Viitekehykset ja niiden hyödyntäminen – COSO-Erm 2017, COBIT, COSO 2013

Kurssi

Aika

25.09.2018 08:45 - 25.09.2018 16:00

Paikka

Radisson Blu Plaza, Mikonkatu 23, 00100 Helsinki

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 15.8.2018 asti 430 € + alv
16.8.2018 lähtien 580 € + alv
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 430 € + alv / hlö

Muut: 730 € + alv

Kurssin kuvaus

Koulutuspäivän tavoitteena on syventyä COSO-Erm 2017 riskienhallinnan viitekehyksen sisältöön ja hyödyntämiseen toiminnan kehittämisessä ja tarkastajan työssä. Saamme esityksen myös COBIT-mallin periaatteista ja kuinka käytännössä hyödyntää COBITa. Lisäksi käymme läpi myös COSO 2013 sisäisen valvonnan viitekehyksen pääperiaatteet.

Yleisimpien viitekehyksen tunteminen auttaa sisäistä tarkastajaa ja riskienhallintaa tuntemaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuuden. Viitekehykset antavat paljon periaatteita ja kriteereitä, joita vasten toimintaa voi arvioida ja kehittää.

Päivän pääpaino on viime vuonna julkistetussa COSO-ERM 2017 riskienhallinnan viitekehyksessä. Malli muuttui huomattavasti, eikä kuutiorakennetta enää ole. Mallissa korostuvat riskienhallinnan huomioonottaminen toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen erivaiheissa lisäarvon saamiseksi. Vahva vastuullisuus on korostettua.

Päivän jälkeen tunnemme hyvin COSO-ERM 2017 viitekehyksen ja pääpiirteet COSO 2013 ja COBIT-mallista ja pystymme hyödyntämään niitä työssä.

Lisämateriaalia malleista voi hankkia https://bookstore.theiia.org/enterprise-risk-management-integrating-with-strategy-and-performance

Koulutuksen materiaalit ovat englanniksi, mutta koulutus on suomeksi.

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 11.9.2018! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE: 7

Aikataulu

25.09.2018

08:45

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

09:00

COSO ERM (Saija Suonpää)

  • taustaa viitekehyksestä
  • viitekehyksen rakenne ja keskeiset periaatteet
  • viitekehyksen soveltaminen käytännössä
12:00

Lounas

13:00

COSO (Saija Suonpää)

  • taustaa viitekehyksestä
  • viitekehyksen rakenne ja keskeiset periaatteet
  • viitekehyksen soveltaminen käytännössä
14:15

Kahvitauko

14:30

COBIT-viitekehys (Ari Suominen)

  • taustaa viitekehyksestä
  • viitekehyksen rakenne ja keskeiset periaatteet
  • viitekehyksen soveltaminen käytännössä
16:00

Päivä päättyy

Puhujat

Saija Suonpää

Saija Suonpää

Saija Suonpää (DI, KTM, CIA, CCSA, CRMA) työskentelee PwC:llä finanssitoimialan riskienhallinnan,m regulaation ja sisäisen tarkastuksen palveluissa. Saijalla on yli kymmenen vuoden kokemus riskienhallinnan konsultoinnista, sisäisestä tarkastuksesta, sisäisestä valvonnasta ja corporate governancesta eri toimialoilla toimivissa kansainvälisissä yrityksissä sekä julkisen sektorin organisaatioissa. Toimeksiannoissaan Saija on erityisesti perehtynyt riskienhallintaprosessien kehittämiseen ja arviointiin, strategisten riskien hallintaan, taloudelliseen raportointiin liittyviin riskeihin ja kontrolleihin sekä prosessien kehittämiseen. Saija on myös kokenut kouluttaja ja luennoitsija riskienhallinnan, sisäisen tarkastuksen, ja sisäisen valvonnan alueella.

Ari Suominen

Ari Suominen

Ari Suominen (KTM, CISA, ITIL, ISO 27001 LA) toimii asiantuntijana PwC:n riskienhallintapalveluissa. Arilla on yli 18 vuoden kokemus prosessi- ja järjestelmätarkastukseen, sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen, tietoturvaan, riskienhallintaan ja corporate governanceen liittyvistä tarkastus- ja neuvontatehtävissä. Arin erikoistumisalueita ovat ISAE 3402/3000 varmennuspalvelut, hallinnollinen tietoturva sekä IT riskienhallinta. Lisäksi Arilla on pitkä kokemus IT governance-malleista kuten ITIL ja Cobit. Ari on toiminut asiantuntijana laajasti eri toimialojen yrityksissä, jotka ovat edustaneet mm. energia-alan, kaupan, teollisuuden, telekommunikaatiosektorin ja rahoitus- ja vakuutusalan yrityksiä sekä julkishallinnon organisaatioita.

Tulevat tapahtumat