Third party Due Diligence – Liikekumppanuuksien riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Kurssi

Aika

01.06.2017 13:30 - 01.06.2017 18:00

Paikka

Radisson Blu Royal, Helsinki

Hinta

Jäsenet: 260
Muut: 310

Kurssin kuvaus

Organisaatioiden riskienhallinta ei kata tänä päivänä enää vain oman toiminnan tavoitteiden ja asianmukaisuuden varmentamista, vaan huomiota on kiinnitetävä entistä enemmän myös kumppanuussuhteiden asianmukaisuuden varmentamiseen. Toimittajat, jakelijat, agentit ja muut kumppanit toimivat osana organisaation arvoketjua ja yrityksellä on vastuu ja velvollisuus huolehtia mahdollisuuksiensa mukaan toimitusketjun asianmukaisuudesta. Tämä on tärkeä osa maineriskin hallintaa sekä vastuullisuus- ja compliance-ohjelmia. Lisähaasteen muodostaa se, että usein riskit korruptiosta, väärinkäytöksistä, ihmisoikeusrikkomuksista ym kasvavat kun välikäsiä tulee mukaan arvoketjuun.

Yrityksiltä odotetaan tänä päivänä asianmukaisia prosesseja liikekumppaneiden toiminnan asianmukaisuuden varmentamiseksi. Keinona tähän käytetään Third Party Due Diligence –prosesseja ja selvityksiä, jotka muodostuvat kaikista niistä keinoista, joita organisaatiolla on käytössään kumppaneiden toiminnan ja taustojen asianmukaisuuden varmistamiseksi.  Selvitykseen kuuluu – riskiperusteisesti arvioiden – kumppanin taustojen, omistajuusrakenteiden ja historian selvittäminen, kauppapakotteiden ja muun kansainvälisen regulaation noudattamisen varmentaminen, kumppanin sitouttaminen noudattamaan yrityksen eettisiä liiketapaperiaatteita, ja joskus myös kumppanien auditointi. Myös sopimukset ja dokumentaatio tulee olla kunnossa epämielyttävien yllätysten varalta.

Liikekumppanuuksien Due Diligence –prosessit ovat elintärkeä osa yrityksen taloudellisten ja maineriskien hallintaa. Niiden tarkastaminen tulee olla myös sisäisen tarkastuksen agendalla.

Tule kuuntelemaan tähän erittäin ajankohtaiseen ja käytännönläheiseen iltapäiväseminaariin, miten sinä voit parhaiten auttaa organisaatiotasi hallitsemaan liikekumppanuuksiin liittyviä riskejä ja olla mukana varmistamassa yrityksesi Due Diligence –prosessien asianmukaisuuden.

4 CPEs

Aikataulu

01.06.2017

13:30 - 14:00

Kahvia ja verkostoitumista

14:00 - 15:15

Riskit liikekumppanuussuhteissa // Compliance-riskit toimittaja-, jakelija- ja agenttisuhteissa // Riittävät menettelytavat riskien hallitsemiseksi // Käytännön esimerkkejä ja kokemuksia kumppanuuksien auditoinnista, Niina Ratsula, Director, Ethics & Compliance, Kemira

15:15 - 15:30

Verkostoitumistauko

15:30 - 16:55

Liikekumppaneiden Due Diligence -prosessin kehittäminen ja jalkauttaminen // Mikä on yrityksen vastuu liikekumppaneiden toiminnan lainmukaisuuden ja vastuullisen toiminnan varmentamisessa // Miten varmistaa compliance ja lainmukaisuus läpi organisaation toimitusketjun // Ajatuksia ja työkaluja kumppaneiden auditointiin ja compliancen varmistamiseen, Pia Vining, Senior director, Trace Internaltional

16:55 - 17:00

Loppusanat

17:00 - 18:00

Viiniä ja pientä purtavaa

Puhujat

Niina Ratsula, Director, Ethics & Compliance, Kemira Oyj

Niina Ratsula, Director, Ethics & Compliance, Kemira Oyj

Niina Ratsula on vastanut vuodesta 2014 Kemiran Ethics & Compliance –ohjelman ja toiminnon kehittämisestä ja toiminnasta. Tässä roolissa hän on tehnyt paljon compliance-riskien hallintaan liittyviä harjoituksia ja yksi Niinan vetämistä avainprojekteista liittyy Kumppanuuksien Due Diligence-prosessien kehittämiseen. Ennen nykyistä rooliaan Niina on toiminut kansainvälisissä sisäisen tarkstuksen ja sisäisen valvonnan kehittämistehtävissä.

Pia Vining, Senior Director, Due Diligence, Trace Internaltional

Pia Vining, Senior Director, Due Diligence, Trace Internaltional

Pia Vining on TRACE yhdistyksen ylijohtaja ja vastaa sen due diligence toiminnasta. TRACE on yhdistys joka edistää kaupallista läpinäkyvyyttä tarjoamalla jäsenilleen due diligence selvityksiä ja koulutusohjelmia. Pia Vining auttaa monikansallisia yrityksiä valitsemaan ja toteuttamaan asianmukaiset ja tarvittavat due diligence ratkaisut. Hänen kansainvälinen due diligence analyytikoiden ja lakimiesten ryhmä on tehnyt selvityksiä tuhansista kaupallisista välittäjistä lukuisissa maissa ja eri toimialoilla. Aikaisemmin Pia Vining työskenteli asianajotoimisto Miller & Chevalierin vero-osastolla.
Hän valmistui Helsingin Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja hänellä on oikeustieteen lisensiaatin tutkinto George Washington University Law Schoolista.

Tulevat tapahtumat