IIA:n ja ISACA:n Yhteinen Kuukausikokous Transcendent:llä

Lisätiedot

Aika

17.01.2023 13:30 - 17.01.2023 16:00

Paikka

Keilaranta 1, 02150 Espoo / Auditorio

Hinta

Jäsenet: maksuton
Muut: N/A

Viimeinen ilmoittautumispäivä maanantai 9.1.2023! Tämän jälkeen - kysy paikkoja tapahtumaan sähköpostitse (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi)!

Tapahtuman kuvaus

Viimeinen sitova ilmoittautumispäivä tähän tilaisuuteen on maanantai 9.1.2023! Kysy paikkoja tapahtumaan myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi)!

Kuukausikokous IIA:n ja ISACA:n jäsenille järjestetään tammikuussa Transcendent:llä.

Tilaisuus järjestetään sekä läsnätilaisuutena että etänä. Huomioithan, että läsnäpaikkoja on rajattu määrä. Ilmoittaudu mukaan!

Leo Heng alustaa aiheesta “Tulevaisuuden sodankäynnistä”.

”Esitys pyrkii käymään läpi tulevaisuuden sodankäyntiä ei vain taistelukentällä vaan uhkana koko yhteiskunnalle. Perinteisten maa-, ilma- ja meriulottuvuuksien lisäksi avaruus on vakiinnuttanut asemansa aktiivisena toimintakenttänä. Painopisteenä tarkastelussa on kuitenkin digitaalinen maailma ja sen mukanaan tuoma kyberulottuvuus, jossa vaikutetaan teknologiaan, ja merkittävästi entistä herkemmäksi muuttunut informaatioulottuvuus, jossa vaikutetaan ihmisten mieliin ja sydämiin. Modernissa sodan kuvassa uhkana on perinteisen sotilaallisen vaikutuksen tukena suunnitelmallinen toiminta, jonka tarkoituksena on rapauttaa demokraattista päätöksentekoa, yhteiskunnallista kriisinkestävyyttä ja kansalaisten taistelutahtoa.”

Helsingin Sanomien tilaajat voivat tutustua aiheeseen lisää myös tästä artikkelista: https://www.hs.fi/visio/art-2000008673108.html

Tomi Marttinen alustaa aiheesta ”Katsaus asetukseen finanssialan digitaalisesta häiriön sietokyvystä  (DORA;  Digital Operational Resilience Act)”.

”DORA on uusi EU-regulaatio, laajuus finanssiyhteisöt ja niiden toimittajat. Asetus laajentaa digitaalisen toiminnan häiriönsietokyvyn vaatimuksia erilaisille finanssiyhteisöille ja se koskee tieto- ja viestintätekniikan hallintaa, riskien johtamista, poikkeamahallintaa ja –raportointia, testaamista, liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelua ja toipumistestaamista, tieto- ja viestintätekniikan toimittajien johtamista sekä sopimuksia ja tietojen jakoa muiden finanssiyhteisöjen kesken. Esityksessä käydään läpi asetuksen rakenne ja keskeiset vaatimukset.”

Lopuksi kuullaan vielä IIA Finlandin ja ISACA:n ajankohtaiset jäsenasiat.

Huomioithan, että viimeinen sitova ilmoittautumispäivä tähän tilaisuuteen on maanantai 9.1.2023! Etäosallistujille lähetetään osallistumislinkki ilmoittautumisen yhteydessä.

Voit kysyä paikkoja tapahtumaan myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE:2

Aikataulu

17.01.2023

13:30

Kahvit ennen virallista aloitusta

14:00 - 14:10

Tomi Marttinen & Joonas Värtinen – ”Tervetuloa”

14:10 - 14:55

Leo Heng – “Tulevaisuuden sodankäynnistä”

14:55 - 15:05

Tauko

15:05 - 15:40

Tomi Marttinen – ”Katsaus asetukseen finanssialan digitaalisesta häiriön sietokyvystä  (DORA;  Digital Operational Resilience Act)”

15:40 - 16:00

IIA Finlandin ja ISACA:n ajankohtaiset jäsenasiat

Puhujat

Leo Heng

Leo Heng

Design Director, Chief Strategist
Reaktor Defence & Security

Tomi Marttinen

Tomi Marttinen

Head of IT Governance and Security
Transcendent Group Finland Oy

Tulevat tapahtumat