Peruttu! Sisäisen tarkastuksen järjestelmähankinta – Matkalla kohti GRC:tä ja GRC-kulttuuri

Kurssi

Aika

13.09.2022 08:30 - 14.09.2022 16:30

Paikka

Helsinki / Etäyhteys

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 22.7.2022 asti 695€ + alv (2 pv) ja 450€ + alv (1 pv)
23.7.2022 lähtien 825€ + alv (2 pv) ja 475 (1 pv)
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 530 € + alv / hlö (2 pv) ja 410 € + alv (1 pv)
Muut: 890€ + alv (2 pv)
590€ + alv (1 pv)


Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Huom. 29.8. jälkeen voit kysellä lippuja koulutukseen suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi

Kurssin kuvaus

Tervetuloa mukaan osallistumaan 2-päiväiseen GRC-koulutukseen. Huom. Sinun on mahdollista osallistua myös yksittäiseen päivään.

Ensimmäisen päivän teemana on ”Sisäisen tarkastuksen järjestelmähankinta osana GRC:tä”. Päivän aikana kuulet puheenvuoroja organisaation hyvästä hallinnosta, sisäisestä tarkastuksesta osana GRC:tä, GRC-järjestelmän hankintaprosessista, hyvästä hallinnosta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta julkisella sektorilla, sekä kokemuksia ja näkökulmia sisäisen tarkastuksen tarkastusohjelman hankinnasta, implementoinnista ja käytöstä.

Toisen päivän teemana on ”Matkalla kohti GRC:tä”. Puheenvuorojen aiheina: GRC roolit ja toteuttaminen, Riskienhallinnan kehittäminen osana GRC:tä, sekä Organisaation GRC-kulttuurin kehittäminen Suomessa ja muualla.

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 29.8.2022! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE: 7 / pv (yht. 14)

Aikataulu

13.9.2022 Sisäisen tarkastuksen järjestelmähankinta osana GRC:tä

08:30

Aamukahvi

09:00

Päivän avaus ja tavoitteet

09:15

Mitä organisaation hyvä hallinto tarkoittaa?

 • Corporate governance -työ käytännössä
 • GRC framework osana hyvää hallintoa
 • Code of Conductin merkitys
 • Hallinnointikoodi ja raportoinnin avoimuus

Jyri Wesanko, Kesko

10:15

Kahvi ja verkostoituminen

10:30

Sisäinen tarkastus osana GRC:tä

 • Sisäisen tarkastuksen roolit ja tehtävät
 • Vuoropuhelu ja yhteistyö GRC –toimintojen kesken
 • COVID-19 vaikutukset GRC näkulmasta
 • Sisäisen tarkastuksen sovellus laadunvarmistajana ja lisäarvon tuottajana osana GRC:tä

Anneli Grönfors, Stora Enso

11:30

Lounas ja verkostoituminen

12:30

Case OP – GRC-järjestelmän hankintaprosessi

 • Hankinnan tuottama lisäarvo OP:ssa
 • Kilpailutus osana hankinnan prosessia kustannustehokkuuden, toimituskyvyn ja laadun varmistamiseksi
 • Case GRC kilpailutus; vaatimusmäärittelystä ja tarveanalyysistä liikkeelle

Satu Särmö, OP

13:30

Kahvi ja verkostoituminen

14:00

Hyvä hallinto, sisäinen valvonta ja riskienhallinta julkisella sektorilla

 • Yleiset hallinnointiperiaatteet ja lainsäädäntö
 • Sisäinen valvonta ja riskienhallinta valtionhallinnossa
 • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintamallit ja ohjeistus käytännössä

TBA

15:00

Kokemuksia ja näkökulmia sisäisen tarkastuksen tarkastusohjelman hankinnasta, implementoinnista ja käytöstä

 • Miten lähteä suunnittelemaan tarkastusohjelman hankintaa
 • Lyhyt kertaus IT-hankinnan eri vaiheisiin ja reunaehtoihin
 • Tietosuoja, tietoturva ja tiedonhallinta tarkastusohjelman hankinnassa ja käyttöönotossa
 • Tarkastusohjelman roolit ja resurssit pienessä tarkastusyksikössä
 • Tarkastusohjelman hyödyt ja mahdollisuudet sisäisen tarkastuksen toiminnassa

TBA

16:00

Yhteenveto ja keskustelua

16:30

Päivä päättyy

14.9.2022 Matkalla kohti GRC:tä

08:30

Aamukahvi

09:00

Päivän avaus ja tavoitteet

09:15

GRC roolit ja toteuttaminen

Sakari Lehtinen, OP ja Joonas Värtinen, Aktia

10:30

Kahvi ja verkostoituminen

10:45

GRC roolit ja toteuttaminen (jatkuu)

Sakari Lehtinen, OP ja Joonas Värtinen, Aktia

12:00

Lounas ja verkostoituminen

13:00

Riskienhallinnan kehittäminen osana GRC:tä

 • Miten GRC ja riskienhallinta huomioidaan organisaation johtamisjärjestelmässä?
 • Mitä malleja ja menetelmiä organisaatio käyttää GRC:n ja riskienhallinnan osalla?
 • Prosessit ja yhteinen kieli

Lassi Väisänen, GRC Partners

14:00

Kahvi ja verkostoituminen

14:30

Organisaation GRC-kulttuurin kehittäminen Suomessa ja muualla

TBA

16:00

Yhteenveto ja keskustelua

16:30

Päivä päättyy

Puhujat

Jyri Wesanko

Jyri Wesanko

Jyri Wesangolla (LL.M., CCEP-I) on vajaan 20 vuoden kokemus compliance-, riskienhallinta- ja corporate governance -työstä yksityisen sektorin eri toimialoilla. Tällä hetkellä hän työskentelee Kesko Oyj:ssä, jossa hän johtaa konsernin compliance & ethics -toimintoa. Hänen aiempi työkokemuksensa on Telia Companystä, Nets Groupista ja Luottokunnasta sekä Elisalta, joissa hän on toiminut mm. seuraavissa tehtävissä: Chief Compliance Officer, Group Compliance Officer, Global Head of Anti-Corruption Program, Risk Manager ja Contract Manager. Hänellä on GRC-työn lisäksi kokemusta mm. erilaisten hallintajärjestelmien ja johtamisjärjestelmien liiketoimintalähtöisestä rakentamisesta, vastuullisuustyöstä, jatkuvuussuunnittelusta sekä toimittajahallinnasta.”

Sakari Lehtinen

Sakari Lehtinen

KTM, CIA Sakari Lehtinen toimii OP Ryhmän tarkastusjohtajana. Sakarin erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat riskiperusteinen ja ketterä tarkastaminen, data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen sekä osaamisen ja kehittämisen hallinta tarkastustoiminnassa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus finanssialan sisäisestä tarkastuksesta ja hän on toiminut IIA:n hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana.

Joonas Värtinen

Joonas Värtinen

Joonas Värtinen (OTK, CIA) on toiminut vuodesta 2016 Aktian sisäisen tarkastuksen johtajana. Joonas myös vetää Sisäisten tarkastajien pienryhmää, joka tutkii datan ja analytiikan käytön lisäämistä tarkastuksissa. Ennen Aktiaan siirtymistään, Joonas on työskennellyt Nordea-konsernissa useissa tehtävissä. Viimeisimpänä hän veti yksikköä, joka vastasi konsernin operatiivisten riskien raportoinnista, prosesseista ja välineistä. Ennen tätä hän toimi mm. sähköisen pankkitoiminnan ja maksuliikenteen kehittämisen parissa.

Lassi Väisänen

Lassi Väisänen

Lassi Väisänen toimii GRC Partners Oy:n toimitusjohtajana. Vuodesta 2010 alkaen hän on toiminut yhteistyössä Novum Oy:n kanssa tukien asiakkaiden toimintaa julkishallinnon vakuutus- riskienhallinnan kehittämisen ratkaisuissa. Hän on myös Suomen Riskienhallintayhdistys Ry:n toiminnanjohtaja.

Anneli Grönfors

Anneli Grönfors

Anneli Grönfors (M.Sc., CIA, ABM) toimii Stora Enso Oyj:n tarkastusjohtajana (Senior Vice President, Internal Audit). Aikaisemmin Anneli on johtanut Neste Oyj:n tarkastustoimintoa sekä toiminut Partnerina KPMG:llä ja vastannut Internal Audit, Risk and Compliance palvelualueesta asiakkainaan niin kansainvälisiä kuin kotimaisia yhtiöitä, yksityisellä että julkisella sektorilta. Lain ja vaatimusten nopeasti kehittyessä Anneli on ollut tukemassa asiakkaitaan riskienhallinnnan lisäksi mm. SOX implementoinnissa sekä Ethics & Compliance toimintojen keittämisessä. Anneli on toiminut lisäksi kouluttajana GRC:n ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan alueilla sekä kirjoittanut artikkeleita ja toiminut kirjoittajana eri alan julkaisuissa mm. Corporate Governance Suomessa sekä Kauppalehden johtamisen käsikirja. Yhteensä yli 20 vuoden kokemus sekä konsulttina että listayhtiöiden tarkastusjohtajana on antanut laajan pohjan arvioida alan kehitystä sekä parhaiden käytäntöjen toimivuutta niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Urallaan Anneli on tehnyt yhteistyötä lukuisten yritysjohtajien, hallitusten sekä tarkastusvaliokuntien kanssa ja soveltanut kansainvälisiä hyviä käytäntöjä GRC alueella eri organisaatioiden johtamisjärjestelmiin ja toimintoihin. Anneli on myös toiminut PK-RH foorumin puheenjohtajana sekä Suomen Riskienhallintayhdistyksen SRHY hallituksen jäsenenä.

Satu Särmö

Satu Särmö

Satu Särmö työskentelee tällä hetkellä OPssa ICT hankintapäällikkönä. Hänellä on yli viidentoista vuoden kokemus epäsuorista sekä suorista hankinnoista kansainvälisessä ympäristössä, muun muuassa Nokiassa sekä vähittäiskaupan kuin myös pankkisektorin alueella. Hän on kokenut asiantuntija, joka on jalkauttanut ja kehittänyt prosesseja niin kilpailutuksen, toimittajajohtamisen kuin vaativien neuvottelujen ja sopimusten osalta.

Tulevat tapahtumat