Julkishallinnon tarkastajien ajankohtaispäivä

Kurssi

Aika

12.03.2020 08:30 - 12.03.2020 16:15

Paikka

Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 16.1.2020 asti 395€ + alv
17.1.2019 lähtien 475€ + alv
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 295 € + alv / hlö
Muut: 580€ + alv


Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Huom. 26.2. jälkeen voit kysellä lippuja koulutukseen suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi

Kurssin kuvaus

Huom. 26.2. jälkeen voit kysellä lippuja koulutukseen suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi

Päivä on tarkoitettu julkishallinnon tarkastajille, ja päivässä paneudutaan erityisesti julkishallinnon tarkastuksen ajankohtaisiin aiheisiin kuten eettiseen kanavaan, sisäisen tarkastuksen asiakirjojen julkisuuteen, julkisten hankintojen toteuttamiseen sekä mm. korruption torjuntaan.   

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 26.2.2020! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE: 7

Aikataulu

12.03.2020

08:30

Ilmoittautuminen ja aamupala

08:45

Tervetuloa ja johdatus päivän teemoihin

09:00

Korruption torjunta

Juha Keränen, Oikeusministeriö

10:00

Kahvitauko

10:30

Whistle Blowing/Eettinen kanava

Sami Vainio-Palkeinen, BDO

11:15

Lounas ja verkostoituminen

12:15

Korruption ilmeneminen kunnallishallinnossa

Markus Kiviaho, Tampereen kaupunki

13:15

Kahvitauko

13:45

Sisäisen tarkastuksen asiakirjojen julkisuus

Anna-Riitta Wallin

14:45

Julkiset hankinnat ja kartellit

Antti Norkela, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

15:45

Päätössanat

16:15

Päivä päättyy

Puhujat

Markus Kiviaho

Markus Kiviaho

Markus Kiviaho (HM, JHTT, CGAP, CRMA) on Tampereen kaupungin tarkastusjohtaja. Hän on erikoistunut erilaisten julkishallinnon organisaatioiden johtamisen ja hallinnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointeihin ja konsultaatioihin. Hän on toiminut useiden vuosien aikana eri organisaatioissa sisäisen tarkastuksen johtajana vastaten sisäisen tarkastuksen toiminnan johtamisesta, kehittämisestä sekä tarkastusten suorittamisesta. Kiviaho on aktiivisesti osallistunut kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä omistajaohjauksen säännösten sekä Suomen Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suosituksen valmisteluun.

Sami Vainio-Palkeinen

Sami Vainio-Palkeinen

Sami Vainio-Palkeinen työskentelee Senior Advisorina BDO:lla, jossa hän toimii erityisesti riskienhallinnan, kyberturvallisuuden sekä väärinkäytösten torjunnan ja niiden selvittämisen asiakkuuksien parissa. Samilla on runsaasti monipuolista kokemusta sekä julkisen sektorin organisaatioista että kotimaisista ja kansainvälisistä yrityksistä.
Sami on tiiviisti mukana kansainvälisen verkostomme Global RAS and Forensics -tiimin toiminnassa sekä kansainvälisten asiakastöiden että asiantuntijoidemme osaamisen kehittämisen merkeissä.
Lisäksi Samilla on lisäksi pitkä ja monipuolinen kokemus projektinhallinnasta. Sami kouluttaa säännöllisesti kyberturvallisuuteen ja väärinkäytösten torjuntaan liittyen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Antti Norkela

Antti Norkela on Kilpailu- ja kuluttajaviraston kartellivalvonnan päällikkö. Hänellä on vuosien kokemus kartellien tutkinnasta ja niiden vastaisesta työstä. Norkelan tehtäviin kuuluu kartellien eli kilpailevien yritysten kielletyn yhteistyön paikallistaminen, kartelliselvitysten alkuvaiheen tutkinnan johtaminen sekä valvonnan kehittäminen. Tärkeä osa tätä työtä on kartellien toiminnan ennaltaehkäiseminen. Kartellitoiminta kohdistuu toistuvasti julkisiin hankintoihin, ja siksi julkisten ostajien tietoisuuden lisääminen kartellien riskeistä on yksi KKV:n kartellivalvonnan prioriteeteista. Norkela oli puheenjohtajana vuosina 2018-2019 Oikeusministeriön ohjaamassa Harmaa talous ja hankinnat -työryhmässä.

Juha Keränen

Juha Keränen (OTL) työskentelee oikeusministeriössä neuvottelevana virkamiehenä vastuualueenaan korruption torjunta. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus talousrikoksista ja korruption torjunnasta ja hän on toiminut pitkään mm. Suomen edustajana Euroopan neuvoston, OECD:n ja YK:n lahjonnanvastaisissa työryhmissä sekä työskennellyt useissa maissa korruption torjunnan kehittämistehtävissä. Hän on juuri palannut Suomeen EU:n komissiosta kuuden vuoden työtehtävistä, joissa hänen vastuualueinaan olivat korruption, rahanpesun ja yhteisöpetosten torjunta. Tällä hetkellä hänen vastuullaan on erityisesti ilmoittajien suojelua koskevan EU-direktiivin kansallinen täytäntöönpano ja siihen liittyvän lainsäädännön valmistelu.

Anna-Riitta Wallin

Anna-Riitta Wallin on eläkkeellä oleva aikaisemmin oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos. Runsaan 40 vuoden virkauran alkuvaiheessa hän työskenteli ensin sisäasianministeriön ympäristönsuojeluosastolla ympäristölainsäädännön kehittämistehtävissä ja sen jälkeen oikeusministeriössä. Tehtävät vaihtuivat 1980-luvun alkupuolella informaatio-oikeuden kehittämistehtäviin. Hän toimi ensimmäisen henkilötietojen suojaa koskevan henkilörekisterilain ja toimi sen valvontatehtäviä hoitavana ensimmäisenä tietosuojavaltuutettuna. Palattuaan oikeusministeriöön hän toimi julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen päävalmistelija sekä sen jälkeen eri useiden eri informaatio-oikeudellisten erityislakien valmistelijana sekä osallistumalla muiden ministeriöiden lakihankkeisiin. Vuodesta 2003 hänen tehtäviensä pääpaino oli tietoturvallisuuslainsäädännön kehittämistehtävissä.

Tulevat tapahtumat