Webinaari: Certification Q&A Session

Lisätiedot

Aika

29.06.2021 14:00 - 29.06.2021 14:30

Paikka

Webinaari

Hinta

Jäsenet: Maksuton
Muut:

Tapahtuman kuvaus

Join us for an informal, 30-minute Q&A webinar offered a few times per month. A certification subject matter expert will provide guidance and answers to your questions about IIA certifications.

Register for the next webinar.

Tulevat tapahtumat