Julkishallinnon tarkastajien ajankohtaispäivä

Kurssi

Aika

19.01.2021 08:15 - 19.01.2021 16:15

Paikka

Webinaari

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 24.11.2020 asti 395€ + alv
25.11.2020 lähtien 475€ + alv
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 295 € + alv / hlö
Muut: 580€ + alv


Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Huom. 4.1. jälkeen voit kysellä lippuja koulutukseen suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi

Kurssin kuvaus

Huom. Koulutus järjestetään kokonaan etänä. 4.1. jälkeen voit kysellä lippuja koulutukseen suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi

Päivä on tarkoitettu julkishallinnon sisäisille tarkastajille ja siinä paneudutaan julkishallintoa koskeviin ajankohtaisiin aiheisiin kuten EU direktiivin  2019/1937 unioni oikeudesta ilmoittavien henkilöisen suojelusta eli Whisteblowing -direktiivin täytäntöönpanoon, korruptionvastaisen strategiatyön tilanteeseen ja virkamiesetiikan edistämiseksi tehtyyn työhön.

Yhteiskuntavastuu on julkisen hallinnon perustoimintaa: vastuu ihmisten hyvinvoinnista on kunnilla ja valtiolla, jotka rahoittavat toimintaansa verovaroin. Näiden varojen käyttäminen kestävällä ja eettisellä tavalla on niiden yhteiskuntavastuun ydin. Valtiokonttori antoi syksyllä 2020 ohjeen kirjapitoyksiköiden vastuullisuusraportoinnin käynnistämisestä. Ohjeessa kirjanpitoyksiköitä kannustetaan valmistautumaan vastuullisuusraportin laatimiseen vuoden 2021 toiminnasta. Raportoinnin ytimessä tulee olemaan kirjanpitoyksiköiden toiminnan vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Päivässä kuulet tarkemmin kuntasektorin vastuullisuusraportoinnista ja valtionhallinnon uusien vastuullisuusraportoinnin ohjeiden taustoista ja tavoitteista.

Syksyllä 2020 myös hankintojen saralla tapahtui paljon. Suomen ensimmäinen yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia julkaistiin kuntamarkkinoille syyskuussa 2020. Strategian myötä myös julkisia hankintoja toteuttavat tahot, kuten valtio, kunnat ja seurakunnat, saavat työhönsä konkreettisia työkaluja. Syksyllä 2020 Valtiokonttori kuvasi ” Hankinnasta sopimukseen ”-prosessialueen kontrollipisteitä. Jossa yksi keskeisistä tavoitteista työssä oli tarjota myös työväline sisäisille tarkastajille hankintatoimen tarkastamista ja arviointia varten.

  

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 4.1.2021! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE: 7

Aikataulu

19.01.2021

08:15

Avaamme linjat

08:45

Tervetuloa ja johdatus päivän teemoihin

Kaarina Sinersalo, IIA Finland

09:00

Whistleblowing –direktiivin kansallisen täytäntöönpanon tilanne

Juha Keränen, Oikeusministeriö

09:45

Tauko

10:00

Katsaus korruptionvastaisen strategian  valmisteluun

Juuso Oilinki, Oikeusministeriö

 

10:50

Virkamiesetiikka ja arvot – case valtiovarainministeriö

Heli Iirola, Valtiovarainministeriö

 

11:40

Lounastauko

12:40

Vastuullisuusraportointi kuntasektorilla

  • Miten edistetään kestävyyden johtamista kunnissa?
  • Miten kehitämme kuntajohtamisen työkaluja ja prosesseja?

Sini Sallinen, Suomen Kuntaliitto ry

 

13:30

Uudet ohjeet vastuullisuusraportoinnista valtiolla

Katri Kanerva ja Henni Purtonen, Valtiokonttori

14:20

Tauko

14:40

Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020

  • Strategian valmistelu, sisältö ja toimeenpano

Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto ry & Tarja Sinivuori-Boldt, Valtiovarainministeriö

 

15:20

Tarpeesta sopimukseen -prosessialueen kontrollipisteet

Hanna Hirsimäki, Valtiokonttori

16:00

Päivän yhteenveto

Kaarina Sinersalo, IIA Finland

16:15

Päivä päättyy

Puhujat

Juha Keränen

Juha Keränen

Juha Keränen (OTL) työskentelee oikeusministeriössä neuvottelevana virkamiehenä vastuualueenaan korruption torjunta. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus talousrikoksista ja korruption torjunnasta ja hän on toiminut pitkään mm. Suomen edustajana Euroopan neuvoston, OECD:n ja YK:n lahjonnanvastaisissa työryhmissä sekä työskennellyt useita vuosia Euroopan komissiossa ja useissa maissa korruption torjunnan kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä hänen vastuullaan on erityisesti ilmoittajien suojelua koskevan EU-direktiivin kansallinen täytäntöönpano ja siihen liittyvän lainsäädännön valmistelu.

Kaarina Sinersalo

Kaarina Sinersalo

Kaarina Sinersalolla, CISA, IPMA, KTM on vahva ja monipuolinen kokemus sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan ja tarkastusprosessien kehittämisestä sekä tuloksellisesta johtamisesta. Yhteensä kokemusta on karttunut noin 20 vuoden ajan sekä yksityisistä että julkisista organisaatioista. Kaarina on Sisäiset tarkastajat ry:n toiminnanjohtaja.

Henni Purtonen

Henni Purtonen

Henni Purtonen on Vastuullisuus näkyväksi -hankkeen koordinoija ja työskentelee Valtiokonttorissa Talous, tieto ja työelämä -toimialan viestintäasiantuntijana. Valtion vastuullisuusraportoinnin kehittämisen lisäksi hän vastaa muun muassa talouspalveluiden, maksuliikepalveluiden ja hankintatoimen kehittämisen viestinnästä. Aikaisemmin Henni on työskennellyt maa- ja metsätalousministeriössä biotalouden sekä kestävän rahoituksen ja vaikuttavuusinvestointien parissa.

Katri Kanerva

Katri Kanerva

Katri Kanerva on taloushallinnon asiantuntija ja työskentelee Valtiokonttorin vastuullisuusraportointihankkeen Vastuullisuus näkyväksi koordinoijana. Vastuullisuusraportoinnin kehittämisen lisäksi Katrin pöydällä on erilaisia valtion taloushallinnon ohjaus- ja kehittämistehtäviä. Valtionhallinnon talousraportoinnista Katrilla on kokemusta valtion tilinpäätöksen sekä kahdesti vuodessa julkaistavien valtion kokonaislaskelmien laadinnan osalta.

Hanna Hirsimäki

Hanna Hirsimäki

Hanna Hirsimäki on hankintatehtävien ammattilainen, joka on toiminut sekä yksityisellä että julkisella sektorilla laajoissa kehittämis-, muutos- ja järjestelmähankkeissa – myös kotimaan rajojen ulkopuolella. Hannalla on monipuolista kokemusta julkisten hankintojen käytännön toteuttamisesta sekä valtionhallinnon prosessien, toimintatapojen ja IT-järjestelmien kehittämisestä. Hanna työskentelee Valtiokonttorissa hankintatoiminnan kehittämisen erityisasiantuntijana. Kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti hankintaprosessin virtaviivaistaminen, hankintojen suorituskyvyn ja vaikuttavuuden mittaaminen sekä hankintariskien hallinta ja ehkäiseminen.

Sini Sallinen

Sini Sallinen

Sini Sallinen työskentelee Kuntakehitys- ja tutkimusjohtajana ja koordinoi Kuntaliiton kestävään kehitykseen liittyvää työtä.

Tarja Sinivuori-Boldt

Tarja Sinivuori-Boldt

Tarja Sinivuori-Boldt on Hankinta-Suomi –ohjelman ohjelmajohtaja ja työskentelee finanssineuvoksena valtiovarainministeriössä. Tarjan tehtäviin kuuluu laaja-alaisesti julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittäminen. Keskeisimpänä vastuuna on viimeisen vuoden ajan ollut kansallisen julkisten hankintojen strategian valmistelu sekä tällä hetkellä sen toimeenpano. Hän on juristi ja osaamisalueena on laajasti kilpailupolitiikkaan liittyvä sääntely.

Heli Iirola

Heli Iirola

Heli Iirola työskentelee valtiovarainministeriön sisäisenä tarkastajana. Aikaisemmin hän on työskennellyt ulkoministeriössä, Helsingin kaupungilla sekä KPMG:llä sisäisen tarkastuksen tehtävissä. Heli toimii ministeriöiden välisen sisäisen tarkastuksen jaoston puheenjohtajana ja on Suomen väärinkäytöstutkijoiden yhdistyksen hallituksen jäsen.

Tulevat tapahtumat