Vastuullisuuden tarkastaminen

Kurssi

Aika

25.08.2020 09:00 - 25.08.2020 16:00

Paikka

Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Hinta

Jäsenet: Early Bird -hinta 18.6.2020 asti 430€ + alv
19.6.2020 lähtien 545€ + alv
toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 395€ + alv/ hlö

Muut: 695€ + alv


Laskuttaja: Oy Inreviso Ab

Kurssin kuvaus

Huolehdimme lähiopetukseen osallistuvien turvallisuudesta yhteistyökumppaniemme kanssa myös poikkeusaikana – Lue lisää tästä

Lähiopetuksen lisäksi on mahdollista osallistua myös etänä. Ilmoita tästä ”lisätiedot” -kohdassa ilmoittautuessasi.

Vastuullisuuden tarkastaminen – muutakin kuin vastuullisuusraportoinnin tarkastusta

Vastuullinen liiketoiminta kuuluu hyvin johdetun yrityksen ja muun yhteisön perustekijöihin, mutta mitä on ”vastuullisuus” ja miten sitä mitataan ja tarkastetaan?

Yritysvastuu, corporate citizenship tai corporate social responsibility (CSR), niin kuin sitä Suomessakin kutsutaan, on enemmän kuin lakien ja määräysten noudattamista, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?

Vastuullisuus on sellaista toimintaa, joka ei aiheuta muille vahinkoa tai haittaa. OECD:n yrityksille laatimien periaatteiden mukaan yritysten ”tulee tunnistaa, ehkäistä ja lieventää todellisia ja mahdollisia haitallisia vaikutuksia omissa toiminnoissaan, toimitusketjussaan ja muissa liiketoimintasuhteissaan sekä selvittää, miten niihin puututaan.” Nämä samat periaatteet sopivat myös muihin yhteisöihin, niin julkisiin kuin yksityisiinkin.

Yhteisö on erillinen oikeushenkilö, jolla on paljon oikeuksia ja velvollisuuksia, joka voidaan myös tuomita rikoksesta, mutta jolla ei ole tunteita, eli se ei voi tuntea empatiaa, syyllisyyttä tai katumusta. Yhteisön on noudatettava lain- ja sääntöjensä mukaista tarkoitusta, joten esimerkiksi osakeyhtiön tarkoitus osakeyhtiölain mukaan on yksinkertaisesti ”tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.” Miten voitontavoitteluun yhdistetään vastuullisuus sen lisäksi mitä lainsäädäntö määrää? Onko vastuullisuus osa riskienhallintaa vai kaikenkattava ajattelutapa?

Vastuullisuus on laaja käsite, joka kattaa paitsi kaikki yrityksen omat toiminnot ja toimintatavat, myös sen miten tuotteet ja palvelut vaikuttavat ympäristöön ja yhteisöön. Lisäksi vastuullisuus kattaa myös alihankkijoiden tavan toimia.

Vastuullisuuden tarkastaminen on suurelta osin tilintarkastukseen kuulumatonta, joten sisäinen tarkastus on avainasemassa vastuullisuuden tarkastamisessa.

Koulutuksessa paneudutaan vastuullisuuden määrittelyyn, vastuullisuuteen, vastuullisuuden todelliseen tai koettuun puuttumiseen liittyviin riskeihin, sekä riskien mittaamiseen ja tarkastamiseen. Selvitetään miten tarkastaa vastuullisuusraportointia, kuvastaako raportointi oikeita asioita, sekä miten mittarien ja standardien valinnan mielekkyyttä voi arvioida. Koulutuksessa paneudutaan myös siihen, miten erilaisia, usein mielipiteisiin ja mielikuviin perustuvia mittaustuloksia voi tarkastaa.

Koulutuspäivän lopuksi pohditaan vastuullisuusraportoinnin kehityssuuntia ja mitä haasteita ne aiheuttavat raportoinnille ja sisäisen tarkastuksen toiminnalle.

Koulutuksen kieli on suomi, mutta osa koulutusmateriaalista on englanninkielistä.

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on 3.8.2020! Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (sisaiset.tarkastajat(at)theiia.fi).

CPE: 6

Aikataulu

25.08.2020

09:00

Kahvi ja avaus

09:15

Vastuullisuuden käsite ja vastuullisuuteen liittyvät riskit

 • Vastuullisuuden olemus: Corporate Citizenship, CSR
 • Lakien ja sääntöjen noudattaminen – ja mitä sen lisäksi
 • Riskit: vahingonvastuu, liiketoiminta, maine

Timo Punkari

09:50

Yritys- tai yhteisökohtaisen vastuullisuuden määrittely

 • Vastuullisuusalueen määrittely
 • Todellisuuden ja raportoinnin yhteys
 • Ristiriitaiset tavoitteet

Timo Punkari

10:15

Tauko

10:30

Vastuullisuusraportointi (ESG): mitä sisäisen tarkastuksen pitää tietää

 • Pakollinen ja vapaaehtoinen raportointi
 • Ympäristöraportointi (E)
 • Sosiaalinen raportointi (S)
 • Hallintojärjestelmäraportointi (G)
 • Toimitusketjun hallinta
 • Tuotevastuu
 • Viitekehykset: Integrated reporting, YK SDG:t
 • Standardit: GRI, SASB, CDSB, TCFD, PRI, SBT
 • Mittarit ja mittaaminen

Timo Punkari

11:30

Lounas

12:30

Vastuullisuusraportin tekeminen

 • Miksi, mitä ja miten
 • Eri yrityksillä erilaisia lähestymistapoja

Liisa Heino, Konecranes

13:30

Tauko

14:00

Vastuullisuustietojen tarkastaminen

Sirpa Juutinen, PwC

15:00

Vastuullisuusraportoinnin kehityssuuntia – mihin pitäisi varautua

 • Yritysten vastuun alueen laajentuminen
 • Raportoinnin syventyminen ja standardoituminen
 • Nopeampi reagointi ongelmiin
 • Vastuullisuuden mielikuviin vastaaminen
 • Haasteet sisäisessä tarkastuksessa

Timo Punkari

16:00

Päivä päättyy

Puhujat

Timo Punkari

KHT, FCCA (Brittilläinen KHT:tä vastava pätevyys), itsenäinen asiantuntija, tilintarkastaja, sisäinen tarkastaja ja talouden projektien vetäjä, joka on urallaan toiminut erilaisissa taloushallinnon tehtävissä erilaisissa organisaatioissa useassa eri maassa ja tuntee talouden raportoinnin kaikista näkökulmista. Vastuullisuusraportointiin liittyen Timo on mm. osallistunut SASB:n kolmen toimialan standardeja valmisteleviin työryhmiin sekä juuri nyt menossa olevaan EFRAG:n EU-tasoista ilmastoraportointia tutkivan työryhmän toimintaan. Tämän lisäksi hän valmistelee väitöskirjaa Corporate Governancesta sekä tutkii vastuullista liiketoimintaa ja kehittää ja tarkastaa vastuullisuusraportointia ja sen mittaamista. Viimeisin julkaistu kirjoitus on professori Jill Atkinsin toimittamassa teoksessa Around the World in 80 Species, joka käsittelee yritysten vastuuta ja osallisuutta eliölajien häviämiseen. Timon artikkeli pohtii yritysten ja ympäristöjärjestöjen ympäristöraportoinnin mittaamista ja raportoinnin perusteita ja käytettyjä standardeja.

Liisa Heino

Liisa Heino

Liisa Heino on tehnyt yli 15 vuotta töitä kansainvälisten pörssiyritysten yhteiskuntavastuutiimeissä vastaten muun muassa yritysvastuudatasta, erilaisista ympäristöprojekteista ja sidosryhmäkyselyistä. Tällä hetkellä hän toimii Konecranes Oy:n sosiaalisen vastuun päällikkönä. Nokian vuosinaan hän oli tekemässä Nokian yritysvastuuraportteja, joita palkittiin useana vuonna joltain osa-alueiltaan ja vuoden 2018 raportti valittiin kokonaisuudessaan Suomen parhaaksi.

Sirpa Juutinen

Sirpa Juutinen

Sirpa Juutinen on yksi suomalaisista yritysvastuun uranuurtajista ja vaikuttajista. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus yritysvastuun kehittämisestä. Sirpan erityisosaamisena on yritysvastuun strategia- ja johtamisulottuvuudet, ESG-asiat sekä raportointi ja raporttien varmennus. Lisäksi Sirpan toimeksiannot ovat sisältäneet sijoittajien sekä salkkuyhtiöiden ESG-asioiden ja -prosessien kehittämistä mukaan lukien ESG IPO- ja DD-selvitykset.
Sirpa on yritysjohdon ja hallitusammattilaisten luotettu neuvonantaja vastuullisuusasioissa sekä kysytty luennoitsija ja kirjailija. Sirpan viimeisin kirja Strategisen yritysvastuun käsikirja julkaistiin 2016. Koulutukseltaan Sirpa on yhteiskuntatieteiden lisensiaatti.
Sirpa toimii partnerina PwC:n yritysvastuupalveluissa. Hän on myös ollut vuodesta 2018 lähtien PwC:n globaalin Sustainability Steering Boardin jäsen ja mukana koordinoimassa 57 maan vastuullisuustyötä.

Tulevat tapahtumat