarainministeriön hallinto-politiikan alivaltiosihteerinä vastuullaan hallintopolitiikka sekä sote- ja maakuntauudistus ja keskushallinnon uudistaminen. Tuomas Pöysti on 1.1.2018 lukien valtioneuvoston oikeuskansleri. Aikaisemmin Pöysti on toiminut vuosina 2007-2015 valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana, Euroopan komissiossa petostentorjuntavirasto OLAF:in valvontakomitean puheenjohtajana ja jäsenenä 2013-2016 sekä valtioneuvoston controllerina 2004-2006 ja tätä ennen valtiovarainministeriössä lainvalmistelutehtävissä ja Helsingin ja Lapin yliopistoissa tutkimustehtävissä.

Heidi Schauman, Aktian pääekonomisti

Heidi Schauman, Aktian pääekonomisti

Heidi pitää talouskatsauksen. Hän vastaa pankin makrotaloudellisista ennusteista ja analyyseistä. Heidi työhön kuuluu tapahtumien ja ilmiöiden analysointi sekä Suomen talouden että muun maailmantalouden kannalta. Heidi on väitellyt tohtoriksi Hankenilta vuonna 2006 - väitöskirjan aiheena oli työmarkkinoiden kohtaanto.

Arto Tenhula, KHT, CIA

Arto Tenhula, KHT, CIA

Arto on johtanut UPM:n sisäistä tarkastusta kuuden vuoden ajan. Hän on sinä aikana kehittänyt määrätietoisesti sisäisen tarkastuksen toimintaa vastaamaan sidosryhmien asettamiin haasteisiin aikana jolloin UPM on muuttanut liiketoimintamallinsa vertikaalisesti integroidusta metsäteollisuusyhtiöstä kuuden erillisen liiketoiminta-alueen malliin. Liiketoiminnan malli on tuonut monia etuja UPM:n erillisille liiketoiminnoille mm. läpinäkyvyyttä, kustannuskilpailukykyä ja kasvua. Liiketoimintojen muutos on edellyttänyt että sisäinen tarkastus tuo liiketoiminnoille lisäarvoa, on tehokas, eettinen ja palveleva.

Sari Torkkola, kirjailija ja CEO, Optimiko Oy

Sari Torkkola, kirjailija ja CEO, Optimiko Oy

Sarin kirja “Lean asiantuntijatyön johtamisessa” (Alma Talent Pro) voitti Suomen Ekonomien arvostetun “Vuoden 2016 paras yrityskirja” -palkinnon keväällä 2017. Tivi on valinnut Sarin “100 IT-vaikuttajaa” -listalleen vuosina 2015 ja 2016.

Sari on koulutukseltaan tietotekniikan DI, Lean-johtaja ja Lean Six Sigma Black Belt. Hän on toiminut ilmailu- ja puolustuskonserni Patrian tietohallintojohtajana yli 10 vuoden ajan. Palvelujen johtamisesta hänellä on kokemusta myös markkinointi- ja konsultointijohtajan rooleissa.

Ulla Vilkman, Timanttia Consulting

Ulla Vilkman, Timanttia Consulting

Ulla haluaa parantaa suomalaista työelämää ja esimiesosaamista. Hän toimii konsulttina esimiestyön ja työyhteisöjen kehittäjänä. Vuorovaikutustaidot, ihmisten kohtaamisessa tarvittava osaaminen ja parempi yhteistyö ovat tärkeitä teemoja Ullan työssä. Syksyllä 2016 Ullalta ilmestyi etätyötä, joustavaa työtä ja hajautettuja tiimejä johtaville esimiehille tarkoitettu kirja Etäjohtaminen - Tulosta joustavalla työllä, josta hän myös puhuu seminaarissamme.