Tehokas tarkastusprosessi ja siihen liittyvät käytännön mallipohjat

Kurssi

Aika

10.10.2017 09:00 - 11.10.2017 16:00

Paikka

Radisson Blu Plaza, Helsinki

Hinta

Jäsenet: Early Bird 31.8. mennessä 750 € + alv
1.9. lähtien 900 € + alv
(toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 500 € + alv hlö)
Muut: 1100 € + alv

Kurssin kuvaus

”Kun sinulla on toimivat työkalut, voit keskittyä tehokkaammin tarkastettavaan aiheeseen ja tarkastuksen lisäarvon tuottamiseen”

Koulutuskokonaisuudessa läpikäydään käytännönläheisesti tarkastusprosessin vaiheet: suunnittelu, toteutus ja raportointi. Kurssin aikana esitellään systemaattinen, kattava, tehokas ja yhdenmukainen tarkastusprosessi, joka soveltuu kaikkiin tarkastuksiin tarkastuskohteesta riippumatta.

Kurssin päätavoite on lisätä varmuutta käytettävien toimintamallien toimivuudesta ja tätä kautta vapauttaa resursseja itse tarkastuksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Kurssi on kaksipäiväinen ja se on jaettu neljään osaan, joissa esitetään mallipohjat ja avataan niiden toimivuutta käytännön esimerkkien avulla:

  •         Osa 1: Suunnittelu: Tarkastuksen perusteet ja tavoitteet, tarkastuskohteeseen perehtyminen ja alustava riskiarviointi, tarkastussuunnitelma ja sen informointi sekä alkukeskustelu. Tarkastuksen suunnitteluun liittyvät myös tarkastuksen työpapereiden ja haastatteluiden sisällön suunnittelu.
  •         Osa 2: Toteutus: Toimeksiannon tavoitteiden saavuttamisen kannalta riittävän informaation tunnistaminen, hankkiminen, analysointi ja dokumentointi
  •         Osa 3: Tarkastusraportti: Tarkastusraportin tavoitteet, eri osat ja niiden merkitykset sekä raporttia koskevat ammatilliset standardit ja käytännön ohjeet. Lisäksi perehdytään havaintojen merkittävyysluokitteluun. Arvioimme havaintojen erilaisia esittämistapoja ja esimerkkejä erilaisista tarkastusraporteista.  Perehdymme myös yhteen tapaan kirjoittaa tarkastusraportti tehokkaasti. Lisäksi käymme läpi myös tapoja varmistaa tarkastusraportin laatu.
  •         Osa 4. Tarkastusvuoden toimintakertomus: Toimintakertomuksessa esiteltävät asiat, aiheeseen liittyvät vuoden alussa voimaan tulleet standardit sekä käytännön esimerkkejä.

Kurssin aikana tullaan myös paneutumaan tarkastuksen keskeisiin solmukohtiin ja niiden ratkaisuun.

Kenelle tämä kurssi on suunniteltu?

Kurssi on suunniteltu kaikille sisäisen tarkastuksen ammattilaisille, jotka haluavat arvioida ja kehittää oman yksikkönsä tarkastusprosesseja. Kurssin koulutusote on keskusteleva.

Varaa paikkasi ilmoittautumalla 26.9.2017 mennessä.

Puhujat

Tuulikki Help

Tuulikki Help

Tarkastuskoulu-Tarkastusakatemia, tarkastuksen ammattilainen

Sari Ojala

Sari Ojala

Tarkastusjohtaja, CIA, CCSA, Hypoteekkiyhdistys

Tulevat tapahtumat