STAK II Sisäisen tarkastuksen ammattikurssi™

Kurssi

Aika

15.03.2022 08:30 - 16.03.2022 16:00

Paikka

Etäyhteys

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 21.1.2022 asti 695€ + alv (2 pv) ja 450€ + alv (1 pv)
22.1.2022 lähtien 825€ + alv (2 pv) ja 475 (1 pv)
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 530 € + alv / hlö (2 pv) ja 410 € + alv (1 pv)
Muut: 890€ + alv (2 pv)
590€ + alv (1 pv)

Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Huom. 28.2. jälkeen voit kysellä lippuja koulutukseen suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi

Kurssin kuvaus

Huom. Koulutus järjestetään kokonaan etänä.

28.2. jälkeen voit kysellä lippuja koulutukseen suoraan IIA Finland:in toimistolta: sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi

Koulutuksen tavoitteena on syventää STAK I Sisäisen tarkastuksen ammattikurssilla ™ opittua sisäisen tarkastuksen taitoa ja tietoa sekä laajentaa näkemystä sisäisen tarkastuksen kokonaisvaltaisesta roolista organisaation sisäisen tarkastuspalvelun tuottajana.

Tämän lisäksi kerrataan ammattistandardien olennaisia kohtia liittyen tarkastuksen kokonaisuuden suunnitteluun, toteuttamiseen, ylimmän johdon ja sidosryhmien odotuksiin, laadunvarmistukseen yms.

Kurssi on tarkoitettu jo kokeneemmille tarkastajille, jotka ovat suorittaneet STAK I Sisäisen tarkastuksen ammattikurssin™ ja joilla on jo takanaan useampi vuosi käytännön työtä sisäisenä tarkastajana tai jotka johtavat tarkastustoimeksiantoja, projekteja ja/tai tarkastustoimintoa.

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 28.2.2022! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE: 13

Aikataulu

15.03.2022

08:30

Linjojen avaus ja verkostoituminen

08:45

Tervetuloa; kurssin avaus. Esittäytyminen, odotukset ja tavoitteet

09:15

Tarkastustoiminnon johtaminen

Sakari Lehtinen ja Joonas Värtinen

10:00

Kahvitauko

10:15

Tarkastustoiminnon johtaminen jatkuu

12:00

Lounastauko

13:00

Riskienhallinnan tarkastaminen

  • yhteistyö 1. ja 2. linjojen kanssa
  • tulosten hyödyntäminen
  • kypsyyden, erityisesti riskienhallintaprosessin, arviointi

Jyri Alajoki

14:00

Kahvitauko

14:30

Riskienhallinnan tarkastaminen jatkuu

15:00

Tarkastus, moraali ja etiikka

  • Mitä on eettisyys työelämässä?
  • Integriteetti ja moraalinen selkäranka tarkastajan työssä
  • Organisaation integriteetti tarkastuksen kohteena

Niina Ratsula

16:00

Koulutuspäivä päättyy

16.03.2022

08:30

Linjojen avaus ja verkostoituminen

08:45

Raportointi ylimmälle johdolle

Sari Ojala

Riikka Koivusen kommentti julkishallinnon osalta

10:00

Kahvitauko

10:15

Laadunvarmistus ja jatkuva kehittäminen

Martta Rajalahti

11:15

Ylimmän johdon ja tarkastusvaliokunnan odotukset

Sari Lounasmeri

12:00

Lounas

13:00

Yhteistyö ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Kristiina Lagerstedt

Riikka Koivusen kommentti julkishallinnon osalta

14:00

Kahvitauko

14:30

Competence Framework ja tarkastajan ammattitaito

Kaarina Sinersalo

15:30

Kurssin päätössanat. Kurssin todistukset jaetaan sähköisesti.

16:00

Koulutus päättyy

Puhujat

Sakari Lehtinen

Sakari Lehtinen

KTM, CIA Sakari Lehtinen toimii OP Ryhmän tarkastusjohtajana. Sakarin erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat riskiperusteinen ja ketterä tarkastaminen, data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen sekä osaamisen ja kehittämisen hallinta tarkastustoiminnassa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus finanssialan sisäisestä tarkastuksesta ja hän on toiminut IIA:n hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana.

Jyri Alajoki

Jyri Alajoki

Jyri Alajoki, CIA, on Metso Outotec Oyj:n tarkastusjohtaja. Jyrillä on vankka kokemus sisäisestä tarkastuksesta erilaisissa ympäristöissä, tiimeissä ja toimialoilla. Aiemmin Jyri on toiminut Suomessa, mm. Valmet Oyj:n tarkastusjohtajana, UPM:n sisäisesä tarkastuksessa, neljän vuoden ajan tarkastustehtävissä Lontoossa sekä uransa alussa myös tilintarkastajana.”

Sari Ojala

Sari Ojala

KTM Sari Ojala, CIA, CCSA on Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tarkastusjohtaja. Aiemmin hän on toiminut mm. LähiTapiolassa tarkastuspäällikkönä ja Ernst & Youngilla senior internal auditorina.
Sarilla on vahva kokemus sisäisestä tarkastuksesta ja hän on luennoinut mm. sisäisestä valvonnasta, sisäisestä tarkastamisesta ja prosessien kuvaamisesta.

Kaarina Sinersalo

Kaarina Sinersalo

Kaarina Sinersalolla, CISA, IPMA, KTM on vahva ja monipuolinen kokemus sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan ja tarkastusprosessien kehittämisestä sekä tuloksellisesta johtamisesta. Yhteensä kokemusta on karttunut noin 20 vuoden ajan sekä yksityisistä että julkisista organisaatioista. Kaarina on Sisäiset tarkastajat ry:n toiminnanjohtaja.

Niina Ratsula

Niina Ratsula

Niina Ratsula (KTT, CCEP-I, CIA, CCSA, CRMA) on tietokirjailija, konsultti ja Nordic Business Ethics Network -yhteisön toinen perustajista. Niinalla on yli kymmenen vuoden kokemus compliance-ohjelmien ja eettisten periaatteiden suunnittelusta ja jalkauttamisesta, sisäisestä tarkastuksesta ja sisäisen valvonnan kehittämisestä kansainvälisessä toimintaympäristössä mm. Nokian ja Kemiran palveluksessa. Roolissaan Kemiralla Niina vastasi Ethics & Compliance -toiminnon pystyttämisestä Kemiralle vuosina 2014-2018. Tällä hetkellä Niina luotsaa perustamaansa Code of Conduct Company Oy:ta, auttaen esim. erilaisissa sisäisen tarkastuksen, sisäisen valvonnan ja compliance-ohjelmien kehittämiseen tähtäävissä projekteissa.

Kristiina Lagerstedt

Kristiina Lagerstedt

Kristiina Lagerstedt on Kemira Oyj:n tarkastusjohtaja. Aiemmin hän on toiminut Sanoma Oyj:n sekä Nokia Oyj:n tarkastusjohtajana.

Kristiinalla on monipuolinen kokemus sisäisen tarkastuksen, yrityskauppojen, riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä tilintarkastuksen saralta. Hän on puhunut useissa kansainvälisissä konferensseissa, viimeksi mm. Dubaissa, Baselissa ja Sydneyssä.

Sari Lounasmeri

Sari Lounasmeri

Sari Lounasmeri, KTM, MBA, on toiminut Pörssisäätiön toimitusjohtajana vuodesta 2010. Hän on aktiivinen talousosaamisen, arvopaperimarkkinoiden ja hyvän hallinnon puolestapuhuja. Sari toimii Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana (vuodesta 2014), Arvopaperimarkkinayhdistyksen Ostotarjouslautakunnan jäsenenä (vuodesta 2012) ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvoja ESMA:n Stakeholder Groupin jäsenenä (2011–2016; vuodesta 2019–).

Martta Rajalahti

Martta Rajalahti

KTM, CIA, CCA, HHJ. Martta Rajalahti on kokenut sisäinen tarkastaja ja aktiivinen Sisäiset tarkastajat ry:n jäsen. Martalla on pitkä kokemus finanssialalta ja myös tarkastustoiminnon johtamisesta. Tällä hetkellä Martta tekee töitä OP Ryhmän sisäisessä tarkastuksessa Senior Internal Auditorina ja on ECIIA:n hallituksen jäsen.

Joonas Värtinen

Joonas Värtinen

Joonas Värtinen (OTK, CIA) on toiminut vuodesta 2016 Aktian sisäisen tarkastuksen johtajana. Joonas myös vetää Sisäisten tarkastajien pienryhmää, joka tutkii datan ja analytiikan käytön lisäämistä tarkastuksissa. Ennen Aktiaan siirtymistään, Joonas on työskennellyt Nordea-konsernissa useissa tehtävissä. Viimeisimpänä hän veti yksikköä, joka vastasi konsernin operatiivisten riskien raportoinnista, prosesseista ja välineistä. Ennen tätä hän toimi mm. sähköisen pankkitoiminnan ja maksuliikenteen kehittämisen parissa.

Tulevat tapahtumat