IIA:n ja ISACA:n yhteinen virtuaalinen kuukausikokous BDO:lla

Lisätiedot

Aika

21.09.2021 14:00 - 21.09.2021 16:00

Paikka

Webinaari

Hinta

Jäsenet: Maksuton
Muut: N/A

Tapahtuman kuvaus

Tervetuloa virtuaaliseen kk-kokoukseen BDO:lla!

Puheenaiheina Whistle-Blower kanava, Julkiset hankinnat tarkastajan kannalta, sekä Globaalit riskit. Lopuksi kuullaan vielä yhdistyksen ajankohtaisista asioista.

Lähetämme ilmoittautuneille 1-2 päivää aikaisemmin linkin etäosallistumista varten.

Ilmoittaudu mukaan 16.9. mennessä. Tämän jälkeen osallistumismahdollisuudesta voi kysellä sähköpostitse toimistolta sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi

CPE: 2

Aikataulu

21.09.2021

13:50

Yhteyksien testaaminen

14:00

Tervetulosanat

Helge Vuoti

14:10

Whistle-Blower kanava – miten tulee varautua erityisesti julkishallinnossa ja mikä on sisäisen tarkastajan kannalta keskeistä

  • mikä on lainsäädännön tilanne
  • mitä pitää muistaa huolehtia julkishallinnon eettisessä toiminnassa ja whistle-blower kanavassa
  • mitä sisäisen tarkastajan tulisi huomioida vaatimustenmukaisuuden kannalta

Sami Vainio-Palkeinen

14:35

Julkiset hankinnat tarkastajan kannalta

  • mikä on lainsäädännön tilanne ja sen keskeiset muutokset kesän 2021 aikana
  • mitä yrityksen kannattaa ottaa huomioon omassa palveluntuottajana
  • mikä on sisäisen tarkastajan kannalta keskeistä hankintojen asianmukaisuuden tarkastuksessa

Heikki Mustonen

15:00

Tauko

15:05

Globaalit riskit

  • pandemiat, kyberriskit, toimitusketjuongelmat, energiansaantiongelmat, mitä kaikkea tarkoitetaan globaaleilla riskeissä ja mistä niitä tulee
  • miten organisation tulisi ottaa globaalit riskit huomioon riskienhallinnassaan
  • mitä uutta globaalit riskit tarkoittaa kun sisäisen tarkastaja arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta

Olli Uotila ja Helge Vuoti

15:30

IIA:n ja ISACA:n ajankohtaiset jäsenasiat

 

Puhujat

Helge Vuoti

Helge Vuoti

Helge Vuoti toimii BDO:ssa sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintapalveluiden partnerina. Hänellä on yli 25 vuoden tarkastuskokemus eri yritysten ja julkishallinnon organisaation sisäisestä tarkastusta sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämisestä. Helge on erikoistunut tilintarkastuksen lisäksi sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan, vaativiin tarkastustoimeksiantoihin sekä valtionapujen ja EU-tukien tarkastukseen. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus, tekee suomen ja ruotsin lisäksi tarkastuksia englanniksi. Helge on luennoinut tilintarkastuksesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta lukuisissa koulutustilaisuuksissa sekä laatinut aiheista useita kirjoituksia asiakas- ja ammattilehtiin.

Sami Vainio-Palkeinen

Sami Vainio-Palkeinen

Sami Vainio-Palkeinen työskentelee BDO:lla forensiikkapalveluissa ja vastaa BDO:n Eettinen kanava -palvelusta, joten Whistleblowing-direktiiviin liittyvät asiat ovat hänelle tuttuja jo usean vuoden ajalta. Sami on koulutukseltaan tuotantotalouden insinööri ja on työskennellyt moninaisissa telekommunikaatioalan globaaleissa tehtävissä ennen BDO:lle siirtymistään.

Heikki Mustonen

Heikki Mustonen

Heikki Mustonen toimii BDO:lla vanhempana lakimiehenä erityisesti julkissektorin asiakkuuksissa. Heikillä on usean vuoden kokemus muun muassa hankintalainsäädännöstä, valtiontuki- ja kilpailuneutraliteettioikeudesta sekä erilaisista julkissektorin rakennejärjestelyistä. Heikki on avustanut asiakkaita monimuotoisissa hankintaoikeudellisissa kysymyksissä kuten kilpailutuksissa, markkinaoikeusvalituksissa sekä sidosyksikkökysymyksissä.

Olli Uotila

Olli Uotila

Olli Uotila toimii BDO:ssa sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintapalveluiden tehtävissä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus eri yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämisestä. Olli on erikoistunut riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen lisäksi projektinhallintaan. Hän tekee suomen ja ruotsin lisäksi tarkastuksia englanniksi. Olli on luennoinut sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta lukuisissa koulutustilaisuuksissa sekä laatinut aiheista useita kirjoituksia asiakas- ja ammattilehtiin.

Tulevat tapahtumat