Tietojärjestelmäprojektin perusteet – edellytykset laadukkaalle projektin auditoinnille

Kurssi

Aika

15.09.2021 08:30 - 15.09.2021 16:30

Paikka

Webinaari

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 15.7.2021 asti 430 € + alv
16.7.2021 lähtien 545 € + alv
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 395 € + alv / hlö

Muut: 645 € + alv


Huom. 24.8. jälkeen voit kysellä paikkoja koulutukseen suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi
Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Kurssin kuvaus

Huom. Tämä koulutus järjestetään kokonaan etänä.

Yhä useammin strategiat, ulkoisille asiakkaille toteutettavat toimitukset ja organisaatioiden kehitystehtävät toteutetaan projektihallinnallisin keinoin. Usein projektin kohde on tietojärjestelmä. Projektimaisen työskentelyn lisääntyessä, myös tarkastajan tarve ymmärtää projektihallinnan ja johtamisen lainalaisuudet on yhä tärkeämpää.

Tarkastajan kyky arvioida projektien tehokkuutta, toimivuutta ja vaikuttavuutta edellyttää, että hänellä on yleiskäsitys projektin keskeisistä vaiheista, näissä käytettävistä menetelmistä / suoritettavista tehtävistä, sekä siitä miten niitä sovelletaan projektipäällikön arjessa.

Tämä valmennus soveltuu sekä julkisella että yksityisellä sektorilla toimivalle tarkastajalle. Valmennuksessa korostuvat tietojärjestelmäprojektille ominaiset piirteet, kuten vaatimusmäärittely ja testaus.

Valmennus antaa osallistujalle edellytykset:

 • Ymmärtää projekteissa käytetyt termit ja käsitteet
 • Tunnistaa projektien etenemisvaiheet ja näiden tarkoitus.
 • Ymmärtää perinteisen ja ketterän projektijohtamisen eroavaisuudet
 • Tunnistaa eri etenemisvaiheissa käytettävät menetelmät ja työkalut sekä keskeisimmät projektihallinnan hyvät käytänteet (esim. projektisuunnitelma, riskihallintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma)
 • Ymmärtää projektiorganisaation rakenne, roolit ja vastuut
 • Tunnistaa projektipäällikön tehtävät, sekä tiimin johtamisen menetelmät

Valmennuksessa hyödynnetään osallistavia ryhmätöitä ja porinatuokioita. Etenemisen yhteydessä pidetään säännöllisesti lyhyitä taukoja (esim 5m./tunti). Valmennus tarjoaa hyödyllisiä mallipohjia ja hyviä käytänteitä. Ennen valmennusta osallistujaa pyydetään suorittamaan lyhyt etukäteistehtävä.

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 24.8.2021! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE: 7

Aikataulu

15.09.2021

08:30

Aamukahvi ja linjojen avaus

09:00

Valmennuksen aloitus. Sisältö, odotukset, esittelyt

09:15

Johdanto projektityöhön

 • Projektityön hyödyt
 • Keskeiset termit ja käsitteet (mm. Scrum, Lean, Kanban)
 • Projektin työskentelymallin valinta –
  Perinteinen (vesiputous) vs. Ketterä projektijohtaminen
 • Projektin elinkaari ja sen vaiheet
 • Roolit ja vastuut
10:30

Kahvitauko

10:45

Projektivalmistelun avainasiat

 • Tavoite ja rajaus
 • IT-projektin vaatimusmäärittely
 • Sidosryhmät ja viestintä
12:00

Lounas

13:00

Projektisuunnittelun avainasiat

 • Hyvä projektisuunnitelma
 • Tuloksen ja työn osittaminen
  (mm. PBS/WBS vs. Kehitysjono/Sprint/User story)
 • Aikataulutus ja riskihallinta
14:30

Kahvitauko

14:45

Projektin toteutusvaiheen seurannan avainasiat

 • Tehokas raportointi ja kokoukset
 • Laatuhallintaperiaatteet ja -käytännöt
 • IT – testaus
  (mm. ISEB-prosessi, testaustasot ja kategoriat, toiminnallinen ja ei-toiminnallinen testaus)
 • Itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta
 • Yhteistyö, vuorovaikutus, ja viestintä
15:30

Projektin päättämisen avainasiat

 • Päätösvaiheen toimenpiteet
 • Projekteista oppiminen
16:30

Valmennus päättyy

Puhujat

Niklas Reuter

Niklas Reuter

Niklas Reuter toimii yrityksessään Oy Projnik Ab. Niklas on kansainvälisesti kokenut projektitoiminnan ammattilainen, jonka vankka kokemus antaa hänelle vahvan pohjan projektihallinnan ja johtamisen valmennukseen ja konsultointiin. Niklas on yli viidentoista vuoden projektihallinnan ja johtamisen valmennuksen kokemuksellaan valmentanut satoja yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita projektihallinnan kehittämisessä.
Projektiarvioitsijana ja -konsulttina Reuter on laatinut lukuisia organisaatioiden toiminnan ja projektityön (sekä ohjelma- että projektitasoilla) kehittämiseen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä.
Kansainvälisten organisaatioiden palveluksessa Niklas on toiminut haasteellisten monikansallisten ja virtuaalisessa ympäristössä hallinnoitavien ohjelmien ja projektien vetäjänä.

Tulevat tapahtumat