Mitä lukujen takana todella on – Taloudellisen raportoinnin ongelmakohtia ja riskejä

Kurssi

Aika

14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 15:45

Paikka

Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

Hinta

Jäsenet: Early bird -hinta 1.10.2018 asti 430 € + alv
2.10.2018 lähtien 580 € + alv
Toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 430 € + alv / hlö

Muut: 730 € + alv

Kurssin kuvaus

Taloudellisen raportoinnin tarkastus ja arviointi on paljolti controllereiden ja tilintarkastajien vastuulla, mutta raportoinnin sisältö ja prosessit kuuluvat olennaisesti myös sisäisen tarkastuksen toimintakenttään.

Raportoitujen lukujen takana on monenlaisia päätöksiä, kirjauksia, jaksotuksia, tilivalintoja ja muita johdon harkinnassa olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen mitä raportoinnissa näytetään ja miten luvut esitetään. Näihin liittyy merkittävä riski siitä että raportointi ei anna oikeaa kuvaa toiminnasta nyt tai tulevaisuudessa ja siitä että eri yksiköiden luvut eivät ole vertailukelpoisia.

Tässä seminaarissa keskitytään niihin taloudellisen raportoinnin ongelmakohtiin, jotka jäävät väärinkäytösten ulkopuolelle, eli siihen miten lukuja voidaan käsitellä oman edun (bonusten laskenta) tai oman yksikön edun (tavoitteissa pysyminen tai tunnuslukujen parantelu) saavuttamiseksi tai miten tulo- ja kuluerät saadaan pysymään budjetissa. Toinen käsiteltävä ongelma-alue ovat paikallisen ja konserniraportoinnin erot ja miten niitä voi käyttää tarkoitushakuisesti hyväkseen.

Seminaarin aiheet jakautuvat kolmeen pääryhmään, joissa on erilaiset riskit, eli tase, tuloslaskelma ja liitetiedot tai selitykset.

Koulutus ei vaadi erityisiä talouden raportoinnin tietoja, mutta sopii myös raportoinnin osaajille.

Lisätietoja antaa Timo Punkari, puhelin 050-5548150, sähköposti timo@accamail.com.

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 30.10.2018! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE: 6

Aikataulu

14.11.2018

09:00

Aamukahvi ja avaus

09:30

Talouden raportoinnin perusteet

 • Tuloksen ja taseen yhteys
 • Tuloksen tasot: myyntikate, käyttökate (EBITDA), EBIT, nettotulos
 • Taseen ulkopuoliset erät eli mitä luvut eivät näytä
 • Käsittelykohteet ja –mahdollisuudet
 • Oma etu: bonukset
 • Yksikön etu: tunnusluvut ja muut tavoitteet
 • Kaunistelu: budjetissa pysyminen
10:15

Tauko

10:30

Tase-erien käsittely

 • Käyttöomaisuus: Aineettomat oikeudet, konserniaktiiva, rakennukset ja koneet ja laitteet
 • Käyttöpääoma: ostovelat, myyntisaamiset ja varasto
 • Saamiset: korolliset, korottomat, lyhyt- ja pitkäaikaiset
 • Kassa ja rahavarat
 • Oma pääoma
 • Korolliset velat: lyhyt- ja pitkäaikaiset

 

11:30

Lounas

12:30

Tuloksen käsittely

 • Earnings management -käsite
 • Tulojen aikaistaminen tai lisääminen
 • Tuloutusmenetelmä
 • Kulujen välttäminen tai myöhentäminen – tai aikaistaminen ja lisääminen
 • Kuluvarausten ja jaksotusten käyttö
 • Poistoperusteet ja vuokraaminen omistamisen sijaan

 

13:30

Liitetiedot ja selitykset

 • Mitä luvuissa ei ole
 • Johdannaiset ja muut taseen ulkopuoliset sitoumukset
 • Avoimet riidat, reklamaatiot, takuukorjaukset
14:15

Tauko

14:30

Konserniraportoinnin ja paikallisen kirjanpidon erot, case Venäjä: Katja Rossi

15:15

Konserniraportoinnin ja paikallisen kirjanpidon erot

 • Erojen välttämättömyys eli onko pakko kirjata eri tavalla
 • Erojen laskenta ja tarkastaminen
 • Käsittelymahdollisuudet
15:45

Lopetus

Puhujat

Timo Punkari

KHT, FCCA (Brittilläinen KHT:tä vastava pätevyys), itsenäinen asiantuntija, tilintarkastaja, sisäinen tarkastaja ja talouden projektien vetäjä. Timo valmistelee myös väitöskirjaa Corporate Governancesta sekä tutkii, kehittää ja tarkastaa vastuullisuusraportointia.

Katja Rossi

Katja Rossi

Katja Rossi (KHT, CIA) Head of Audit Operational Risk, Nordea. Katja on toiminut ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen asiantuntijatehtävissä yli kymmenen vuoden ajan. Tilintarkastustoimeksiannoissaan Katja pääosin keskittyi Venäjällä sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden konserniraportoinnin tarkastamiseen.

Tulevat tapahtumat